KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Kıbrıs ilim ahlak ve sosyal yardımlaşma vakfı, maddi gelirin ölçülü biçimde paylaştırılmasını sağlamak, milli kültürün tanınmasını sağlamak, akılcı ve sosyal toplum haline gelmeyi başarmak üzere merkezi Lefkoşa olmak üzere kurmuştur.
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Topluma bilinçli ve faydalı bireyler katmak hedefinde olan Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi sürekli olarak yeniliklere ve gelişime uyum sağlamaktadır.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Fakülteleri
Kıbrıs sosyal bilimler üniversitesinde Dini ilimler fakültesi bulunmaktadır. Ayrıca eğitim fakültesi de bulunmaktadır. Eğitim fakültesi kapsamındaki bölümleri şu sıra ile sayabiliriz. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, Arapça öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği bulunmaktadır.

Hukuk fakültesi de bulunan Kıbrıs sosyal bilimler üniversitesinde insan ve toplum bilimleri fakültesi de bulunmaktadır. Türk dili ve edebiyatı, uluslararası ilişkiler ve psikoloji bölümleri mevcuttur. Araştırma merkezleri de bulunan üniversitede lisansüstü eğitim enstitüsü de bulunmaktadır.

KISBÜ nün bütün bölümleri Yüksek Öğrenim Kurulu denkliğine sahip olduğu gibi Yükseköğretim denetleme ve akreditasyon kurulu denkliğine de sahip olmaktadır.

Kıbrıs araştırma merkezini bünyesinde bulunduran araştırma merkezi ile bilimsel araştırmalar yaparak KKTC ve Türkiye de ki üniversiteler ve kuruluşlar ile paylaşmaktadır. Resmi kuruluşların yanı sıra sivil kuruluşlarında faaliyetlerini inceleyip konuya vakıf uzmanlarla paylaşımda bulunmaktadır. Kurum ve kuruluşlar ile birlikte faaliyete geçebilmektedir.

Kıbrıs Araştırma Merkezi
Sosyal ve kültürel alanda incelemeler yaparak bunun üzerinde proje tasarlamaktadır. Türkiye ve KKKTC deki bilim insanlarıyla faaliyette bulunabilmektedir. Kendi alanını ilgilendiren konularda seminerler hazırlamaktadır. Araştırmacı ve lisansüstü öğrenci değişiminin olmasını gerçekleştirmektedir. Araştırmalar sonucu meydan gelen bilgileri yayınlamaktadır. Uluslararası düzeye varabilecek şekilde projeler tasarlamaktadır.

Proje Araştırma Ve Geliştirme Merkezi
Pargem kısa adıyla anılan bu araştırma merkezinde asıl amaç projeler tasarlamak ve uygulamaya geçirmektir. Farklı dini inanışların, farklı lisanların, farklı kültüre sahip toplumsa grupların etkileşimi incelenmektedir. Kişisel gelişim desteğinde de bulunarak bireylerin girişimcilik ruhunu da geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Araştırma konuları kapsamında oluşturan bu merkez farklı dokümanlarda araştırarak zenginleştirmektedir kendini. Uzmanlaşmış diğer kurumlarla da faaliyette bulunmakta olan merkez uygun bulunan projelere de gerekli desteği sağlamaktadır. Kendi ilgi alanı dahilinde olan konularla ilgili seminer ve sempozyumlar oluşturmaktadır.

Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer tüm görevleri de gerçekleştirmektedir. Akademik düşünce kulübü, akut kulübü ve birkaç kulübün daha yer aldığı öğrenci kulüpleri toplam olarak on adet olmaktadır. Üniversite her yır birçok öğrenciye eğitim verirken okul sonrası iş imkanlarını da yükseltir.

Yorumlar