OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK NEDİR?

Obsesif kompülsif bozukluk, insanları mantıksız düşünce ve davranışlar tekrarına hapsederek kısıtlayan bir hastalıktır. Obsesif kompülsif bozukluğu olan insanlar, stres yaratan düşünceler ve korkular nedeniyle huzursuz olurlar.
OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK NEDİR?
Kişiler bu rahatsız edici düşüncelerden kurtulmak için gerçekçi olmayan çözümler üretir. Örneğin; başına kötü bir şey geleceğine dair obsesif düşünceye sahip kişinin bunu önlemek için dışarı çıkmaması kompülsif davranıştır.

Obsesif kompülsif bozukluk anksiyete bozuklukları içinde gruplanır. Günlük hayatta batıl inancı olan her şeyden şüphe ve kaygı duyan insanlar çoktur. Bu belirtileri gösteren herkes hasta kabul edilemez, fakat bu düşünce ve davranışlar aşırıya kaçarsa obsesif kompülsif bozukluktan söz edilir. Bu hastalığın en önemli özelliği kişilerin takıntılı düşünce ve davranışlarının farkında olmasıdır. Bu kişiler düşünceleri istemli olarak uzaklaştıramaz,saçma olduğunu bile bile tekrar eder.Obsesif kompülsif bozukluk hastalığına yakalanmış kişilerin günlük işlevleri güçleşir, iş hayatı ve sosyal hayatı bozulur.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedenleri Nelerdir?
Obsesif kompülsif bozukluk toplumda oldukça sık rastlanan bir sorundur. Obsesif kompülsif bozukluk yirmili yaşlar olmakla birlikte daha erken yaşlarda da ortaya çıkar. Üzüntü, sıkıntı, stres,aile içindeki önemli bir olay da hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Ortaya çıkan bilimsel veriler, hastalığın beynin bazı bölgelerindeki bozulmuş iletiden kaynaklandığını göstermiştir. Beyin ön bölgesinde yer alan orbitofrontal korteks denilen bölge ve kaudat çekirdek arasında artmış iletimden bahsedilebilir. Bu artış nedeniyle herkeste olan takıntılar sürekli zihne gelir ve bastırılması mümkün olmaz. Herkeste ne tür takıntıların ortaya çıkacağı her bireyin kişilik özelliklerine bağlıdır. Güvensiz olan bir kişide sürekli olarak başkalarından şüphe duyma, titiz bir kişide aşırı el yıkama şeklinde görülür.

Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavisi Nasıldır?
Obsesif kompülsif bozukluğun tedavisi konusunda birden çok tedavi modeli vardır. Kişiler sadece psikoterapiyi ya da sadece ilaç tedavisini veya her ikisini de seçebilirler. Obsesif kompülsif bozukluğuna en iyi tedavi yöntemi terapinin yanında uygulanan ilaç tedavisidir.

Terapi, obsesif kompülsif bozukluğu olan kişilerde sıkça görülen abartılmış düşünce ve korkuları azaltmaya odaklanır. Terapide önce bireyin rahatsız olduğu düşünce ve davranışlar listelenir. Daha sonra yüzleşme süreci başlar ve rahatsız olunan düşünce ve davranışların giderek azaltılması sağlanır.

Yorumlar