Sağlık Alanında Uygulanan Kanser Tedavileri

Kanser tedavisi için bir hayli uzmanlık dalı birlikte çalışmak zorundadır. Cerrahi kollardan ikisi olan radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji uzmanları, bu doğrultuda işbirliği yaparlar.
Sağlık Alanında Uygulanan Kanser Tedavileri
Patoloji dalı teşhis koyar, radyoloji ve nükleer tıp dalları ise teşhisi kuvvetlendirmek ve tedavinin neticelerini takip etmede kullanılır.

Tıbbi Onkoloji, ilaç kullanarak kanser hastasını tedavi eder(kemoterapi), aynı zamanda da enfeksiyonlar, kalp, böbrek yetersizliği vb. hastanın içle ilgili sorunlarını ele alır. Çoğu kanser hastasında tümörün cerrahi müdahale ile çıkarılması ilk tedavi yöntemidir. Operasyon sonucu hastalık tedavi edilmiş olurken bir yandan da teşhis kesinleşmiş olur. Tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi dalları ise operasyon sonrasında tedaviyi sürdürürler.

Gelişmiş Modern Tıp Teknolojileri

Radyasyon Onkolojisi makineleri, röntgen ışınlarını kullanarak görev yaparlar. Cerrahi müdahale sonrası ilgili bölgede kalan kanser hücrelerinin temizlenmesinde kullanılırken aynı zamanda operasyon için müsait olmayan kişilerde, direkt tümöre ışın tedavisi uygulayarak kanseri yenmeye çaba gösterir. 

Normal dışı çoğalan hücrelerin meydana getirdiği kanser dokusunun büyümeden erken safhada belirlenmesi ve bu dokunun düzeltilmesi, bu makinelerle yapılmaktadır.

Işın Tedavisi(Radyoterapi)

Kanser hücrelerinin şiddetli radyasyon ile yok edilmesi ve ya üremelerini durdurmaya ışın tedavisi denir. Kanser vakalarında operasyon ve kemoterapi gibi kullanılan bir yöntemdir. Duruma göre tek başına, operasyondan önce ve ya sonra ve ya kemoterapi ile birlikte yürütülebilir.

Tedavi yöntemine kişinin yaşı, sağlık düzeyi, kanserin çeşidi, safhası, bulunduğu bölge gibi etmenler dikkate alınarak karar verilir. Bu kararlar, hastayı çeşitli tıp dallarından uzmanların en baştan bu yana beraber görüp sonuca varmalarıyla alınır ve hastaya özeldir.  Radyoterapide bölgesel tedavi sağlanırken kemoterapide ise ilaçların etkisi tüm vücuda yayılır.

Brakiterapi

Kanserli hücrelere direkt radyasyon vermek için ışınetkin kaynakların tümörün içine ve ya yakınlarına konumlandırılmasına brakiterapi denir. Brakiterapi esnasında ışınetkin kaynakların bulundukları yerde kalıp kalmayacakları, kanserin çeşidine ve bulunduğu bölgeye göre değişir.

Bu tedavinin ana gayesi, tümörlü alana şiddetli radyasyon verirken civardaki sağlıklı dokuları ışınlardan korumaktır. Genel olarak öncelikle dıştan ışın tedavisi yürütülür, akabinde tümörlü alanda dozajı yükseltebilmek için brakiterapi uygulanır.

Yorumlar