HEMOGRAM 18 PARAMETRE NEDİR?

Hemogram testi ya da diğer adı ile tam kan sayımı tahlili en çok istenilen testlerden biridir. Hepimizin mutlaka dönem dönem bu testi yaptırırız. Fakat sonrasında çıkan test sonuçlarında yazan kısaltmalardan birçoğumuz hiçbir şey anlamayız.

İşte artık zamanla öğrendiğimiz bilgilerden bu neyse yüksek veya düşük ifadelerini kullanır. Lakin yüksek ya da düşük dediğimiz şeyin ne olduğunu doktor açıklamadan bilemeyiz.
HEMOGRAM 18 PARAMETRE NEDİR?
Bu yüzden sizler için Hemogram testinde kullanılan kısaltmalar ve anlamlarını kısaca açıklamaya çalıştım.

Hemogram Testi Tahlilindeki Kısaltmaların Anlamları: 

HEMOGRAM   SONUÇ   REFERANS ARALIĞI
WBC                 10.06       3,0 – 12,0
NE                     76,8         35 – 80
RBC                   3,8          3,2 – 6
HGB                   11           10 – 18 
HCT                    33,6        30 – 55
MCHC                32,9         30 – 36
MCH                   29,3         25- 33
MCV                   89,1         78 – 105
LYM                    12,8         15 – 50
RDW                   14,5         9 – 18
PLT                      203         150 – 500
MPV                     9,5           0 – 15

Yukarıdaki gördüğünüz belge eminim ki hepinize tanıdık geldi. İşte bu parametre kısaltmalarının anlamlarını ve kısaca açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

MCV (mean corpuscular volume):  Bu kısaltma kanımızdaki oksijen taşıyan hücrelerin ortalama büyüklüğünü ifade eder.  Bu durumda mcv değeri düşükse eritrositler ufak, yüksekse geniştir. Daha açık ifade edersek eğer demir eksikliği durumu söz konusu ise bu durumda mcv düşük çıkar. Fakat eğer sizde B12 eksikliği var ise bu durumda MCV değeriniz yüksek çıkar. RBC (red blood cells): Alyuvarlarımız yani kırmızı kan hücrelerimize oksijen taşıyan hücrelerin miktarını gösterir. RBC düşük çıkarsa bu durumda ya bir kan kaybı ya da kansızlık söz konusudur.
Bununla birlikte RBC değeri KOAH hastalarında, Bronşit, Astım, polisiyemi ve böbrek hastalığı gibi hastalıkları olanlarda yüksek çıkar. Yine hastalıkların dışında yüksek noktalarda yaşayan kişilerde de bu değer yüksek çıkabilmektedir.

Hb (Hemoglobin): kanımızda bulunan toplam hemoglobin miktarını göstermektedir. Anemi olan kişilerde hemoglobin değeri düşüktür.

MCH: Eritrositlerde bulunan hemoglobin miktarını ifade eder.

MCHC ( Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration):  Eritrosit hemoglobin konsantrasyonunun yüzde olarak ifade edilmesidir.

PNL: (Nötrofiller) Bakteriyel enfeksiyonlarda bu değerde artış olur.

Lymphocytes (Lenfositler) : Viral enfeksiyonlar da ve bir takım kronik hastalıklarda değerlerde artış gözlenirken kanınız da  HIV enfeksiyonu yani AIDS mikrobu var ise değerlerde düşüş görülür.

Hct (Hematokrit): Kandaki eritrosit ve hemoglobin miktarının bir ölçüsüdür. Kan kaybı, anemi ve lösemi gibi durumlarda değerler düşükken vücudun ishal olup su kaybettiği zamanlarda veya polisitemi durumlarında ise yükseliş gösterir.

PLT (Platelets): Trombosit değerini ifade eder. Trombositler kanımızda pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerdir.

Eosinophils (Eozinofiller):  Allerji durumlarında ve paraziter hastalıklarda Eosinophils değerinde yükselme görülür.

WBC (White Blood Cells-Leukocytes): Akyuvarlarımız yani beyaz kan hücrelerimizde vücudun savunma ve bağışıklık hücreleri yani lökosit değerlerini göstermektedir. Vücudumuzdaki lökositler herhangi bir iltihaplanma durumunda yükseliş gösterirler. Onun dışında lösemi hastalığında da bu değerler yükselir. Fakat bazı kanser türlerinde, AİDS, bir takım enfeksiyonlarda düşüş göstermektedir.

Yorumlar