KADINLARA UYGULANAN ŞİDDET ÇEŞİTLERİ

Günümüzde toplumsal alanda yaşanan belli başlı sorunlardan bir tanesi de kadına karşı işlenen şiddettir. Özellikle ülkemizde çok rastlanan bir sorundur. Kadınlar bir toplumu ayakta tutan en önemli bireylerdir. Erkeğin hegemonyasında kadınlar güç açısından büyük bir zayıf noktadır. Günümüzde kadın erkek eşitliği yaşandığı bir toplumda bu tür sıkıntıların olmaması gerekmektedir.
KADINLARA UYGULANAN ŞİDDET ÇEŞİTLERİ
Genellikle eğitim düzeyinin düşük olduğu bireylerde ya da toplumda daha çok görülmektedir. Kadınlara genellikle cinsel istismar, fiziksel ve ruhsal şiddet uygulanmaya devam etmektedir. Kadına şiddet sadece ev içerisinde değil dışarıda da yaşanmaya devam etmektedir.

Kadınlara en çok yaşatılan şiddet çeşitleri, psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet olarak bir başlık altında toplayabiliriz.

Psikolojik Şiddet;

•    Kadın özellikle evdeyken ya da toplum içerisindeyken aşağılama, hakaret ve başkalarının yanında hor görme gibi nedenlerle görülmektedir.
•    Erkeğin dışarıdan örnek gördüğü kadınlarla eşini kıyaslamaya girmesi,
•    Tehdit etmek,
•    Kıskançlığı bahane ederek baskı altına almak,
•    Akraba, komşuya gitmesini engellemek,
•    İç güveysi denilen olgu altında tutabilmek,
•    Devamlı telefon açarak nerede olduğunu kontrol etmek,
•    Kadın – erkek eşitliğinin olmadığını yaptıkları ile göstermeye çalışmak,
   
Fiziksel Şiddet

Bedensel olarak yaşanabilecek her türlü şiddet türüdür. Erkeğin genellikle uyguladığı dayak, kesici veya dürtücü aletler, tehditkar sözler, kaba kuvvet kullanarak yaparak yaptırımlar bu bölümde yer almaktadır.

•    Dövmek, itelemek, eşya ile vurmak, kol morartmak, saçlarını çekmek,
•    Kesici ve delici aletler kullanarak yaralamak veya kasten öldürmek,
•    Bedensel olarak zarar verdikten sonra bir yere gitmesini engellemek,
•    Köhne yere hapsederek, ekmek ve su vermemek,
•    Çocuğu kadına karşı düşman olarak yetiştirmek,
•    Devamlı korku içerisinde yaşamasını sağlamak,

Cinsel Şiddet;

Günümüz çağında en çok yaşanan şiddet çeşididir. Evimizde, büromuzda, arabada, servis te kısacası her yerde istek ve rıza dışında olan şiddet çeşididir. Sadece fiziksel olarak değil, sözlü olarak ta kullanılmaktadır. Bir yerde gezmeye gittiğimizde, çalıştığımız alanda yaşanabilmektedir. Özellikle aynı yerde yaşadığımız ortak arkadaşlarımızın bu tür yaklaşımlarını fark edene kadar bu tür yaklaşımları görebiliriz.

•    Şahsımızı bilmediğimiz bir yere çağırarak sözlü veya fiziksel olarak istismar,
•    Sözle, elle veya şakalarla yapılan istismar,
•    Tecavüze yeltenmek,
•    Zor kullanarak içki, uyuşturucu vb. keyif verici ve beyni çökertici ilaçlar vermek,
•    Cinsel organını göstermek,
•    Zor kullanarak Kürtaj yaptırmak,
•    18 yaşından küçükken birileri ile evlendirmek,
•    Kadını başkaları ile zorla cinsel ilişkiye girmeye zorlamak,
•    İnternet üzerinde çıplak fotoğraf yayınlamak,

Yorumlar