SPERMATOGENİK HÜCRELER NEDİR? GÖREVLERİ NELERDİR?

Erkek genital yapısı incelendiğinde; spermatogenik hücreler, erken olgunlaşma döneminde gelişim türüne göre farklı çoğalma şekilleri ile karşımıza çıkan hücrelerdir.
SPERMATOGENİK HÜCRELER NEDİR? GÖREVLERİ NELERDİR?
Mayoz ve mitoz bölünme ile çoğalan yapıdaki hücrelerdir. Erkek üreme yapısında, karın boşluğunun altında yer alan testislerin içerisinde yer alan hücreler, üreme görevinde bulunan hücrelerdir. Bu hücreler belli aşamalardan geçtikten sonra hücre olarak testis içerisinde yer alarak, spermatogenik hücreler adını alır. spermatogenik hücrelerin oluşumu için vücut sıcaklığından, 2-3 derece daha düşük sıcaklıkta olması gerekmektedir. Bu yüzden testisler karın boşluğunun altında, vücudun dışarısında yer alır. spermatogenik hücrelerin yaşayabilmesi için 35 derecelik sıcaklık yeterlidir.

Spermatogenik Hücrelerin Görevleri Nelerdir?

Yaş grubuna göre spermatogenik hücrelerin sayısında değişiklik gözlemlenir. Bu sayı genç yetişkin erkeklerde 500 milyon adet olurken, 50 yaşından sonra yarıya inerek azalma gözlemlenir. Vücut dışında yer alan torbalarda bulunan spermatogenik hücreleri için vücut sıcaklığının yüksek olması nedeniyle dışarıda yer almaktadır. spermatogenik hücrelerinin görevlerine bakıldığında, mayoz ve mitoz bölünme ile çoğalarak, belli miktarda bulunurlar.

Genital bölgede üremeyi sağlayan hücredir. spermatogenik tek başına testislerde bulunan bir hücre değildir. Karmaşık birçok işlemden geçtikten sonra spermatogenik hücresi haline gelmektedir. Erkek karın boşluğu altında yer alan testisler iki adet olarak bulunarak, içlerinde yer alan spermatogenik hücreleri ile doludur. Yumuşak veya küçük yapısı ile sperm sayısı hakkında bilgi vermektedir. spermatogenik hücreler yani tohum hücreleri belli şekilde ve sayıda bölünerek çoğalırlar.

Bu hücreler dört evreden geçerek, her bölünme ve çoğalmada farklılaşarak artarlar. Biyolojik olarak yapısı incelendiğinde, destek hücre olarak yer almaktadır. Tam olarak sperm olmaları için hücrelerin dört aşamadan geçerek yani mutasyona uğrayarak son halini almaktadır. Bu şekli ile üreme için ortam hazırlayan bir yapıda bulunmaktadır.

Testis içerisinde yer alan torbalar, bol kanallara ve kas hücrelerine sahiptir. Kasılmalar sonucunda genital kanallar yolu ile yukarıya doğru ilerleyen sperm, penis yardımı ile dişi üreme organına bırakılır. Testislerde sperm haline gelen hücreler, kadın üreme organına bırakılana kadar yol aldığı süre içerisinde dört farklı evreden geçerek, mutasyona uğrar.

Yorumlar