Şans ve Evrimleşme Nedir?

Darwin'in evrim teorisi ortaya atıldığından beri merak edilen en önemli konulardan biri şans faktörünün evrim üzerindeki etkisidir. Türlerin devamının ne kadar şanslı olduklarına mı bağlı olduğu meselesi hep tartışılmıştır. Ancak bu durum aslında teorinin yanlış anlaşılmasından kaynaklıdır. Darwin hiç bir zaman şans meselesine vurgu yapmaz.
Şans ve Evrimleşme Nedir?
Aslında güçlülük ya da akıllılık gibi konulara da vurgu yapmaz. Darwin'in asıl vurguladığı konu çevresine uyum sağlayanların daha çok hayatta kalacağı konusudur. Yani Darwin'i anlamak için en güçlülerin, en şanlıların ya da en akıllıların hayatta kalacağı gibi bir iddiayı öne sürmek yanlıştır. Darwin ve evrim teorisinin hiç bir zaman böyle bir iddiası olmamıştır.

Çevreye Uyum Sağlama

Yeryüzündeki bütün türler çevresine sağladıkları uyuma göre hayatta kalır ve türlerin özellikleri de buna bağlıdır. Mesela zürafaların yüksek dallardaki yapraklara uzanmak için boyunlarının uzaması bir uyum meselesidir. Bunların yanında;

•    Aynı şekilde tavukların kökeninde dinozor türüyle bağlantı bulunması da bununla ilişkilidir.

•    Zamanla türler çevresindeki doğal, iklimsel ve çeşitli değişikliklere göre tavır alır.

•    Bazı organları farklılaşır ve farklı yetenekler geliştirmek durumunda kalırlar. İşte bunun şansla pek de bir ilgisi yoktur.

Darwin'e göre bu daha çok bir uyum meselesidir. Bu değişikliklere en çok uyum sağlayan türler ayakta kalır ve değişikliklere göre farklı işlevler, organlar ve mekanizmalar geliştiren türler devamlılıklarını farklı şekillerde sağlayabilir.

Şansın Evrimdeki Rolü

Bu durumda şansın Darwin'in evrim teorisindeki rolü hemen hemen hiç yoktur. Aslında Darwin asıl olarak uyum sağlama ve değişikliklere göre özellikler geliştirebilme konusuna önem vermiştir. Mesela evrim teorisine dair canlıların türlerini korumak için bazı özellikler geliştirmesi iddiası da aslında Darwin'in evrim teorisine uymaz.

Darwin hiç bir canlıya böyle bir bilinçlilik atfetmez. Ona göre her şey uyum meselesidir. Ne kadar uyum sağlarsan o kadar hayatta kalırsın. Aslında korunan türler değil de yaşamın kendisidir. Çünkü bazı türler mesela dinozorlar ve tavuklar arasındaki akrabalık gibi türsel konular aslında bir türün devamlılığı değildir. Tür kendisini tamamen değiştirmiş ve başka bir tür haline gelmiştir. Kısacası önemli olan ve hayatta kalmak için şart olan değişikliklere ve çevreye uyum sağlamaktır.

Yorumlar