TÜKÜRÜK BEZİ KANSERİ NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tükürük bezleri, ağzımızın içini ıslak tutan, sindirimi başlatan ve dişlerin çürükten korunmasını sağlayan tükürüğü salgılarlar. Çene üstü, yanaklar ve kulak önü olmak üzere üç tane tükürük bezi vardır. Tükürük bezi kanserine yakalanan kişilerde bu üç tükürük bezinin de alınması gerekir.
TÜKÜRÜK BEZİ KANSERİ NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tükürük Bezi Kanseri Belirtileri

Bazen hiç belirti göstermemekle birlikte  diş hekiminin başka nedenden yaptığı muayene sırasında ortaya çıkabilmektedir.Bununla birlikte aşağıda saydığımız rahatsızlıklar hastalığın belirtileridir.

-    Yutkunma zorluğu ve ağzı çok geniş açamamak.

-    Yüz kaslarında oluşan kuvvet kaybı ve yüzde hissizlik hali.

-    Yüzde geçmeyen ağrı.

-    Kulak akıntısı.

-    Dudak,yanak,kulak,çene veya ağız içinde yumru oluşumu.Bu yumru genel anlamda ağrısızdır.
Burada şunu belirtmek de fayda var.Bu belirtiler başka bir hastalığında sebebi olabileceğinden belirtileri okuyup ben kanserim demek kesinlikle doğru değildir.

Tükürük Bezi kanseri neden olur

I.    Genetik :
Hücrelerimizde bulunan DNA adlı vücut kodları bazı kişiler de kanser riskine daha yakın özellikler içermektir. Tükürük bezi kanseri de genetiğimizdeki bu etkiden kaynaklı olmaktadır.Tükürük bezi kanseri istatistiksel verilere göre akrabalık derecesi ile çok bağıntılı değildir.

II.    Risk faktörleri :
Bugün hala bir çok tükürük bezi kanserinin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte aşağıda yazacağım nedenler kansere yakalanma olasılığını arttırmaktadır:

a.    Boyun ve baş bölgesinden alınan radyasyon tedavileri.

b.    Yaşlılık.

c.    Silika tozları,nikel alaşım tozları ve asbest gibi kansorejen maddelere maruz kalmak.

d.    Aşırı cep telefonu kullanmak. ( Şuan istatistiklere göre kanserle tam bağlantı kurulamadığı söylense de iyi huylu tükürük bezi tümörüne neden olduğu kabul edilmektedir.)

Tükürük Bezi kanseri tedavisi

I.    Cerrahi müdahale : Genel anlamda tercih edilen ilk tedavi yöntemidir.Cerrah tarafından yapılan müdahale sonucu kanserli bölge alınarak hasta sağlığına kavuşturulmaya çalışılır.Cerrahi müdahalede çeşitlilik göstermektedir.

a.    Endoskopik Müdahale : Burun ve boğaz çevresinde ortaya çıkan tükürük bezi kanserinde yapılan endoskopik müdahalede diğer yöntemlere oranla sağlıklı hücreler daha az zarar görmektedir.

b.    Parotidektomi : Kulak önünde oluşlan tükürük bezlerinin alınması ile yapılan müdahaledir.Bu müdahale esnasında bazen bazı yüz sinirleri de alınmaktadır.

c.    Boyun disseksiyonu : Tükürük bezi kanserinin yayılmış olmasından şüphe edildiği durumlarda lenf bezlerinin alınması işlemidir.

II.    Kemoterapi ve Radyasyon Tedavisi
Yukarıda saydığımız müdahalelerin yeterli olmadığı durumlarda radyasyon tedavisi ve kemoterapi başvurulur.Ama bu iki tedavinin de yan etkileri çok fazla olduğundan son çare olarak başvurulmasında fayda vardır.

Yorumlar