Açık Uçlu Soru Nedir?

Hayat boyu eğitim ve öğretim devam eden bir süreçtir. Öğrenmek hayat boyu sürer ve her insan öğrendiklerinden sınava tabi tutulur. Sınavlarda sorulan pek çok soru çeşidi mevcuttur.
Açık Uçlu Soru Nedir?
Doğru ve yanlış soruları, çoktan seçmeli sorular, klasik sorular, boşluk doldurma soruları gibi pek çok soru tipi mevcuttur.

Ancak bazen klasik sorular açık uçlu sorular olarak da bilinir ve sorulur. Açık uçlu soru aynı zamanda klasik soru olarak da adlandırılıyor. Açık uçlu sorudan kasıt ise tamamen bilgi veren ve içerisinde yoruma dayalı cevapların da yer alabildiği soru tipleri demektir. Açık uçlu sorularda kesinlikle tek bir cevap hakkı yoktur ve tamamen sizin bilginize dayalı olarak verilecek cevaplar yazılabilir.

Açık Uçlu Soru Tipleri Neler Olabilir?

Klasik soru tiplerinin yer aldığı sınavlarda genellikle açık uçlu sorulara yer verilir. Klasik sınav demek genel olarak tüm soru tipleri içerir. Bu soru tipleri boşluk doldurma soruları, doğru ve yanlış soruları olabilir. Ancak en çok yer verilen tip açık uçlu sorulardır. Açık uçlu sorular tamamen bilgiye yönelik sorulan ve altına da bir paragraflık cevap boşluğu bırakılan sorulardır.

Açık uçlu sorularda, çoktan seçmeli soru tiplerinde olduğu gibi birden fazla cevap seçeneği ve şıkkı yoktur. Açık uçlu sorularda yalnızca soru ve cevap verdir. Cevaplarda bilginin yer alması gerekir ancak kişi cevap verirken kendi bilgisini ve yorumunu da katarak puan elde edebilir.

Açık Uçlu Sorular Zor Mudur?

Açık uçlu soru tipleri genellikle diğer tüm soru tiplerine oranla daha kolaydır ve çözmesi de daha keyiflidir. Çünkü açık uçlu soruları yanıtlarken tamamen tüm bilinenler aktarılır. Ancak diğer soru tiplerinde birden fazla cevap seçeneği yer aldığı için kafada karmaşıklık meydana gelebiliyor ve yanlış seçeneği işaretleme olasılığı da en az %25 artabiliyor.

Bu nedenle genel olarak herkesin en fazla sevdiği ve çözmekten keyif aldığı soru tipi açık uçlu soru tipleridir. Üstelik yoruma dayalı olan açık uçlu sorularda ise yüksek puan olma olasılığı daha fazladır.

Yorumlar