Bunalım Nedir Ve Nasıl Baş Edilir?

Bunalım; beyin kimyasındaki başkalaşımlardan oluşur. Tedavi ile hasta iyileşir. En çok fonksiyon yitimine neden olan bu rahatsızlık, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yeryüzünde dördüncü sıradadır.
Bunalım Nedir Ve Nasıl Baş Edilir?
Nasıl Saptanır?

İleri yaşlarda bunalımın tanımının zorlaşması; kişilerin içlerine kapanmalarını, az hareket etmelerini, çok konuşmamalarını çoğu hekimin olağan olarak değerlendirmesinden dolayıdır. Bu tür kişilerde bakım zorluğu belirginleşeceği için bu rahatsızlık, normal insanlara nazaran bir basamak daha çok önem kazanmaktadır.

Bunun diğer göstergeleri de; baş veya mafsalların ağrıması, rahat nefes alamama, yolda yürürken iki adımda bir durup dinlenme ihtiyacı, nefes alırken kalbin zorlanması, karında oluşan gaz sancısı gibi vücut anatomisinde oluşan problemlerin öne çıkmasıdır.

Bu hastalığı harekete geçiren faktörler; kimsesizlik, yitirilenler, bedensel sıhhatin iyi olmaması, finansal zorluk, bedeni ve akılsal hobilerin eksilmesi, cinsel yaşamda azalma, fazla ilaç tüketimi gibi sebeplerdir.

Kişide, uzun bir müddet devam eden maneviyat yoksunluğu, umutsuzluk, biçarelik, kendini kıymetsiz ve kabahatli olarak görmek, devamlı uyku değişiklikleri, kendini öldürme fikrine saplanma ve günlük hayatının bozulduğu fark edilir ise muhakkak bir psikiyatra götürülmelidir.

Hastalık ile ilgili ilaçlar vardır ve kullanılmalıdır. Yalnız faydasının görülebilmesi için en az yirmi bir gün ile yirmi sekiz gün arasındaki bir müddetin geçmesi gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır. Verilen ilaçların rizikoları anlatılır. Hastanın tüketeceği hapların tavsiye edilen miktarı ile süresinde içilmesinin ehemmiyetinden de bahsedilmelidir. İlaç almadan uyumasını sağlayacak tedbirler bulunarak hep o saatte uyuması ve yemekten evvel istirahat etmesi temin edilir.

Bir insan; psikiyatriste gitmediğinde veya haplarını almadığında oluşabilecek olan problemler; eş den ayrılma, içki – sigara vs. kötü maddeler kullanma alışkanlığının çoğalması, iş yahut fonksiyon yitimi, yemek veya uyku itiyatlarının aksaması, en mühimi de, kendi canına kıyma tehlikesinin gözlenmesinin anlamı; organizmanın yavaş yavaş sağlığının bozulduğuna ilişkin sinyaller vermesidir.

Kişinin, Üstesinden Gelebilmesi İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

•    Kişiye hayatının denetiminin kendi elinde bulunduğunu hissettirmek,
•    Kişinin kendisini uygulanan tedaviye dâhil etmesi ve sonuçlarına dair bilgi sahibi olması,
•    Hastalığın işaretleri hakkında ailenin bilgi sahibi olması,
•    Hastanın protein ve kalori yönünden zengin bir beslenme düzenine dâhil edilmesi,

Bireyin sosyal yaşama katılması için ilgi duyduğu alan ve faaliyetlere yönlendirilmesi gibi uygulamalar mutlaka yapılması gereken çalışmalardır.

Yorumlar