SU BASKINI OLDUĞU ZAMAN NE YAPILMALIDIR

Su baskını günümüzün en önemli doğal afet sorunlarından biridir. Sel sularının taşması sonucu alçak yerlere suyun girmesiyle meydana gelir. Kırsal kesimlerde kar erimelerinden dolayı ya da akarsuların taşması sonucunda oluşan sel ile su baskınları meydana gelir. Şehirlerde ise aşırı yağışlar sonucu su baskınları oluşur. Bu baskınlar sonucunda can ve mal kaybı yaşanabilmektedir. Bugüne kadar yaşanan su baskılarında çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir.
SU BASKINI OLDUĞU ZAMAN NE YAPILMALIDIR
Yeteri kadar önlem alınmamasının yanında ihmallerinde olması bu acı olayların yaşanmasına neden olmaktadır. Bununla beraber ekonomik sorunların da yaşanması kaçınılmazdır. Bu kayıpların yaşanmaması için alınan önlemler en üst seviyeye çıkarılmalıdır. Alınacak her önlem kurtarılan bir can ve ekonomiye katkı olacaktır. İnsanlar bu bilinçte hareket etmelidir. Aksi takdirde bahsedilen sorunların yaşanacağı çok açık bir şekilde bellidir.

Su Baskını Neden Meydana Gelir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi su baskınının birçok nedeni vardır. Bu nedenleri insan kaynaklı ve doğal olan kaynaklar diye ikiye ayırabiliriz. Genel olarak nedenleri şöyle sıralayabiliriz: 1)     Akarsu ve dere yataklarına yakın yerleşim yeri kurmak
2)     Tarım alanlarını bilinçsizce kullanmak
3)     Uygun olmayan yerleri tarıma açmak
4)     Ağaç dikimine önem vermemek
5)     Şehirlerde yeterince alt yapının olmamasıdır.

Tüm bu nedenlere genel olarak baktığımızda hem insan kaynaklı hem de doğal nedenlerden kaynaklandığını görmekteyiz. Aşırı yağışların olduğu yerlere alt yapı sistemi uygulanmadığı takdirde su baskını gibi sorunlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Bunun için gerekli önlemlerin mutlaka alınması gerekir. Yanlış yapılan uygulama sonrası ilgili su baskını hem maddi kayıplara hem de manevi kayıplara neden olabilir.

Su baskınlarını önlemek istiyorsanız bulunduğunuz alan ile ilgili koruma önlemlerini uzmanlardan alarak yapmalısınız. Bu sayede sağlıklı bir sonuca ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle yağmur çok alan bölgeler bu konuya mutlaka dikkat etmelidir. Yağmur sularından korunmak istiyorsanız bulunduğunuz alanın alt yapısını da profesyonel çerçeve içerisinde yapılması ve düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Yanlış yapılan uygulamalar ilk su baskınında zarar görecek ve başarı sağlamayacaktır.

Yorumlar