OBEZİTE HESAPLAMA FORMULÜ VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ HESAPLAMA

Bugün sizlere obezite hesaplama formülünden bahsedeceğim fakat öncesinde obezite hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum

OBEZİTE NEDİR?

Son yıllarda değişen beslenme alışkanlıklarıyla birlikte hem gelişmiş hem de gelişmemiş olan toplumlarda yaşanan en büyük sağlık problemlerinden biri obezitedir. obezite genel tanımla vücudun yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması neticesinde vücut ağırlığının boy uzunluğuna göre istenilen seviyenin üzerinde bir değere ulaşmasıdır. Yetişkin bir kadında vücut ağırlığının % 20 ile 25’i arası yetişkin bir erkekte ise % 15 ile 18 arası yağ dokusundan oluşmaktadır.
OBEZİTE HESAPLAMA FORMULÜ VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ HESAPLAMA
Bu verilen ölçüler normal değerlerdir. Bu değer kadınlarda %30’un erkeklerde ise %25’in üzerine çıkarsa kişi obez olarak kabul edilir. Ülkemizde de son yıllarda obezite rakamlarında artış gözlenmektedir. Bugün itibariyle bu rakamlar,Kadınlarda: % 41,0

Erkeklerde: % 20,5

Toplam ortalama değer % 30 civarındadır. Yani buradan yola çıkarak bugün ülke nüfusumuzun %30,3 ’lük kısmının obez olduğunu göstermektedir. Ve asıl üzücü olan da bu rakamın özellikle gençlerde hızla artmasıdır.

OBEZİTE NEDEN OLUR?

•    Yetersiz fiziksel aktivite.
•    Yanlış ve aşırı beslenme.
•    Cinsiyet, yaş, boy gibi fiziksel özellikler.
•    Genetik nedenler.
•    Eğitim düzeyi, sosyokültürel sebepler.
•    Psikolojik problemler.
•    Yapılan yanlış diyetler.
•    Metabolizmaya ve hormonal değerlere bağlı sebepler.
•    Kullanılan birtakım ilaçlar özellikle antideprasanlar.
•    Yapılan doğumlar ve doğumlar arasındaki geçen süre.
•    Gelir durumu.
•    Alkol ve sigara kullanımı.

OBEZİTE HESAPLAMA FORMULÜ

Obeziteyi hesaplamak için kullanılan en yaygın ölçüm Beden Kitle İndeksi (BKİ) dir. Beden Kitle İndeksi (BKİ) , kişinin toplam vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (metre olarak) karesine bölünmesiyle elde edilen bir değerdir.

Yani obezite hesabı = (BKI=kg/m2) ? değerdir.

Bu ölçüm sonucunda BKI değeri yani beden kitle indeksi 30 un üstünde ise kişi obez olarak kabul edilmektedir.

Örnekle anlatacak olursak: 85 kg ağırlığında, 184 cm boyunda, bir kişinin Beden Kitle İndeksi hesabı
BKİ = 85 / (1.84 x 1.84) = 85 / 3,3856 = 25.11

BEDEN KİTLE İNDEKSİ SONUCUNA GÖRE

Kişi,

18.5 kg altında ise zayıf
18,5-24,9 kg arasında ise normal kilolu
25-29,9 kg arasında ise fazla kilolu
30-34,9 kg arasında ise I. derece obez
35-39,9 kg arasında ise II. derece obez
40 kg üzerinde ise III. derece morbid obez olarak değerlendirmektedir.

Yorumlar