KKTC ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR?

Öğrencilerin, yasaların uygun gördüğü gibi, günlük belirli bir sürenin üzerine çıkmayacak şekilde, yasal izinleri mevcut olduğu takdirde ön izin şartına gerek duyulmadan öğrenci çalışma izni almaları mümkün olmaktadır.
KKTC ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZNİ NASIL ALINIR?
Öğrenci çalışma iznini uzatmak için yapılacak başvuruda gerekli olan evraklar çalışma izni almak için gerekli görülen evraklar ile benzerlik göstermektedir fakat birkaç evrak eksik olmaktadır. Pasaport fotokopileri gerekli olmamakla birlikte sosyal sigorta, ihtiyat sandığı, vergi dairesinden işçinin kayıt belgeleri de gerekli görülmemektedir. Buna ek olarak ta vergi dairesinden işçinin vergi güvenlik belgesi çalışma süresinin uzatılmasında gerekli görülmektedir.

Öğrenci Çalışma İzninin Aynı İş Yerinde Normal Çalışma İznine Çevrilmesi
Öğrenci çalışma izninin aynı işyeri dahilin de normal çalışma iznine çevrilmesi için ise müracaat ve talep formu beraberinde öğrenci mezuniyet belgesi gerekli görülmektedir. Diğer gerekli belgeler öğrenci çalışma izni alınırken gerekli olan belgelere benzerlik göstermektedir. Ayrıca üçüncü ülke vatandaşı ise kişi banka teminat mektubu gerekli olmaktadır.

Çalışma İzni Kapsamında Eş Ve Çocuklar
Çalışma izni ile çalışan kişilerin eşleri var ise eşleri ile 18 yaşının altındaki çocukları var ise çocukları, yasal engel olmaması halinde isteğe dayalı olarak, işçi çalışma iznini resmi makamlar yolu ile ibrazını sağlayarak onlar içinde oturma izni alabilmektedir. Bu izin içişleri bakanlığının kabulüne ve ya reddine bağlı olarak sonuçlanmaktadır.

İşlemler ise KTİMB veya üye firma tarafından sağlanmakta olup oturma izni için başvuran kişi kendi takip etmelidir. İşçinin çalışma izni ne kadar süreye tabi ise oturma izni de o süre kadar verilecektir. Çalışma izninin uzatılması durumunda oturma iznide o süre kadar uzamakta olduğundan eş ve çocuklar içinde oturma izni verilen süre kadar uzayacaktır.

Öğrenciler çalışma izni almak için, hazırladıkları evrakların beraberinde, pasaportunda o döneme ait öğrenci çalışma izni bulunmalıdır. Öğrenci izninin bitmesine de minimum üç ay kalmış olmalıdır. KTİMB’ ye başvuru yapılmalıdır. Öğrenci çalışma izni için gerekli evrakları sıralayacak olursak şu şekilde ifade edebiliriz.

İki adet öğrenci istihdam istek formu, öğrenci belgesi aslı beraberinde fotokopisi, pasaport fotokopisi, sağlık raporu, sosyal sigortadan işçi kayıt belgesi, vergi dairesinden işçi kayıt belgesi, ihtiyat sandığından işçi kayıt belgesi, hizmet sözleşmesi ve işçi kartı mevcut olmalıdır. Ayrıca işyerine ait olan sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve bunun yanında vergi dairesinden temin edilecek borcun var olmadığını tespit eden belgeler gerekli olmaktadır. Buna ek olarak vekaletle işliyorsa vekaletname gerekli görülmektedir.

Yorumlar