BAKTERİLERİN BİYOTEKNOLOJİDE KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Tıp dünyasındaki ve bilim alanındaki günden güne artan gelişmeler bakterilerin biyoteknolojide kullanım alanlarını giderek arttırmaktadır. Özellikle geçtiğimiz on sene içerisinde biyokimya, moleküler biyoloji ve bakteriyolojideki ilerlemeler, bakterilerin anti kanser ajan biçiminde kullanılmasının yanı sıra, kanser önleyici ilaçların verilmesinde kemoterapiye hassas ajan ve gen tedavisi vektör şeklinde kullanılabilecek çok taraflarını ortaya koymuştur.
BAKTERİLERİN BİYOTEKNOLOJİDE KULLANIM ALANLARI NELERDİR?
Bu bölgede bilhassa escherichia coli enzimleri ve genleri beden haricinde etkili olamayan fakat kansere karşı kullanıldığında beden içerisinde çok etkili türlere dönüşebilen ön ilaç uygulamalarında bulunmaktadır.

Bununla birlikte pseudomonas ekzotoksinlerine konjuge edilmiş Il-4, doğruca şeklinde malignant beyin tümörlerine uygulanmış ve normal beyin hücreleri haricindeki hücrelerin ıl-4 reseptörlerine dik afinite ile bağlandığı görülmüş ve bunun sonucunda normal beyin dokusuna zarar vermeden oluşan urun kocaman bir bölümünün tahrip edildiği tespit edilmiştir. Bunun sonuncunda, bazı kanser tiplerinde tedavi amaçlı kullanılan bakteriyel kökenli kanser önleyici ajanlar üst kısmına odaklanmıştır.

Bakterilerin organik maddelere aktarılmasındaki etkisi 19 yüzyılın ortalarına kadar anlaşılamamıştır. Bu nedenle insanoğlu geçmiş çağlardan beri mikroorganizmaları ekmek, peynir, bira, şarap, sirke vb. gıdaların   kapsamında kullanmışlardır. Son yıllarda ise moleküler biyoloji ve biyokimya alanında ortaya çıkan gelişmeler mikroorganizmaların kanser önleyici biçiminde özelliklede kanser rehabilitasyonunun omurgasını meydana getiren kimyasal tedavide kullanımını gündeme getirmiştir. Kanser gen rehabilitasyonunda onkolitik ajan olan virüslerin vektör şeklinde tüketimi çok iyi biliniyor olmasına rağmen bugüne kadar bakterilerin kanser önleyici yönleriyle ilgili çok fazla araştırma yapılmamıştır.

Yapılan bu anlamdaki araştırmalar ilk olarak 1978 yılında Malignant beyin urları amaçlı bakteriler onkolitik ajan olarak kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu çalışmada herhangi bir sağlık sorunu yaşatmayan clostridium butyricum m55 sporlarının karotid artere enjeksiyonu yapılarak gözlem altına alınmış ve bu gözlem sonucunda kanser rehabilitasyonunda bakteriyel uygulama ve imkanları genişletmiştir. 

Kanser önleyici anlamda mikroorganizmalar

    Tümörün seçici şeklinde tahribi amaçlı bakteriyel toksinler ve genetik şeklinde modifiye edilmiş bakterilerin tüketiminin sağlanması.

    Onkolojik ajan şeklinde patojenik bakterilerin tüketimi.

    Kanser gen tedavisi amaçlı Vibrio cholerae ve Yersinia enterocolitica'nın bakteriyel vektör şeklinde tüketimi sağlanmaktadır.

    Kanser önleyici ilacı mahaline getiren ajanlar şeklinde bakterilerin tüketilmesi.

    Bazı mikrobiyal kökenli enzimlerin kemoterapi sırasında ilaç şeklinde tüketilmesi.

    Kimyasal Tedavi uygulamasında kansere karşı hassas bakterilerin kullanılması,
gibi alanlarda kullanılmaktadır. Ve bu konuda yapılan araştırmalar günden güne artarak devam etmektedir.

Yorumlar