ROBOTİK REHABİLİTASYON ÇALIŞMASININ ÖNEMİ

Fzik tedavi iyileşme süresi 2 yıl olarak görülse bile de bu süre kişiden kişiye değişerek daha aşağılara inebilmekte ve çıkabilmektedir. Kalıcı hasar sonucu fiziksel bozukluklar yaşayan birinde bile belirli bir süre sonunda iyileşme görülebilir. Bunun için beyin hasarı geçirmiş bir kişinin uzman bir ekip tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
ROBOTİK REHABİLİTASYON ÇALIŞMASININ ÖNEMİ
Bu ekip içerisinde nöroloji uzmanı, fizik tedavi uzmanı, beyin cerrahisi uzmanı, psikiyatri uzmanı mutlaka yer almalıdır. Nörorehabilitasyon - robotik rehabilitasyon sonucunda hastanın iyileşmesine büyük bir katkı sağlanacaktır.

Rehabilitasyon Da Bilinmesi Gerekenler

Tıbbı alanda modern teşhis yöntemlerinin gelişmesi sayesinde beyin hasarının tedavi edilmesi daha hızlı olabilmektedir. Hayatta kalma oranının yükselmesi, fizik tedavi imkanlarının uzman eşliğinde profesyonel olarak sunulması kişinin bu süreçten kurtulmasına olanak sağlıyor. Geçirilen beyin hasarının sonucunda yapılan fizik tedavi rehabilitasyonun amacı kişinin yaşam kalitesini arttırmaktır. Kişinin yürümesine yardımcı olmak, felç var ise tedavi etmek de bu işlemlerin arasında yer alır. Ayrıca bulguların çeşitliliğine göre de tedavi süresinde uzama olabilir. Travmatik beyin hasarında ilgili tedaviye hemen başlanılması gerekir. Kişinin tepkilerine bakılarak tedavi süresi belirlenmeli ve düzenli bir uygulamaya geçilmelidir.

Hasta komoda iken başlatılan tedavi süresi yıllar bile sürebilir. Yapılacak olan fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının içerisinde yatak tedavi de yer alır. Kişinin yatar durumda gerekli tedavisi yapılır. Yatak içerisinde mobilizasyon, oturma, oturmada denge eğitimi, el kol hareketleri yapmasına imkan sağlanı. Tedavi içerisinde süreç kişinin ayağa kalma, merdiven çıkma, günlük aktivitelerini yerine getirme gibi eğitimler de bulunur. Hastanın istemsiz kasılmaları bu süreç içerisinde olabilir. Bunun önüne geçebilmek için de Botoks enjeksiyonu uygulanabilir. Ayrıca ortezlemeler de fonksiyonel düzeylerini arttırmak için kullanılabilir.

Travmatik beyin hasarının sonucu ilgili fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışması yoğun bir şekilde uygulanmalıdır. Her yönü ile geniş bir program oluşturulmaz ise kişi tedavinin gerisinde kalarak iyileşme süresinde de artış olur. Diğer fizik tedavi yöntemlerinin arasında, bilgisayarlı denge ve düşme eğitimi, robotik rehabilitasyon ile eğitimi de yer alır. Ayrıca robotik el kol hareket ettirme, konuşma, yutma terapisi de beyin hasarı olan kişilere verilen tedavi içerisinde yer alır. Hizmet alacağınız noktalar beyin hasarı üzerine uzmanlaşmış olan fizik tedavi rehabilitasyon merkezleri olarak ön plana çıkacaktır.

Yorumlar