İNGİLİZCE SAYI VE RAKAMLAR NELERDİR?

Yeni bir dil öğrenmek insanın ufkunu genişletmesi anlamında gerçekten çok güzeldir. Hz.Ali de  “ Bana bir dil öğretenin kırk yıl kölesi olurum “ sözünü bana kalırsa tam da bu nedenle söylemiştir.
Ama işte her güzel şey de olduğu gibi yeni bir dil öğrenmek oldukça zordur.Aşağı da bu
nedenle sizler için ingilizce sayılar ve rakamları yazılışları türkçe okunuşlarıyla birlikte
verip yardımcı olmaya çalıştık.Hepinize şimdiden iyi öğrenmeler.
Başlıklar halinde bölümleyecek olursak,
İNGİLİZCE SAYI VE RAKAMLAR NELERDİR?

I.    1 DEN 10`A KADAR İNGİLİZCE SAYILAR

İngilizce birden ona kadar rakamlar ve türkçe karşılıkları şöyledir:
Rakam       İngilizce Yazılışı    Türkçe Anlam
0                    Zero, Null               Sıfır
1                   One                          Bir
2                   Two                          İki
3                   Three                        Üç
4                   Four                          Dört
5                   Five                          Beş
6                   Six                            Altı
7                   Seven                       Yedi
8                   Eight                        Sekiz
9                   Nine                         Dokuz
10                 Ten                           On

II.    10  DAN 20`YE KADAR İNGİLİZCE SAYILAR

İngilizcede 11 den 19`a kadar sayıların sonuna -teen eki getirilir.Fakat 11 ve 12 sayılarında
bu ek yoktur.
Sayı    İngilizce Yazılışı    Türkçe Anlam
11             Eleven                    Onbir
12             Twelve                   Oniki
13             Thirteen                 Onüç
14             Fourteen                Ondört
15             Fifteen                   Onbeş
16             Sixteen                  Onaltı
17             Seventeen              Onyedi
18             Eighteen                Onsekiz
19             Nineteen                Ondokuz
20             Twenty                  Yirmi

III.    20 DAN 100 E KADAR İNGİLİZCE SAYILAR

İngilizcede 20,30,40 gibi 10`un katları olan sayılar bilinirse 20 den 100e kadar saymak çok
kolaylaşır.10`un katları olan sayılar şunlardır:
Sayı    İngilizce Yazılışı               Türkçe Anlam
20             Twenty                                 Yirmi
30             Thirty                                    Otuz
40             Forty                                      Kırk
50             Fifty                                       Elli
60             Sixty                                      Altmış
70             Seventy                                  Yetmiş
80             Eighty                                    Seksen
90             Ninety                                    Doksan
IV.            100    A/ONE HUNDRED    YÜZ

Bu sayıların arasındaki sayılar ise, ilk basamağı yukarıdaki onun katı olan sayılardan, ikinci
basamağı ise birden ona kadar olan rakamlardan alınarak yapılır.

Örneğin:
21 = Twenty One
36 = Thirty Six
42 = Forthy Two
78 = Seventy Eight
93 = Ninety Three
54 = Fifty Four
100 den Büyük Sayılar
İngilizcede 100 den büyük bir sayıyı söylemek için önce kaç tane yüz içerdiğini söyleriz
daha sonra da geri kalan kısmını 1 den yüze kadar olan sayıları söylediğimiz gibi söyleriz.

Örneğin:
121 = One Hundred and Twenty One
567 = Five Hundred and Sixty Seven
791 = Seven Hundred and Ninty One
Büyük Sayılar
Sayı                    İngilizce Yazılışı                       Türkçe Anlam
1,000                    One Thousand                                Bin
10,000                  Ten Thousand                                 Onbin
100,000                One Hundred Thousand                 Yüzbin
1,000,000             One Million                                    Bir Milyon
1,000,000,000       One Billion                                    Bir Milyar

Yorumlar