BAKTERİLERİN BİYOTEKNOLOJİDE KULLANIMI NASILDIR?

Son yıllarda biyokimya ve moleküler biyolojide teknolojinin gelişimiyle birlikte artık bakterilerin anti kanser ajan olarak kullanılması sağlandı.
BAKTERİLERİN BİYOTEKNOLOJİDE KULLANIM ALANLARI NELERDİR?
Bunun yanı sıra ilgili hekimler tarafından verilen anti kanser özelliğe sahip olan ilaçların verilmesinde kemoterapiye diğerlerinden daha duyarlı ajan ve gen tedavisi için kullanışlı bir hale gelmiştir.

Bu sebeple özellikle Escherichia genleri ve enzimleri kansere karşı savunmasız bir şekilde bekleyen ve genellikle vücut dışında bulunan çeşitli ön ilaç uygulamalarında yer almaktadır. Bakterilerin organik maddelerin yenilenmesinde aktif rolü 19. Yüzyılda temelleri atılmıştır.

Bakterilerin Biyoteknoloji Alanında Kullanımı Nasıldır?

Bakteriler bir ajan görevi üstlenerek biyoteknolojinin geçtiği çoğu yerde kullanılmıştır. Anti kanser özelliğe sahip birçok ilaçta çeşitli bakteri grupları kullanılarak kanserle savaşmak amaçlanmıştır. Tümör tahribatı oluşturup tümörün gücünü kırmak için yine bakteriler kullanılmıştır. Bakteriler kanser gen tedavisinde aktif olarak rol oynamıştır.

Kanser hastaları için zorlu bir süreç olan kemoterapide kansere duyarlı çeşitli bakteri grupları kullanılmıştır. Kemoterapi tedavisinde olduğu gibi kemoterapi sırasında kullanılan ilaçlarda da bakteriler kullanılmıştır.  Mikrobiyal biyoteknoloji ürünlerinde bakteriler sıklıkla kullanılıyor. Çeşitli DNA çalışmalarında bakterilerin aktif bir rolü olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

İnsanların yaşamını sürdürmesi için gerekli olan patates ve mısır gibi birçok yiyeceğin yapımında bakterilerden faydalanılıyor. Bakterilerden faydalanırken çeşitli çalışmalar yapılarak bakterilerin yol açabileceği kötü sonuçlar engelleniyor. Kanser tedavilerinde bakteriler aktif olarak rol oynamaktadır. Bakteriler özellikle sanayi alanında kullanılıyor.

Peynir, turşu ve şarap üretimi bakteriler sayesinde yapılıyor ve satışa sunuluyor. Bakterilerin parçalayıcı özelliği bulunuyor. Bu sebeple bakteriler çöp toplanma alanlarında çöplerin yok edilmesinde aktif bir şekilde rol alıyor. Yine haşerelerle mücadelede bakterilerden yaralanılıyor.

Bakterilerin Kanser Gen Tedavisindeki Rolü Nedir?

Kanser gen tedavisinin önünde büyük bir sorun vardır. Bu büyük sorun tümör için spesifikliğin sağlamasıdır. Bakterilerin tümörlerle direkt karşılaşmasını engellemek için ciddi stratejiler bulunmaktadır. Bu sebeple tümörün gücünü azaltmak için kullanılan bakteriler direkt tümörlerle karşılaşamaz.   Son yıllarda biyoteknoloji alanına ciddi sayıda yatırımlar sayesinde biyoteknoloji alanında gelişmeler yaşandı. Bu sayede biyoteknoloji neredeyse hayatımızın her noktasında kendisini gösterdi.

Yorumlar