Gelişen Teknoloji Ve Meslek Seçimi

Gelişen teknoloji hızla hayatımıza değişiklik katmaktadır. Teknolojiye ayak uydurmak adına birçok şey yapmaktayız. Yaşantımız, eğlence, iletişim, eğitim ve iş hayatımız bundan oldukça etkilenmektedir. Teknoloji hayatımıza birçok kolaylık getirmiştir.
Gelişen Teknoloji Ve Meslek Seçimi
Gelişen çağ ve teknoloji ile birlikte çok kısa zamanda çok az enerji harcanarak birçok iş yapılabilmektedir. Bu durum ne kadar iyi görünse de birçok kişinin artık yeni bir iş bulma gerçeğini de açıkça ortaya koymuştur. Günümüzde mesleğe duyulan ihtiyacın teknolojik gelişmeye bağlı olarak değişmesi, teknolojinin hayatımızı aynı oranda değiştirdiği ile ilgilidir.

Meslek Danışmanlığı

İnsanların hayatı boyunca yaptığı en önemli seçimlerden birisi meslek seçimidir. Günümüzde kişiler yıllar boyu süren eğitim sisteminden sonra hayata atılmaktadırlar. Meslek seçimi hayatımızı belirleyen en önemli konudur. Kişi yeteneğinin farkına varmalı o alanda mesleki karar vermelidir. İş bulma olanakları sadece ülkemizde değil dünyada da geleceği olan meslekler olmalıdır.

Toplum ve çevre baskısı ile meslek seçimine yönlendirme hataları, bireyin anne ve babası, arkadaşları için yetenekli olduğu alanı bırakıp, bulunduğu ile veya okula göre tercih yapmak zorunda kalması o yeteneği çürütmektedir. Mesleği sadece bulunduğu konum veya maddiyat olarak seçmek, sadece para kazanmak olarak algılamak ilerde oluşacak sorunlara zemin hazırlamaktadır. İyi bir meslek seçiminden çok kendimize uygun mesleği seçmek bize başarı, mutluluk, huzur getirir. Yetenekli ve sevdiği işi yapmak başarı getirmekle beraber maddi açıdan da iyi olanak sağlamaktadır.

Yeni Meslekler ve İş Olanakları

Gerçekleşen değişiklik ve yenilikler insanların yeteneklerinin yeni alanlarda gelişmesi için büyük bir fırsattır. Bu gelişme uyum sağlamak bizim ileriki zamanda bulunacağımız konumu belirlemektedir. Yıllar boyu insan gücü ile yapılan birçok işin yerini makine gücü almaktadır. Hızla gelişen teknoloji birçok mesleği yok etmekle beraber farklı meslek gruplarının ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Meslek seçiminden sonra kendimizi her zaman hızla gelişen teknoloji çağına göre geliştirmemiz gerekmektedir. Üniversite mezunu işsiz olmamak için kendimizi her anlamda geliştirmemiz gerekiyor.

Yabancı diller, ileri düzeyde bilgisayar bilgisi ve programlar en önemli kısımlar arasında yer almaktadır. Her zaman yapılan aynı işler için otomasyon sisteminden yararlanılırken, otomasyon sisteminin oluşum ve kullanımı için insana ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi ve yaratıcılığın birleşimi yeni ürünler oluşturmuştur.

Nano teknolojik ürünler, Robotik çalışmalar, biyokimya…. Gibi birçok alan günümüzde hızla gelişmektedir. Bununla birlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Profesyonel Hizmet veren servisler, Medya, Sağlık, Bilgisayar, Mimarlık ve Mühendislik Bölümleri hızla gelişip büyümekle birlikle birçok yeni alanlar oluşturmaktadırlar.

Yorumlar