TÜRKİYE'DEKİ RELİKT BİTKİLER NELERDİR? KISACA ÖZETİ

Osmanlı döneminden bu yana otacı kültürüne insanlar ilgi duymuşlar ve pek çok hastalığın tedavisinde çeşitli bitki türlerinden faydalanmışlardır.
TÜRKİYE'DEKİ RELİKT BİTKİLER NELERDİR?
Ülkemiz coğrafi yapısı nedeniyle pek çok bitki türünü bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan belli bir yüzdelik oranı da yüzyıllardan öncesinden günümüze kadar ulaşabilmiş bitki türleridir. Ve ülkemizde sayısı bilinen bitki türlerinin yanı sıra hala yeni bitki türleri de keşfedilmektedir.

Her bitkinin kendine ait özellikleri vardır. Kimi bitkiler daha nemli ortamlarda yetişirken, kimileri de daha kurak ve sert iklimlerde yetişebilmektedirler. Bazı bitkilerin yüzyıllar öncesinden günümüze kadar gelebilmesi onları değer açısından zengin kılmaktadır. Bu nedenle bu tür bitkilerin soyu yangın ve yanlış kullanım biçimlerine göre kurutulmaktadır. Peki bu yazdıklarımızın ışığında Türkiye’deki relikt bitkiler nelerdir?

Ülkemizdeki Relikt Bitkiler Nelerdir?

Relikt bitkiler sözlük tanımı ile ülkemiz her döneme göre bir yapılanma ve değişim süreci içinde olmuştur. Bu süreçlere rağmen kendi dinamiğini koruyarak günümüze kadar gelen bitki türlerine relikt bitki denmektedir. Ülkemizde de relikt bitkiler mevcuttur.

Farklı iklimlerde ve farklı özelliklerde yetişmeye devam etmektedir. Bunlara Mamut Ağacını örnek verebiliriz. Yapılan araştırmalar neticesinde yüzyıllar öncesine ait dev mamut ağacı fosillerine rastlanmıştır. Bu ağaç Kuzey Amerika’da yetişmektedir. Ayrıca sadece bu ağacın bir türü günümüze kadar ulaşabilmiştir. Türkiye’deki relikt bitkiler nelerdir? Ülkemizde çağlar öncesinden günümüze ulaşan pek çok bitki türü vardır.

Dünya üzerindeki sıralama da relikt bitki türleri açısından önemli bir yerdeyiz. Kayın, meşe ve gürgen ağaçları jeolojik dönemlerden bugüne kadar ulaşabilmiş bitki türlerindendir. Kızılcık, fındık, porsuk, diş budak ve üvez gibi ağaçlarda Karadeniz kıyılarına özgü yetişen relikt ağaç türlerindendir. Ihlamur, üvez ve İran akça ağacı da Batı ve Orta Toroslarda yetişmekte olan relikt bitkilerdendir.

Bitkilerin Dünden Bugüne Önemi

Diğer bir ifade ile ‘’Türkiye’deki relikt bitkiler nelerdir ?’’ sorususunun cevabı içerik bakımından ülkemizi ilgilendiren ve tarihi süreçler itibari ile bize en anlamlı bilgiyi vermektedir. Ladin, kestane, kızılağaç, karaçam, ıstranca meşesi, sıla ağacı, Datça hurması gibi bitki türleri de relikt türler arasında yer alan bitkilerdendir. Bu tür bitkilerin tarihine bakıldığında önemimin ne kadar büyük olduğunu anlamak mümkündür.

Yorumlar