KAMUDA ÇALIŞAN MEMUR MAAŞLARI NE KADAR

Yapılan araştırmalara bakıldığında memurlara ödenen en yüksek maaşlara bakıldığında en başta ve en yüksek maaşlı memuriyet müsteşarlık olarak çıkıyor karşımıza. Müsteşarlar içerisinde bakanlığa göre farklılık gösteren maaş farkı görülse de genel olarak bakıldığında müsteşarların maaşları 2017 yılında yapılan memur zammı ile birlikte 10 bin liraya yükselmiştir. 2017 senesinde 1/4 derecesi olan bir müsteşarın aylık maaşı 9.300 bin lira ila 12.000 lira arasında değişiklik göstermektedir.
KAMUDA ÇALIŞAN MEMUR MAAŞLARI NE KADAR

Maaş Tutarları Kıdeme Göre Değişir

Kamuda görev yapan kimyager kadrosu, teknik hizmetler ve sağlık hizmetler olarak 2 ayrı branşta görev yapmaktadır. Bu iki ayrı branşta görev yapan memurların kamuda memur maaşları verilen hizmet türüne göre farklılık gösterdiğinden dolayı kamuda çalışan kimyager maaşları görev yapılan hizmet türüne göre farklılık gösterir.

Teknik hizmetler branşında görev yapan kimyager maaşları 2017 Temmuz itibari ile 3.350 TL civarındadır. Sağlık hizmetleri branşında görev yapan kimyagerlerin maaşları ise 3.050 civarındadır.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte faaliyette bulunan, genel bütçe sınıfında ayrı bütçeye sahip kamu kuruluşlarından biridir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, iş yoğunluğu çok olan kurumlar içinde başlarda yer almasıyla beraber diğer kamu kurumlarına göre daha yüksek iş riski içerir.

Tapu sicillerinin dosyalanması, gayrimenkul devir ve satış işlemleri sırasında  hatalı yada eksik işlem yapılması halinde memur oldukça zor durumda kalabilir. İçinde bulundurduğu risklere ve de iş yoğunluğuna karşın tapu ve kadastroda görev yapan memurların maaşları standart memur maaşı seviyesindedir. 2017 yılı temmuz ayı itibari ile kamuda programcı ve çözümleyici görev yapan memurların maaşları 2490 TL civarındadır. Maaşlara ilave olarak belirli zamanlarda 200-400 TL seviyesinde mesai ödemeleri yapılmaktadır.

Riskli Memurluklar Ve Maaş Farkı

İcra memuru olarak görev yapacak olan memur alımlarının hemen hemen tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmaktadır. İcra Memuru olarak çalışan görevliler iş yükü ve çalışma şartları açısından diğer standart memurlara oranla daha riskli olsalar da bu riskin maaş açısından kayda değer her hangi bir getirisi yoktur. 2017 yılı Temmuz ayı itibari ile SGK icra memurluğunda görev yapan memurların maaşları 2663 TL’dir.

Yorumlar