SMEAR DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARI

Smear testi, rahim ağzı kanser tarama testidir. Rahim ağzı kanseri, diğer kanserlerden farklılık gösterir. Rahim ağzındaki hücreler, kansere dönüşmeden değişiklikler göstererek; smear testi sonucunda fark edilerek erken önlem alma şansına neden olur.
SMEAR DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARI
Genellikle smear testleri sonuçları normal çıkar. Nadiren anormal sonuçlar elde edilir ve sonuç bildiren raporlarda ASC-US, ASC-H, LSIL, AGC gibi ifadelerle belirtilir.

Normal Smear Sonucu
Sonuç adı üzerinde normaldir. Herhangi bir müdahale gerekmez. Hasta rutin kontrollerine devam etmelidir. Smear sonuçları yine de mutlaka doktora gösterilmelidir.

ASC-US
Önemi belirlenemeyen atipik hücreler, tüm smear sonuçları sonucunda çıkma ihtimali  %3-5 oranındadır. Epitel hücrelerde bazı değişiklikler gözlenir. Bu sonuç çıkması durumunda mutlaka HPV DNA testide yapılmalıdır. Test sonuçları birlikte değerlendirilmelidir. HPV DNA testi de yüksek riskli çıkarsa, kolposkopi ile rahim ağzı değerlendirilmelidir. ASC-US kanser adı değildir sadece değerlendirme ifadesidir ve kanser oluşmadan önlenmesi gereken lezyonlar olabilir sinyali vermektedir. Doktorun belirlediği zaman dilimlerinde kontrollerin yapılması gerekmektedir.

ASC-H
Lezyonlardan ayırt edilemeyen atipik hücreler, smear sonuçlarında çıkma oranı %1 ‘dir. Yüksek dereceli lezyona benzeyen ama tam tanılamayan hücrelerin olduğunu ifade eder. Kolposkopi ile rahim ağzının değerlendirmesi gerekir. Bu hastalardan biyopsi de yapılır. Bu durumda ileri dereceli lezyon ihtimali bir önceki sonuca göre daha yüksektir. Bu hastanın kanser olduğu anlamına gelmez, düşük bir risk olduğunu gösterir ve ileri derecede değerlendirme yapılması gerekir.

LSIL (LGSIL)
Düşük dereceli lezyon, smear sonuçları içerisinde çıkma olasılığı %1’ dir. Rahim ağzını kaplayan hücre tabakasında hafif değişiklikler olduğunu ifade eder. Hastaya kolposkopi ve biyopsi yapılır. İleri değerlendirmeler sonucunda rahim ağzında hastalık olmadığı, sadece çok az sayıda kanser öncü hücrelerinin bulunduğu saptanabilir. Daha ileri değerlendirmeler doktor tarafından istenir ve yapılır.

HSIL (HGSIL)
Yüksek dereceli lezyon, smear testlerinde nadir rastlanan bir sonuçtur. Böyle bir sonuçta (endoservikal küretaj yani ECC dahil) ve konizasyon, LEEP gibi yöntemlerle parça alınarak inceleme yapılır. Lezyonların kansere ilerleme riski yüksektir.

AGC
Atipik glanduler hücreler ender rastlanan bir sonuçtur. Koposkoi ve ECC istenir ama hasta 35 yaş ve üzeri ise endometrial biyopsi de alınır. Sonuca göre tedaviye karar verilir.

Smear Test Raporları
Smear testlerinde asla pozitif ya da negatif olarak sonuç belirtilmez. Normal ya da anormal ifadeleri kullanılarak; anormallikler detayları ile açıklanır. Anormallik detaylarına göre doktor ektra değerlendirmeler isteyerek sonucu netleştirmek ister.

Raporda negatiflik ifadesi ‘’Malignite açısından negatif’’ şeklinde ifade edilir ki, bu da kanser olmadığı yani sonucun olumlu olduğunu ifade eder.

Bazen raporlarda ‘’materyal yetersizliği’’ ifadesi kullanılır, bu da smear testi için gerekli görülen hücrelerin farklı nedenlerden (kan,mukus,… bulunmasından kaynaklı)  dolayı bulunamadığı ifade eder. Bu durumda farklı bir zamanda yeniden smear alınması için doktor tarafından bilgilendirme yapılır.

Bazen raporlarda enfeksiyon olduğuna dair ibareler yer alabilir. Bunlar kanser riski taşımaz. Doktorun uygun gördüğü ilaçlar ile tedavi edilir. Gerekirse smear testi yenilerek, kontrol istenebilir.

Yorumlar