ANOPHELES (ANOFEL) SİNEĞİ NEDİR? NEREDE YAŞAR? ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ NELERDİR?

Anopheles, halk arasında anofel olarak bilinen bir sivrisinek türüdür. Tıpta kullanılan adı anophelestir. Sıtma hastalığı yayması nedeni ile sıtma sineği de denir.
ANOPHELES (ANOFEL) SİNEĞİ NEDİR? NEREDE YAŞAR? ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ NELERDİR?
İnsanlar için çok tehlikeli bir sinek türüdür. Bu nedenle yaşam alanları kısıtlanmalıdır. Diğer sivri sinek türlerinden farklı olarak vücutları uzun ince, kanatlarının çapı dardır. Dişileri zararlı olan bir sinek türüdür. Erkekleri zararsızdır.

Yaklaşık 400 çeşit türü vardır. Bunların 30 a yakını sıtma mikrobunu taşıyarak insanlara bulaştırırlar. Anofellerin dişileri delici dişlere sahiptirler. Deldikleri yerdeki kanı emme özellikleri vardır. Bu kan emme esnasında ısırdıkları kişiye tükürük yolu ile sıtma mikrobunu bulaştırırlar. Eğer anofelde sıtma virüsü yoksa bile insanlardan sıtma virüsü kapabilirler.

Eğer ısırdıkları kişide sıtma hastalığı varsa, ısırdıkları kişinin kanından virüsü alarak diğer ısırdıkları kişilere bulaştırırlar. Erkek anopheleslerde ısırma özelliği yoktur. Bitki özlerinden beslenirler. Dişilerin ısırma sebepleri kan emme ihtiyaçlarıdır. Yumurtalarının gelişebilmesi için kan emme ihtiyacı duyarlar.

Anofeller Nerede Yaşarlar?

Anofeller genel de bataklık ve su birikintilerinde yaşarlar. Bu nedenle bataklık çevresinde yaşayan insanların sıtma hastalığına yakalanma riski daha fazladır. Dünyanın her yerinde kendilerine yaşam alanı bulurlar.

Bataklık ve küçük bir su birikintisi olması anofellerin yaşaması ve çoğalması için yeterlidir. Dünyanın her yerinde yaşamakla birlikte en çok Afrika, Asya ve Akdeniz civarlarında yaşarlar. Bu bölgelerde buldukları bataklık alanlara yerleşip oralarda çoğalırlar.

Anofeller Nasıl Ürer?

Anofeller için en iyi üreme alanı sulak ve nem oranı yüksek alanlardır. Yumurtalarını bırakmak için durgun su arayışına giren anofeller durgun suları bulunca yumurtalarını bu sulara bırakırlar. Suya bıraktıkları yumurtalar bu sularda yaşarlar. Yetişkin olduklarında suların ve bataklıkların etrafına dağılmaya başlarlar.

Anofelle Mücadele İçin Neler Yapmak Gerekir?

Anofellerin bazı türleri sıtma hastalığına sebep oldukları için insanlar için büyük tehlike arz etmektedirler. Sıtma hastalığı insanların hayatını çok ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bu sebeple anofellerin yaşam alanları yok edilmelidir. Anofeller için yaşam alanı olan bataklık ve su birikintileri insan sağlığı açısından olumsuzluklara neden olduğu için bu bölgelerin kurutulması gerekmektedir.

Bataklıklar ve su birikintileri kurutulması veya yaşam alanlarından uzak yerlerde olması anofellerin insanlardan uzak durmasında önemli bir etkendir. İnsan sağlığını korumak için bu çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu sinek türü insanlar arasında salgına bile sebep olmaktadır.

Yorumlar