Tehlikeli Kimyasal Maddeler

Uluslararası sınıflandırmaları göre tehlikeli kimyasal maddeler 9 sınıfa ayrılmıştır. Birinci Sınıf Patlayıcı Kimyasal Maddeler (Patlayıcı Maddeler) Piroteknik ve patlayıcılık elde edilmesi için üretilen, depo edilen, kullanılan veya satımı yapılan maddeleri ( havai fişekler, dinamit, Barut, maytap vb.) kapsar.
Tehlikeli Kimyasal Maddeler
Bu maddelerle ilgili her türlü kontrol ve denetim yetkisi Mülki Amirliklerdedir.

İkinci Sınıf Kimyasal Maddeler (Gazlar)

İçerdiği özelliklerine göre sıkıştırılmış halde, sıvılaştırılmış şekilde, sıvıda basınç altında çözülmüş veya düşük sıcaklıkta bastırılarak sıvı hale getirilmiş gazlar şeklinde ayrılırlar. Bu kimyasal gazlar, bulunduğu kabın parçalanmasına neden olmakla birlikte zehirli ve yanabilen özellikleri de taşır.

Üçüncü Sınıf Kimyasal Maddeler (Alev Alan Sıvılar)

65 santigrat derece veya daha da düşük sıcaklıkta yanabilecek bir buhar oluşturan, alev alan, sıvı karışımları, katıların sıvı içindeki çözeltileri bu sınıfa dâhil olur.

Dördüncü Sınıf Kimyasal Maddeler (Alev Alabilen Katılar)

Sıcaklık artışı veya taşınma esnasındaki sürtünme sonucu alev alabilen katılardır. Tutuşarak yanabilen ve su ile karışımında yanıcı gaz ortaya çıkaran türleri de vardır.

Beşinci Sınıf Kimyasal Maddeler (Oksitleyici Maddeler ve Organik Peroksitler)

Tek başına yanıcı olmamakla beraber,   oksijen oluşmasını sağlayarak veya bir başka mekanizmalar ile diğer maddelerin yanmasına sebep olan maddeler bu kapsama girer.

Altıncı Sınıf Kimyasal Maddeler (Mikrop Bulaştırıcı ve Zehirli Maddeler)

Zehirli maddeler ve mikrop bulaştırıcı maddeler olarak iki seçeneği ayrılırlar.Bu sınıftaki maddelerin solunması, yutulması veya ten ile teması sonrasında temas eden kişinin sağlığının bozulmasına, ölüm ve yaralanmalara neden olması sonucunda son derece tehlikelidir.

Gaz formunda olan boğucu veya zehirli olup;   temas eden canlılarda hastalığa yol açar.

Yedinci Sınıf Kimyasal Maddeler (Radyoaktif Maddeler)

Bu kapsamdaki maddeler Başbakanlık bünyesine bağlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkisi sorumluluğu altındadır.  Birim kütle başına aktivitesi 70 kBg/kg dan büyük olabilen radyoizotop veya onun bileşikleri veya onların farklı maddeler ile karışımları bu sınıflandırmaya girmektedir.

Sekizinci Sınıf Kimyasal Maddeler (Korrozif Maddeler)

Canlı dokular ile temas ettiğinde ağır hasar oluşturacak ve taşıma esnasında başka maddeler üzerine dökülünce paslanma ve aşınmaya yol açan reaktif maddelerde bu sınıfa dahil olur.

 Dokuzuncu Sınıf Kimyasal Maddeler (Diğer)

Yukarıda sayılan 8 ürün ve maddenin haricinde kalan diğer tehlikeli maddeleri içerir.

Yorumlar