ANKSİYETE NEDİR?

Tıpta anksiyete olarak geçen kavram, genel anlamda kaygı bozukluğu olarak tanımlanabilir. Kişinin kişilik özellikleri, eğitimi, iş ve özel yaşamındaki mevcut koşulları, maddi olanakları, sosyal çevresi ve daha bir takım nedenler, anksiyetenin oluşmasında veya tetiklenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Çok pozitif olan bir kişinin, basit gibi görünen bir olaydan etkilenip anksiyete atağına girmesi sık sık görülebilen bir durumdur.
ANKSİYETE NEDİR?
Bu nedenle bu hastalığı incelerken, sadece bir veya birkaç nedeni değil, tüm nedenleri bir arada değerlendirerek tanı ve tedavi sürecinin başlatılması ve sürdürülmesi gerekmektedir.

Anksiyete Belirtileri Nelerdir

Anksiyete belirtileri kişiye göre değişmekle birlikte, genel olarak nitelendirilebilecek belirtilerden bir veya bir kaçı aynı anda görülebilir. Bunlar;
•    Panik duygusundaki artış,
•    Zihinsel kontrolde zayıflama,
•    Titreme ve çarpıntı duygusu (kalp krizi geçiriyor hissi),
•    Nefes alırken zorlanma,
•    Mide bulantısı ve kusma hissi,
•    Her an kötü bir haber alacakmış korkusu,
•    Telefonlara cevap verememe,
•    Dışarı çıkamama,
•    Televizyon izleyememe ve özellikle haber bültenlerini izlemekten korkma duygusu,
•    Kapı ve zil çaldığında endişeye kapılma ve benzer belirtiler en belirgin olanlardır.

Anksiyete Tedavisi Nasıl Olur

Öncelikle konusunda uzman bir hekim yardımı şarttır. Zira süresi içinde ve doğru tedavi yapılmaması durumunda, ağır anksiyete atakları kişiyi sosyal hayattan koparabileceği gibi, intihar duygusunun da ağır basmasına neden olabilir. Kişi, bir süre sonra dışarı çıkamaz ve günlük işlerini dahi yerine getiremez hale gelebilir. Bu nedenle, öncelikli olarak ilaç tedavisi en etkin yöntemdir. Ancak, anksiyete problemi yaşayan hastanın hiçbir şekilde kendi kendine ilaç kullanmaması ve doz belirlememesi gerekmektedir. Zira ilaç tedavisi ve bunun yanı sıra psikoterapi ile kontrol altına alınabilen bir hastalık olan anksiyete, toplumda oldukça yaygın olup, ancak uzman bir hekimin uygulayacağı doğru bir tedavi ile düzelebilir.

Kişilerin çoğu anksiyete hastası olduklarının farkında dahi olmadıkları için, hastalık nedeni ile oluşacak ve oluşan maddi ve manevi kayıpların da farkında olmamaktadırlar. Bu durum, kişilerin kendi hayatlarını derinden etkilediği gibi, ülke ekonomisi açısından da önem arz etmektedir. Bu nedenle, yukarıdaki belirtilerden bir ya da bir kaçını en az birkaç kez hisseden ve bunu fark eden kişinin mutlaka uzman bir hekimden destek alması gerekmektedir.

Yorumlar