Herkesin Merak Ettiği Kızıl Elma Neyi Temsil Eder?

Kızıl elma günümüzde gündemini koruyan ve Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte yeniden ortaya çıkmış ve herkesin merak konusu olmaya devam etmiştir. Hemen hemen herkes bu diziyi izlerken ''Kızıl Elma '' nedir sorusunu sormaya başlamıştır.
Herkesin Merak Ettiği Kızıl Elma Neyi Temsil Eder?
Kızıl elma Türk milliyetçiliğinin en önemli sembollerinden sadece bir tanesi olarak bilinmektedir. Bilindiği gibi Türk milliyetçi olarak bilinen ünlü yazarımız Ziya Gökalp'in Turan ülküsüyle birlikte yeniden anlam kazanmış ve tarihimiz süresince yerini korumuştur.

Kızıl elma Türk milliyetçiliğinin önde gelen en önemli sembolüdür. Anlamına ve amacına bakıldığı zaman devletler açısından belirlenen hedefler, yapılması gereken işler, ve tamamlanması gereken bir çok plan ve gelecekte ulaşılması gereken amaçlara denir. Bunların dışında anlamına bakacak olursak devlet kurmak, devletlerin birlik beraberliğinin sağlanması, anlayış ve barış içerisinde yaşanması, devlet hakimiyetinin olması gibi bir çok ana amaçları beraberinde getirir.

Kızıl elmanın ne zaman ne şekilde ya da kim tarafından olduğu tarihimiz boyunca bilinmemekte ve gizemini korumaktadır. Kızıl elma sembolü Osmanlılar döneminde kullanılmaya başlanmakla beraber en fazla Yeniçeriler tarafından kullanılıp onların savaş esnasında ki azmini yüceltmek ve daha fazla amaca hizmet etmesini sağlamak için Yeniçeriler de daha sık kullanıldığı görülmüştür.

Kızıl elmanın anlamını öğrendikten sonra sembol olarak da kafa karıştıran bir durumdur. Neden elma ya da neden kızıl renginde olduğu merak konusu olmuştur. ‘’Kızıl’’ rengi Türk devleti açısından önemli bir renk olarak yerini almıştır. ‘’Elma’’ ise inanıldığı üzere bolluk ve bereketin olduğu,  haneye şifanın getirildiğine inanıldığı bir simge olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski Türkler de kızıl elma olarak bilinen sembol biraz daha farklı bir manada kullanılmıştır. Eski Türkler de kullanılmaya başlanan bu sembol onlara güneş ve ayı anlatmaktadır eski Türkler için kızıl elma bu sembolü ifade etmektedir.

Kızıl Elma Tarihi Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nedir?

Kızıl elma İstanbul fethedildikten sonra yaygın olarak Yeniçerilerde başladığı gibi yeniçeriler arasında İstanbul fethinden sonra yaygınlaşmıştır. Fethedilmesi gereken yerler ve amaçlar belirlenmiş ve bunlar ‘’Kızıl Elma’’ olarak anılmaya başlanmıştır. Bazı kaynaklar da Fatih Sultan Mehmet’in kızıl elmayı eline almış olduğu varsayımlarla bilinmektedir. Türkler amaç ve hedefleri ne olursa olsun, gidilecek yer neresi olursa olsun, ne kadar zorluk olursa olsun yapılacak her mücadelede ''Kızıl Elma'' Türklerin kullandığı en önemli sembol olmuştur.

Yorumlar