Kayıtlar

Ocak, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

RECAİZADE MAHMUT EKREM KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ KISACA ÖZETİ

Resim
Edebiyatımızın önemli kalemlerinden biri olan Recaizade edebiyatımızın gelişmesindeki emeği hiç azımsanmayacak kadar fazladır. Mart 1847 yılında İstanbul’da Dünyaya gözlerini açmıştır. İlköğrenimini tamamladıktan sonra Mektep-i İrfana başladı ve burayı bitirdikten sonra Harbiye idadisine başladı buradan sağlık sorunları nedeni ile tahsilini yarıda bırakmıştır.
Babasından iyi derecede üryanice ve farsça öğrenmiştir. Babası Mehmet Şakir Recai Efendi  "Takvim-hane Nazırlığı" yapmıştır. Tarih ve hat sanatıyla uzun yıllar uğraşmıştır. Okul hayatını yarıda kesen Recaizade Efendi resmi bir kararla Trablusgarp’a gönderildi.

İlerleyen dönemlerde Maarif nazırı olmuştur. İlk yazılarını Namık kemal ile tanıştıktan sonra Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayınlamıştır. Batı edebiyatından çeviriler yapan Recaizade Mahmut Efendi ilk şiir kitabı Nağme-i Seheri yayınladı. Oğlunun ölümü ile birlikte içe kapanık ve karamsar eserler kaleme almaya başlamıştır.
İlk Yayınlanan Eserleri İlk olarak Afife…

ORTODONTİ TEDAVİ NEDİR? NASIL YAPILIR?

Resim
Ortodonti tedavisi çarpık dişler ve bu dişlerin çene ile olan uyumsuzluklarını teşhis edip, önlemek amaçlı diş hekimliğinde yapılan bir uzmanlık alanıdır. Çenelerle ilgili sorunlar genel olarak irsi bir durum olmakla birlikte tedavisi mümkündür. Ergenlik döneminden itibaren böyle bir sorun varsa ortodonti yöntemlerle tedavisi olur.
Bu tür bozukluklara sebep olarak çocuklukta yalancı emziğe bağımlılık, parmak emme, tırnak yeme gibi alışkanlıklar gösterilebilir. Çarpık dişler, çene kemiğinin küçük olmasına rağmen dişlerin bu çeneye sığmayıp çarpıklık yaratması bu tedaviye ihtiyacı oluşturur. Ortodonti tedavisinde yaş sınırı yoktur. Yaşla orantılı olarak sadece tedavi bir plan içerisinde yürütülür.

Ortodonti tedavisi ağrısız bir işlemdir. Tellerin ilk takılışında yanaklarda yaralar oluşabilir ancak bu durum kendiliğinden geçer. Aynı şekilde tellerin takılmasından sonra da dişlerde sızı durumları yaşanır ancak bu da geçici bir durumdur. Tedavi süresince takılı olan diş telleri dişler içi…

ÖSTROJEN HORMONU NEDİR? GÖREVLERİ NELERDİR?

Resim
Östrojen hormonu biyolojik anlamda bakıldığında kadınlar için büyük bir önem arz eden bir hormon olarak karşımıza çıkmaktadır. Hormonun kadınlar adına temel görevi vücut içerisindeki adet döngüsündeki meydana getirmiş olduğu döngüsel hareketlerdir. Yani bir nevi de streoid hormonu olarak da isimlendirilmektedir. Aslında hormon genel bir bakış açısı ile bakıldığında hem kadınlarda hem de erkeklerde mevcut olarak bulunmaktadır.
Adet döngüsüne olan katkısı nedeni ile bu hormon denilince genellikle ilk olarak gerçek anlamı itibari ile bayanlar akla gelmektedir. Kadınlar üremek için gerekli olan yaşa geldiklerinde östrojen olarak ifade edilen seviye önceki evrelere nazaran daha yüksektir. Östrojen bu sayede kadınlarda özellikle de ergenlik dönemi içerisinde gelişen göğüslerin gelişimine önemli derecede katkıları vardır ve aynı zamanda adet döngüsüne eşlik eden diğer süreçleri de beraberinde kontrol etmektedir.

•    Hem kadınlarda hem de erkeklerde bulunan biyolojik bir hormon olarak karşı…

TİWANAKU (TİAHUANACO) HAKKINDA BİLGİLER

Resim
Tiwanaku harabeleri bugün Güney Amerika coğrafyasında bulunan Bolivya ülkesine ait küçük bir antik kenttir. Bu kentin bilinmesini sağlayan en önemli özelliği ise, dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan İnka medeniyetine ait harabeleri içerisinde barındırmasıdır. Kentin adı olan tiwanaku sözcüğünün kökeni ise, Aymara dilindeki 'merkezdeki taş' sözcüğünün karşılığıdır.
Oldukça verimsiz topraklara sahip bu kentteki harabeler 2000 yılından beri UNESCO dünya kültür mirası olarak anılmaktadır.
Günümüzden Bugüne Ulaşan Tiwanakudaki Tarihi Eserler Maalesef tüm dünya üzerindeki antik kentlerde de olduğu gibi bu kentin içerisinde bulunan harabelerin de çok büyük bir bölümü, farklı farklı dönemlerde ve çağlarda, farklı medeniyetlerce yıpratılmış veya tümüyle yok edilmiştir. Fakat buna rağmen kentin içerisindeki harabelerden kalan bazı tarihi eserlerde bulunmaktadır. Bu eserlerden bazıları da şunlardır:

1-) Akapana Piramidi,
2-) Güneş Kapısı,
3-) Kalasasaya Piramidi,
4-) Bazı Heyke…

MANİPÜLASYON NEDİR? PSİKOLOJİK MANİPÜLASYON TEKNİKLERİ

Resim
Manipülasyon genel anlam itibari ile düşünüldüğünde ve de incelendiğinde önemli bir nokta karşımıza çıkmaktadır. Manipülasyon bir etkilemedir ve yönlendirme biçimidir. Birçok kişi bu kavram sayesinde birçok noktayı yönlendirmekte ve bir takım işlerini de bu durum bazında gerçekleştirme fırsatını ellerine almaktadır.
Manipülasyon kendi arasında işlem bazlı manipülasyon ve bilgi bazlı manipülasyon olarak iki alt kategori çerçevesinde incelenmektedir. Bu iki yönteminde temel amacı incelendiğinde ise karşımıza oldukça önemli ve göz ardı dahi edilemeyecek türden bilgi durumları meydana gelmektedir. Bir kişi eğer başka bir kişi manipülasyon eder ise bu noktada insanları artık kendi bilgilerinin dışında ve istemedikleri alanlara yönlendirilmesine neden olmaktadır.

•    Kişinin istenmediği bir takım durumlara yönlendirilmesidir. Bu noktada kişinin isteği dışında gerçekleştiği için etik değildir.

•    Genellikle günümüz dünyasında birçok alanda etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

•    Manipül…

SU ARITMA CİHAZLARI İŞE YARIYOR MU? SU ARITMA CİHAZLARI SAĞLIKLI MI?

Resim
Başlıca içeceğimiz olan su sürekli tükettiğimiz için sağlıklı ve temiz olmalıdır. Çeşme sularında yoğun klor ve Kireçlenmeden dolayı tüketmek sağlığa zarar verir. İçme suyu kullanımlarında hazır su kullanmak mantıklı gelse de en sağlıklı olan su arıtma cihazlarıdır. Hazır sular birçok işlemden geçer ve uzun süre plastik kaplarda kaldıkları için pek sağlıklı olmazlar.
Su arıtma cihazlarında her daim temiz ve taze su imkânı vardır. Damacana sularına göre daha temiz ve sağlıklıdır. Arıtma cihazları büyük oranda suyu temizleyerek sağlıklı bir hal almasını sağlar. Arıtma cihatları güvenilir ve her evde olması gereken bir üründür.
Su Arıtma Cihazı Nasıl Kullanılır? Su arıtma cihazlarının kullanımı oldukça basittir. Çok fazla yer kaplamazlar. Gerekli firma gelerek kurulumunu yapar. Mutfak tezgâhının altına cihaz yerleştirilir ve musluk yanına çeşme çekilir. Arıtma cihazları suyu büyük oranda temizler. Yapılan testlerde arıtma cihazlarındaki suyun hazır sulardan daha temiz olduğu tespit edil…

SARI HUMMA NEDİR? NASIL BULAŞIR?

Resim
Sarıhumma hastalığına bir RNA virüsü olan eklem bacaklı bir sineğin tükürüğünde bulunan virüsün deri yoluna aktarılması ile bulaşan; bulaşan kişide ağır karaciğer hastalıklarına hatta kanamalı ateşli hastalığa kadar sebebiyet veren bir virüstür. Bu tür sinekler özellikle Güney Amerika da ve Afrika da yaşarlar. Enfeksiyonla birlikte virüs hızlı bir şekilde çoğalır ve vücudun her tarafına yayılır.
Hastalığın sarıhumma olarak adlandırılmasının sebebi bazı hastalarda sarılık görülmesine sebep olur.

Hastalık sivrisinek tarafından ısırıldıktan en geç 1 hafta içerisinde belirtileri başlar. Hastalığın belirtilerine gelince ateş, üşüme, kas ağrıları, mide bulantısı, kusma, göz sararmasıdır. Sarıhumma teşhisi için detaylı bir muayene ve kan tahlilleri yapmak gereklidir. Bu işlemler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının tetkiki gereklidir. Sarıhumma hastalığında özel bir tedavi yoktur.

Hastada su kaybı ve yüksek ateş olduğundan bu durumları engelleme amaçlı tedavi uygulanır. Eğer durum ağırsa …

VARİS HASTALIĞI NEDİR? NASIL OLUŞUR? NASIL GEÇER?

Resim
Varis kısaca toplardamarların şişmesi ve genişlemesi olarak bilinmektedir. Damarlardaki kan akışı bazı nedenlerden dolayı düzenli olmadığı zaman damarlarda şişme oluşmakta ve varis oluşumuna sebep olmaktadır. Genellikle bireylerdeki şikâyeti sebebi estetik olarak görüntü bozukluğu yaratmasıdır.
Ama hastalığın estetik olarak kötü görünmesinden çok sağlığımıza verdiği zarar üzerinde durulmalıdır. Varis genellikle bacaklarda oluşur. Ama kollarda da görülebilir. Zamanında tedavi edilmezse sadece estetik görünüm olarak değil ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır.
Varis Nasıl Oluşur? Varisin neden oluştuğu aslında tam olarak tespit edilememiştir. Ama en çok kadınlarda görüldüğünden kadınların hormonal durumu ile alakalı olabileceği ileri sürülmektedir. Toplardamar ve kılcal damarlardaki kan akışının zorlanması ve kanın pompalanmaması sonucu kanın sıkışması sonucu bu damarlardaki kapakçıklarda daralma olur ve şişkinlik olur. Bunun sonucunda da varis oluşmaktadır.  Varis oluşumu sonucu b…

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELEN YİYECEKLER (BESİNLER) NELERDİR?

Resim
Soğuk algınlığı viral enfeksiyonların sebep olduğu üst solunum yolu hastalıklarından birisidir. Vücudumuz dışarıdan gelen virüslere karşı koruma kalkanı oluşturur. Fakat her zaman kendini savunamadığı virüsler vardır. Bu virüslerden bazıları vücudumuza girdiği zaman soğuk algınlığı kaçınılmaz olur.
Dört mevsim görülen soğuk algınlığının, soğuyan havaların da etkisiyle kişiyi etkisi altına alma riski de artar. Soğuk algınlığı ve grip çoğu zaman birbirine karıştırılmaktadır. Öncelikle bu ikisi arasındaki farkı bilmemiz ve ona göre tedavi uygulamamız gerekmektedir. Eğer bu iki hastalık birbirine karıştırılırsa tedavi dönemi aksayabilir, yanlış tedavi hastalığın seyrini uzatabilir.
Soğuk Algınlığı ve Grip Arasındaki Farklar Nelerdir? •    Soğuk algınlığı kişiyi genelde yatağa bağlamayıp ayakta atlatılırken, grip dinlenmeyi gerektirir.

•    Soğuk algınlığında yüksek ateş nadiren olur, grip yüksek ateşle seyreder.

•    Soğuk algınlığında başta hafif bir ağrı olurken, grip de ise genel de y…

AVOKADO YAĞI MI? YOKSA ZEYTİNYAĞI MI? HANGİSİ DAHA SAĞLIKLI?

Resim
Sağlığımız ve güzelliğimiz bizler için çok önemlidir. Çoğu zaman araştırmalar yapar neyin bize daha çok fayda sağlayacağını araştırır dururuz. En iyisi olsun, en sağlıklısı olsun, en faydalısı olsun deriz. Bu araştırmalar sonucunda karşımıza birçok seçenek çıkar. Bunların en faydalısının hangisi olduğuna bazen kullanarak, bazen diğer kullananların tavsiyesi ile karar veririz.
Bunlardan kararsız kaldıklarımızdan ikisi de avokado yağı ve zeytinyağıdır. Her iki yağ da oldukça faydalıdır. Bu yağlar gerek sağlık açısından gerekse kozmetik açıdan elimizin altında olması gereken yağlardandır. Hem haricen hem de dahili kullanım için uygun olan bu yağlar, kolaylıkla ulaşabileceğimiz yağlardandır. Uygun fiyatlara aktarlardan temin edebileceğimiz bu yağların kullanımı da oldukça kolaydır.
Avokado Yağının Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Günümüzde hemen herkesin tükettiği ve son dönemlerde popülerliği artan avokadonun yağı da bir o kadar gündemdedir. Kozmetik firmalarının ve alternatif tıpçıları…

GREGOR MENDEL KİMDİR? HAYATI KISACA ÖZETİ

Resim
Günümüzde Mendel denilince genetik bilimin babası olarak bilinmektedir. Gerçek adı Johann Mendel'dir. Genetik bilimi ile uğraşmış bir bilim adamı olup aynı zamanda botanik bilimi ile de uğraşmıştır. Aynı zamanda rahip olarak ta bilinmektedir. Mendel daha çocuk yaşlarda bilime meraklı bir bireydir. Öğrenim yıllarını tamamladıktan sonra manastırda rahiplik yapmıştır.
Bilim ile ilgili çalışmalarına manastırda da devam etmiştir. Birçok bitki üzerinde deneyler yapmıştır. Canlılardaki kalıtımın nasıl işlediğini tespit etmek için bezelyeler üzerinde deneyler yapmıştır. Bu deneyler sonucunda Mendel Kalıtım Yasalarını bulmuştur.
Gregor Mendel Yaşamı Mendel' in bilime olan ilgisi çocukluk döneminden başlamaktadır. Bunda ailenin eğitimi için gönderdiği okulun etkisi ve çocukluğunun çiftlik evinde bitkilerin içinde geçmesinin de etkisi vardır. Okul çağı geldiğinde o dönemlerde çok fazla okul olmasa da Mendel ailesi tarafından okula gönderilmeye başlanmıştır. Gittiği okulda '' Par…

KIŞ AYLARINDA CİLT BAKIMI NASIL YAPILIR?

Resim
Herkesin cilt yapısı farklıdır. Kiminin cilt yapısı yağlı kiminin kuru ya da karmadır. Her cilt tipine farklı bakım uygulanmalıdır. Cilt tipine uygun bakım yapabilmek için cilt yapısının doğru analiz edilmesi gerekir. Kış aylarında her cilt tipi bakım yapılmazsa zarar görür. Bu sebeple kış aylarında cilt nemli tutulmalı ve gerekli bakımlar yapılmalıdır.
Kış Aylarında Ciltte Görülen Sorunlar Kışın soğuk hava nedeniyle ciltte farklı sorunlar görülür. Kışın ciltte görülen sorunlar;
•    Ciltte kurumalar,

•    Çatlamalar,

•    Dudaklarda çatlamalar,

•    Ellerde çatlamalar gibi farklı sorunlardır.

Eğer gerekli özen gösterilmezse cilt problemleri artar. Ciltte kurumaları önlemek için sürekli nemlendirmek gerekir. Nemlendirici kullanırken cilt tipine uygun ürünler seçilmelidir. Soğuk havanın etkisiyle ciltte görülen kurumalar tahrişlere ve soyulmalara sebep olur. Bu tür cilt problemleriyle karşılaşmamak için kış aylarında cildi sürekli nemli tutmak gerekir.

Evden çıkmadan önce muhakkak ko…

ANDROİD TELEFONLARDA OLMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Resim
Cep telefonları teknolojinin son dönemlerde kıyasıya yarıştığı bir alan halini aldı. Teknolojinin insanlara getirdiği en büyük buluşlardan birisi olan cep telefonları özellikle 2000lerin sonrasında Türkiye’de sıklıkla görülmeye başlandı. Sürekli gelişim içerisinde olan teknoloji tabi ki cep telefonlarının gelişimine de katkıda bulundu.
İlk çıktılarında büyük, ağır, tuşlu ve antenli olan o kocama cep telefonları günümüzde incecik ve dokunmatik telefonlar haline geldi. Dokunmatik telefonlar sayesinde tuşlu telefonların çıkardığı tuş sesleri ortadan kalkmış ve tuşlu telefonda her tuşta bulunan üç harfle mesaj yazma zorluğunun önüne geçilmiştir. Dokunmatik klavye kullanılan bilgisayar klavyesi ile aynı olduğundan yazma hızı da arttırılmış olmuştur.
Akıllı Telefonların Avantajları Nelerdir? Akıllı telefonlar onlarca model ve markada bulunabilir. Her kullanıcı kullanım amacına göre farklı telefonlar alabilmektedir. Telefonlar ekstra özellikleriyle kişisel kullanım alanlarına yardımcı olabi…

KAN DOLAŞIMI BOZUKLUKLARI VE DOLAŞIM BOZUKLUĞU SEBEBİ NEDİR?

Resim
Sağlıklı bir yaşam adına kan dolaşımı büyük bir önem arz etmektedir. Bunun temel sebepleri düşünüldüğünde ise ortaya genel anlamda oldukça değerli bir takım sonuçlar çıkmaktadır. Öncelikli olarak bu noktada düşünülmesi gerekilen aşama kan dolaşımının ne kadar çok yerinde olup olmadığıdır. Çünkü kan dolaşımı sayesinde vücut içerisinde var olan hücrelerin besin ve buna bağlı olarak da besin ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Aynı zamanda da atık maddeler olarak isimlendirilen karbon monoksit gibi zehirli maddelerin atılmasına da oldukça yardımcı olarak karşımıza çıkar. Kan dolaşımının aktif bir şekilde meydana gelmesi sonucunda vücutta oluşabilecek herhangi bir hastalık riski en alt seviyeye inmesini sağlar. Fakat kan dolaşımında eğer ki buna nazaran bir takım sıkıntılar mevcut ise birçok hastalık durumunun meydana gelmiş olması oldukça yüksektir.

•    Kan dolaşımının düzenli olarak meydana gelme durumuna bağlı olarak hiçbir şekilde hastalık riskinin oluşması yoktur ve kişi sağlıklı olur.

•…

ASTIM NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Resim
Solunum yollarında daralma sonucu oluşan nefes darlığı olarak bilinmektedir. Hava yolarındaki mukoza zarlarının şişmesi  sonucu hava akımı engellenmekte ve solunum, nefes alıp verme sıkıntısı yaşanmaktadır. Göğüs sıkışması, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere sebep olmaktadır. Ayrıca alerjen maddelere maruz kalınması sonucu ile de ortaya çıkmaktadır.
Koku ve polen gibi alerjen maddelere aşırı hassasiyet göstermektedir. Bireylerin yaşam kalitesini de bozmakta ve zorlaştırmaktadır. Astım belirtileri başladığında hastalık ilerlemeden mutlaka doktor kontrolü ile tedavi altına alınması gerekmektedir. Astım bazen kalıcı olabilir. Yani tedavi ile etkisi azaltılabilir ama tamamen geçici bir hastalık olmayabilir.
Astım Belirtileri Nelerdir? En önemli ve belirgin özelliği nefes darlığıdır. Bunu sürekli öksürük, solunum esnasında hırıltı gibi belirtiler takip etmektedir. Astım hastalığı sonradan oluşabileceği gibi genetik de olabilir. Anne veya babada astım olan bireylerde görülme olasılığı…

ALBATROS KUŞUNUN ÖZELLİKLERİ VE YAŞAMI

Resim
Albatros kuşları dünyanın en büyük kuşları olarak bilinmektedir. Görünüm olarak martıyı andıran deniz üzerinde saatlerce uçma özelliğine sahip avcı kuşlardandır. Dünyanın en büyük kuşu olmasının sebebi kanat uzunluklarının çok büyük olmasıdır. Kanat uzunluklarının büyük olması özel bir kuş olduğunun göstergesidir. Ayrıca özel kemik sistemi vardır. Bu özelliği sayesinde saatlerce gökyüzünde uçabilmektedir.
Albatros Kuşunun Fiziksel Özellikleri Bu kuşların gövdeleri  beyaz renkli ve kanatları siyah renklidir. Çok nadiren de olsa gri veya siyah olanları da vardır. Ama genel olarak beyaz renklidir. Vücut yapılarında omuz kilidi özelliği vardır. Bu özellik sayesinde kanatları açık bir şekilde sabit olarak uzun süre durabilmektedirler. Ayrıca bu şekilde enerji kaybı da yaşamazlar. Bu kuşların en ilginç özelliklerinden biri de su da uyumalarıdır.

Sürekli gökyüzünde uçmalarına rağmen karaya indiklerinde hemen havalanamazlar. Havalanmaları için uzun bir koşmaları gerekir.  Beslenmelerini den…

KIL DÖNMESİ NEDİR? KIL DÖNMESİ OLAN KİŞİYE NASIL TEDAVİ UYGULANIR

Resim
Saç dökülmesi gibi basit sebeplerle dökülen kılların deri altına girerek iltihaba sebep olması hastalığına ''Kıl Dönmesi '' denir. Özellikle erkeklerde daha sık görülür. En çok kuyruk sokumu bölgesinde görülmekle birlikte, koltuk altında, göbek hizasında veya yüzde de görülebilir. Obezite kişiler en fazla risk altında olan kişilerdir. Ayrıca hijyen çok önemli bir unsurdur.
Sonuçta bu rahatsızlık cilt altı dokularında oluşan bir tür iltihap olduğundan beden temizliğimize çok önem vermeliyiz. Dökülen saçlarımız, giysilerimiz üzerindeki kıllar gibi basit, sıradan görünen şeyler bizi bu rahatsızlıkla karşı karşıya getirebilir.
Kıl Dönmesi Belirtileri Nelerdir? •    Kuyruk sokumu bölgesinde ağrı ve şişlik,
•    Kuyruk sokumu bölgesinde kaşıntı ve hoş olmayan bir koku,
•    Akıntı.

Bu belirtileri fark etsek dahi ilk zamanlar ciddiye almadığımızdan  veya başka rahatsızlıkları düşündüğümüzden aklımıza kıl dönmesi gelmez. Özellikle hemoroit veya kabızlık sorunu yaşayan kişile…

KALP HASTALIKLARI BİLİYORMUSUNUZ VE BELİRTİLERİ NELERMİŞ BAKALIM

Resim
Kalp göğüs kafesi içerisinde akciğerlerin üzerinde yer alan hayat merkezidir. Vücutta oksijen ve kan pompalama görevi vardır. Kalbin sorunsuz çalışması için oksijene ihtiyacı vardır. Eğer beslenen damarlarda bir sorun söz konusu olursa kalp de de ciddi sorunlar yaşanır. Kalp hastalıkları aslında oldukça geniş kapsamlı olup en çok yaşanılan çeşitleri arasında kalp kapakçıklarındaki sorunlar, kalp yapısındaki anormallikler, ritim bozuklukları ve damar tıkanıklıklarıdır.
Genel olarak kalp hastalıkları belirtileri olarak; kalp ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı, öksürük, morarma sayılabilir. Kalp hastalıklarının belirtileri denildiği zaman en önemli ve sık görüleni kalp ağrısıdır. Kalp kası oksijen alamadığında bunu ağrı ile hissettirir. Aynı şekilde nefes darlığı da kalp hastalıklarının bir belirtisidir. Bu belli başlı sık görülen belirtiler dikkate alınmadığı takdirde sonraki aşamalar artık bayılmalara kadar gidecektir.

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, sigara ve stres kalp ha…

GRİP HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR? TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALI?

Resim
Grip günümüzde bir takım mikropların ve virüslerin kişinin vücuduna ulaşması nedeni ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Daha çok solunum kaynaklı bir hastalıktır. Grip daha çok bulaşıcı bir hastalıktır ve belirtiler olarak da kişinin hapşırması, öksürmesi ve bu duruma bağlı bir takım burun akıntıları şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu belirtilerin meydana gelmesi halinde bir kişi hekime görünür ise hastalık geçer.
Bu yüzden hastalık vücut içerisinde mevcut olarak bulunan virüslerin ortadan kalkması ile birlikte yok olmaktadır. Genellikle bulaşma durumları grip olan bir insanın grip olmayan bir insanın yanında grip sonucu meydana gelen hastalık belirtilerinin yaşamasıdır. Örneğin sürekli hapşırması ve bunun herhangi bir selpak gibi koruyucu bir malzeme ile yapmamasıdır. Bu ve buna benzer sebeplerden ötürü birçok kişi kolaylık ile hastalığa yakalanmaktadır.

•    Hastalığı meydana getiren sebepler genel anlam itibari ile incelendiğinde kişinin bir takım enfeksiyon durumlarını kapmasından dola…

ÇOK (FAZLA) UYUMAK ZARARLI MI?

Resim
Günümüzde birçok insan uyku problemleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu uyku problemleri oldukça önemli bir sağlık sorunudur. Çünkü uyku gün içerisinde vücudunun koordinasyon  hareketlerinin meydana gelmesini sağlayan ve bu aşamada da oldukça önemli bir faktördür. Uyku sorununun düzenli bir şekilde meydana gelmesi ile birlikte bu duruma bağlı olarak bir takım sağlık sorunlarının da beraberinde ortaya çıkması çok yüksektir.
Kişide bir takım depresyon sorunlarından tutalım biyolojik bir takım hastalıklara varana kadar sorunlar meydana gelmektedir. Fazla uyku durumunun meydana gelmesi ile birlikte ortaya depresyon olarak ifade edilen sağlık sorunları çıkmaktadır.
Fazla Uyku Depresif Yapar Yapılan bir takım bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiler incelendiğinde ise oldukça anlamlı bir takım sonuç durumları meydana gelmektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde ise fazla uyumak vücutta meydana gelen bir takım düzenin de yerle bir olması anlamını taşır. Fazla uyuyan insanların depr…

EMES HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR? TEDAVİSİ NASILDIR?

Resim
MS ya da Multiple Skleroz hastalığı da denmektedir. Adı Multiple Skleroz kelimesinin kısaltılmış halidir. Beyin ve omurilikteki tahribat sonucu oluşmaktadır. Kronik bir hastalıktır. Hastalığın aşamalarına göre kişi üzerindeki etkisi farklılık göstermektedir. Hastalığa neden olarak birçok bilgi vardır. Fakat asıl sebebi tam olarak bilinmemektedir. Görme, konuşma gibi reflekslere de hasar vermektedir. Genellikle kas hastalığı olarak da bilinmektedir.
Emes Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Hastalığın semptomları farklı olmakla birlikte kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Bazı kişilerde herhangi bir etki göstermez. Kişiler normal hayatlarına devam edebilir. Bazı kişiler de ise yatağa bağımlı hale gelinebilir. Görme de kas sistemlerinde sorunlara sebep olabilir. Hastalık ilerlemeden tedavi altına da alınabilir. Miyelin bağışıklık sistemidir.

Miyelin adı verilen bağışıklık sisteminin sinir hücreleri etrafındaki dokuya zarar vermesi ile hastalık oluşmaya başlar. Hastalığın sinir hücre…

ÇAM KOZALAĞININ FAYDALARI

Resim
Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için çam kozalağının faydalarını ele aldım ve yine sizler içinde anlatıma sunacağım. Evet, “Çam kozalağının faydası mı olur?” dediğinizi duyar gibiyim. Ancak küçümsediğimiz çam kozalağının faydalarını, sizlerde duyunca çok şaşıracaksınız.
Çam kozalağı, solunum rahatsızlıkları için bulunmaz bir nimet. Çünkü bu bitki; bronşit, balgam ve öksürük gibi rahatsızlıklara şifa sunmakla birlikte astım hastalığı içinde tedavi edici bir etkiye sahip. Bunun beraberinde çam kozalağı akciğer hastalıkları içinde tavsiye edilmektedir. Neden mi? Çünkü çam kozalağı, vücudumuza gerekli olan mineralleri bünyesinde barındırır ve tüketildiği zamanda vücudun ihtiyacı olan mineralleri karşılayarak akciğerlerde hasara neden olan sigara ve diğer zehirli dumanların verdiği zararı, ortadan kaldırır. Bu nedenle de çam kozalağı akciğer dostu olarak, tabir edilmektedir.
Çam Kozalağı Neden Tüketilmeli? Grip ve nezle gibi soğuk algınlığında da çam kozalağı büyük rol oynar. Günümüzde al…

GÜNDE 7 ZEYTİN 1 İNCİR YEMENİN ETKİLERİ

Resim
Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere yine şifa veren doğal bir formülden söz edeceğiz. Hazırlamış bulunduğum, “Günde 7 zeytin 1 incir yemenin etkileri” adlı bağlığı altında, yaptığım araştırmalarıma dayanak, bu doğal yöntemin faydalarını sizlerle paylaşma kanaatindeyim.
Günde 7 zeytin ve 1 incir tüketimi, vücudumuz için son derece önem arz etmektedir. Ayrıca nefes kontrolünde ciddi bir rol oynar ve kişinin nefes problemlerini de zaman içerisinde ortadan kaldırır. Bu doğal yöntemin tabi ki faydaları bu kadarla sınırlı değil. Aynı zamanda yaşlılık nedenlerini azaltır, zekâ gelişimine destek sağlar, hücreleri yeniler ve rejim yaparken çok etkili bir formül olmakla birlikte zayıflamamıza da destek sağlar. Tabi, tüm bunların yanı sıra diş sağlığında ve kemiklerin güçlenmesinde de rol oynar.

Günde 7 zeytin ve 1 incir tüketmek süt içmeyen kişiler içinde muazzam bir vitamin kaynağı olarak da bilinir ve aradaki vitamin eksikliğini giderir. Bu ikili şifa kaynağının en önemli etkilerinden bir diğer…

SSL GEÇİŞ SONRASI ADSENSE GELİRLERİNİN DÜŞMESİ

Resim
Değerli ziyaretcim google'de yer almak istiyorsak googlenin vermiş olduğu kararlara uymak zorundayız. SSL bildiğiniz gibi https yani güvenli site demektir. Http sitesine göre https daha güvenlidir. Maksat internet kullanıcılarının internette gezinirken dolandırıcılara karşı güvenliğini sağlamaktır.
Fakat internette ve gerçek hayatta dolandırıcılar ne yapıp edip insanları dolandırmanın bir yolunu bulmuşlardır. Her neyse şimdi gelelim asıl konumuza google SSL ye geçin diyorsa yapcak birşey yok tabikide. SSL geçiş sonrası adsense geliri neden düşer? öncelikle http olan uzantılar googlede yerini https uzantısına bırakana kadar gelir düşüşü yaşanmaktadır. Https ye geçin sonrası adsense geliri düşmesinin yanı sıra site hitindede düşüşler yaşanacaktır.
SSL Geçiş Sonrası Adsense Reklamlarında Düşüş Normal Mi? Http den https ye geçiş yaptıktan sonra adsense gelirlerim yarı yarıya düştü ayrıca site hitimde yarı yarıya düştü edindiğim tecrübeye göre sitedeki bütün sayfaların index alması so…

BEBEK HIRKASI YAPIMI

Resim
Kışın soğuğundan bebekleri korumak için her daim örgü işleri tercih edilir. Hem daha sıcak tutması hem de daha şık durmasından ötürü anneler ve babaanneler tercihlerini hırkadan yana yaparlar. Bu anlamda bizde sizlere kapşonlu bebe hırkası yapımı ve açıklaması ile yeni bir model aktaracağız. Bu modeli sizde çocuklarınıza veya yeni doğan bebeklere yaparak rahatlıkla kışı sıcak ve kolay atlatmasını sağlayabilirsiniz.
Malzemeleri
•    3,5 numara örgü şişi
•    İki tane yumak ip

Yapılışı
Size aktaracağımı bu model kapşunlu ve tek işlemede çıkan bir örgü hırka modeli olmaktadır. bu yüzden başlarda biraz kafanız karışabilir ama sonrasında tek sefer de tüm hırkayı çıkarmış olarak işemenin kolaylığını ve pratikliğini öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle işe kapşondan başlıyoruz. Size verdiğimiz ölçüler 1 veya 2 yaşa kadar çocukla için uygun sayılar olduğunu bilmelisiniz. Öncelikle kapşun için; 30 çift olarak şişe ilmek atın.

Sonrasında ise; en az dör parmak kalınlığına gelene kadar işleyin. Bu işl…

Dionaea (Dionaea muscipula) Bitkisinin Özellikleri

Resim
Doğanın işleyişi ve sırları aradan ne kadar zaman geçerse geçsin halen tamimiyle bilinmemektedir. Sayısız canlı türünün olduğu dünyamızda çeşitli yetenekleriyle bizi şaşırtan birçok bitki ve hayvan türü vardır. Bu bitkilerden biri de Latincedeki adıyla Dionaea Muscipula olarak bilinen, Venus Flytrap veya Venüs Sinekkapan bitkisidir. Diğer tüm bitkiler arasından Dionaea bitkisini et yemeye iten en büyük sebep bataklık ve besinden yoksun topraklarda yetişmesidir.
Bitkinin büyümesi için gerekli bileşenlere sahip olmayan bu azot ve fosfor elementlerinden yoksun topraklar Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusundaki Güney Carolina ve Kuzey Carolina’da bulunmakta olup bitkiye yaklaşık 20-30 yıl ev sahipliği yaparlar. Sinekkapan bitkisi adından anlaşılacağı gibi yalnızca sinekle beslenmez, karıncalar, örümcekler ve tırtıllar da yediklerinin arasında bulunmaktadır.
Yaprağın Sırrı Çözülemeyen Kapanma Mekanizmasıdır Kasları ve sinir hücreleri olmayan bir bitkinin nasıl kapandığı halen günü…

DOĞUMDAN SONRA DİYETE NE ZAMAN BAŞLANMALIDIR?

Resim
Doğumdan sonra alınan kiloların verilme aşaması anne için zorlu bir süreçtir. Bu süreçte hem görüntü açısından hem psikolojik açıdan sıkıntılı bir dönem yaşanır. Hamilelik dönemini en fazla 12 kg alarak tamamlamış bir anne dengeli bir beslenme ve anne sütü vermeyle birlikte eski haline geri dönüşü kolaylıkla sağlar. Ancak çok daha fazla kilo alınmışsa bu süre dolayısıyla çok daha uzundur. Emzirmek anne adayına kilo verdirir.
Sütün arttırdığına inanılan şekerli ve yağlı ve besinleri tüketen bir anne ise aksine süt verirken kilo almaya başlar. 6.aya kadar anne adayına herhangi bir diyet önerilmez. 6.aydan itibaren hafif yürüyüş tarzında sporlar ve dengeli beslenme listesi önerilir. Bu esnada en önemli şey su tüketimidir. Bol su tüketmek hem sütü arttırır hem de kilo kaybında etkili olur.
Doğum Sonrası Diyet Bebek için ilk 6 ay anne sütü alımı çok önemlidir. Bu sebeple bu dönemde ciddi diyetler anne adayı için yanlıştır. 6 aydan sonra düzenli bir beslenme programı uygulayan anne adayında…

DAMLATAŞ MAĞARASI NEREDEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Resim
Türkiye, doğal güzellikleri ve mekânları açısından son derece zengin bir ülke olmaktadır. Birçok bölgede birçok doğal alanı içerisinde barındıran Türkiye’de, doğal güzelliklerden birisi de Damlataş Mağarası olmaktadır. Doğal bir yapı olan Damlataş Mağarası, Antalya ili sınırları içerisinde bulunan Alanya ilçesinde yer alan bir mağara olmaktadır. Alanya ilçesinden 4 kilometre mesafede bulunan Damlataş Mağarasının en yakın mesafesinde Yeni Yüz Yıl Atatürk Parkı yer almaktadır.
Damlataş Mağarasına ulaşım da son derece kolay olmaktadır. Öyle ki; Alanya’dan toplu taşıma araçları ile mağaraya ulaşım sağlanabileceği gibi aynı zamanda ziyaretçiler hususi araçları ile Alanya merkezden 10 dakika içerisinde Damlataş Mağarasına ulaşım sağlayabilmektedir.
 Damlataş Mağarasının Özellikleri  Damlataş Mağarası güzelliği ile ziyaretçilerini kendisine hayran bırakırken aynı zamanda özellikleri ile de ilgiyi üzerine çeken bir mağara olmaktadır. Damlataş Mağarasının bilinen en büyük özelliği tıp alanınd…

DİŞ TAŞI TEMİZLETMEK ZARARLI MI?

Resim
Diş taşı bakımsız ve düzenli fırçalanmayan dişlerde meydana gelir. Bakteri plağının oluşma sebebi ise eksik ağız hijyenidir. Ağız temizliği vücut temizliği kadar önemli bir konudur. Diş temizleme uygulamasının herhangi bir zararı söz konusu değildir. Aksine dişlerin sağlam olması ve güçlenmesi için gerekli bir işlemdir. Diş taşı temizliği ile bir ağrı acı duymak, diş etlerine zarar gelmesi veya dişlerde aşınma gibi bir durum yaşanmaz.
Eğer işlem sırasında fazla kanama söz konusu olursa bunun sebebi diş etlerinin hassasiyetidir. Diş taşı temizliği 6 aylık dönemler zarfında aksatmadan yapılmalıdır. Bu uygulama hem diş etlerine hem de diş dokusuna yarar sağlayacaktır.
Diş Taşı Oluşumu Önlemesi Diş taşları önlenmesi için dişlerin düzenli ve bilinçli fırçalanması, diş kontrollerinin periyodik zamanlarda yapılması gereklidir. Diş taşı oluşumu bazı ağızlarda fazla tükürük yapısı yüzünden de oluşabilir, bunun önlenmesi için de diş fırçalamada özenin iki kat fazla olması gerekliliğidir. Diş t…