BEYİN TÜMÖRLERİ VE NÖROREHABİLİTASYON

Beyin tümörleri farklı tiplere sahip olarak 2’ye ayrılır. Bunlardan bir tanesi beyin dokusunun kendisinden kaynaklı olan primer olarak adlandırılır. Diğeri ise başka dokudan beyne yayılmış olan metastatik olarak yer alır. Bu tümörler beyin hasarında ilk sırada yer almasa ciddi bir özürlülüğe sebebiyet verebilmektedir. Bunun için de fizik tedavi pratiğinde önem bir hastalık olarak kabul edilir.
BEYİN TÜMÖRLERİ VE NÖROREHABİLİTASYON
Beyin tümörü sonrası hayatta kalma süresi ilgili tümörün tipine göre değişkenlik gösterir. Ayrıca tümörün tipine göre belirlenen tedavi yöntemi ile kişinin yaşam süresi uzatılabilmektedir.

Tümörlü doku beyinde hasara yol açabilmektedir. Bu hasar sonucunda fiziksel, kognitif ve psikososyal sorunlar oluşabilir. Beyin tümörü olan bir hastanın tedavisine erken başlanılması gerekir. Bunun için fizik tedavi nörorehabilitasyon çalışmalarına erken başlanarak kişinin yaşam kalitesi artırılmaya çalışılır. Erken dönemde yapılan bu çalışmalar sonucunda kişilerin iyileşme süreçlerinin daha hızlı olduğu gözlemlenmiştir.

Beyin tümörlerinin tedavi edilmesinde cerrahi yöntemlere başvurulur. Hasta ameliyat edilerek ilgili tümör temizlenir. Ameliyat ek olarak hastaya kemoterapi, radyoterapi uygulanır. Bazı durumlarda da her ikisi hastaya uygulanabilmektedir. Beyin tümörü olan bir hasta ameliyat öncesi ve sonrası özürlülük durumu yaşayabilir. Bundan dolayı ameliyat sonrası ilgili fizik tedavi programı hazırlanarak uygulamaya geçilmesi gerekir.

Beyin Tümörü Hastalarında Klinik Bulgular

Beyin tümörü olan bir hastada bazı etkiler görülebilmektedir. Bunlar arasında bilinç bozukluğu, anlama, muhakeme bozukluğu, baş ağrısı, konuşma bozukluğu, uyku bozukluğu, kusma, yutma bozukluğu, el kol kullanım bozukluğu, yürüme – denge bozukluğu, el- kollarda felç ve bacaklarda felç durumu, yatağa bağımlılık gibi etkiler yer alır.

Beyin Tümörü Hastalarında Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uygulamaları

Fizik tedavi uygulamaları içerisinde nörorehabilitasyon - robotik rehabilitasyon işlemlerinin yapılması büyük önem taşır. Ayrıca geç kalınmadan hemen başlanılması gerekir. Geç kalınması durumunda beyinde bulunan hücreler görevini yerine getirmez ve kişinin olumsuz olarak etkilenmesini sağlar. Bundan dolayı kaybedilen fonksiyonların kazanımı da zor olur.

Beyin tümörü hastaların ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanından gerekli desteği hemen almaları gerekir. Bu sayede tedavi süresi daha hızlı gelişecektir.

Yorumlar