Frekansa Bağlı Seçilim ve Eşeysel Seçilim

Fizyolojik, anatomik ve davranışsal formlar bazı durumlarda frekansa bağlı olabilmektedir. Buna örnek vermek gerekirse; bazı alabalık dişileri ve erkekleri yaşamlarını sürdürdüğü nehri terk edip birkaç yıl denizlerde yaşamını sürdürürler. Denizlerde birkaç yıl beslenip büyüdükten sonra tekrar yaşamını sürdürdükleri nehre geri dönerler ve buraya yumurta bırakırlar.
Frekansa Bağlı Seçilim ve Eşeysel Seçilim
Bazı erkek alabalıklar ise nehri hiç terk etmezler ancak bazıları dişi alabalıklarda olduğu gibi birkaç yıl denizde yaşamını sürdürdükten sonra nehre geri döner. Erkek alabalıklar çiftleşme zamanı geldiğinde yeteri kadar büyüdüyse kendilerini savunurlar ve küçük erkek alabalıkları buradan kovarlar.

Büyük alabalıkların popülâsyonu düşükse küçük alabalıklar onların yanına sığınmaya çalışır. Bir de parrlar vardır ve bu parrlar gizlenme yeteneğine sahiptir. Bir çift alabalık çiftleşip yumurtayı yuvaya bıraktığı esnada parrlar gizlice yuvaya girer ve spermlerini yuvaya bırakır.

Parrlar İle Büyük Alabalıkların Farkı Nedir?

Parrlar ve büyük alabalıkların birtakım farkları vardır. Parrlar büyük alabalıkların yanında bulunmak zorundadır. Parrlar daha çok parazit barındırır ve bu yüzden dişilerin dikkatini çekemez. Parrlar daha fazla yumurtayı dölleyebilir.

Eşeysel Seçilim Nedir?

Darwin'in görüşüne göre fetal evrenin başında ölmek başarısız bir üreme yapmaktır. Darwin, fiziksel ve eşeysel seçilimi birbirinden ayırmıştır. Bunun sebebi de çekicilik ve çiftleşmeyi sağlayan özellikler birbirinden farklıdır. Bir bireyin çiftleşmede başarılı olma şansını arttıran özellikler arasında işleyişini sürdüren seçilim, her birey için farklı etki gösterir.

Darwin'in görüşüne göre eşeysel seçilim doğal seçilimden tamamen farklıdır. Burada etkili olan ikisi arasında olan işleyiş farkıdır. Darwin'in açıklamalarına göre eşeysel seçilimin iki farklı tipi vardır. Bunlardan en yaygın olanı karşı cinse ulaşmak için erkek bireyin dişi bireye vermiş olduğu mücadeledir. Bu mücadelede erkek türler üremeye hazır hale gelen dişileri keşfeder ve en güçlü erkek daha fazla yumurtayı döller.

Birçok türün çiftleşme sistemi hem erkek rekabeti hem de dişi tercihi sayesinde süregelir. Darwin'in görüşlerine göre eşeysel seçilimde dişinin tercihi üremede çok önemlidir fakat dişinin tercihine nazaran erkeğin vermiş olduğu mücadele çok daha etkilidir.

Yorumlar