OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR? TEDAVİSİ NASIL OLUR?

İnsanın gerçeklik duygusunun korunduğu ve insanın doğru olmadığını bilmesine rağmen gerçeklik duygusunun korunduğu takıntılı düşüncelere obsesyon (takıntı) denmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) mantıklı olmayan düşüncelerin ve korkuların (takıntılar) insanı sürekli tekrarlayan hareketler sergilemesine zorlayan psikolojik bir hastalıktır. OKB ile takıntılarınızın mantıksız olduğunu anlayamayabilirsiniz ve bu takıntıları önemsememeye ya da bırakmaya çalışabilirsiniz. Fakat bu yalnızca tasalarınızın ve kaygılarınızın artmasını sağlar. Bu rahatsızlık veren düşünceleri önemsememeye yâda bu düşüncelerden kurtulmaya çalışırken bu zorlanmalar yeni sorunlara neden olabilir.
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK NEDİR? TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Obsesyon (Takıntı) Belirtileri

OKB takıntıları tasa ve sıkıntıya sebep olan tekrar eden, sürekli ve istenmeyen zorlamalardır.

Obsesyonlar genel olarak şunlardır:

Eşyaları sıralayıp simetrik yapma.

Kir veya kirlenme korkusu.

Başkasına ve kendisine zarar veren korkutucu ya da saldırgan düşünceler.

Agresifliği, dini konuları da içeren istenmeyen fikirler.

Obsesyon işaretleri ve semptomlardan bazıları şunlardır:

Kapıyı kilitleyip kilitmediği, ütünün fişini çekip çekmediği gibi konularda kararsız kalmak.

Başka insanların dokunduğu şeylere dokunursa kirleneceğinden endişe etmek.

Düzgün bir şekilde sıralanmayan eşyalar karşısında strese girmek.

Başkasına veya kendine zarar verme şüphesi.

Elleri titretme şeklindeki obsesif davranışlardan kaçınmaya çalışma.

Takıntı Semptomları

OKB belirtileri yapmak zorunda hissettiğiniz tekrar eden davranışlardır. Bu tekrar eden  davranışlar kaygı kaynaklı obsesyonları engellemeye veya azaltmaya ya da kötü olacağı düşünülen bir şeyi önlemeye yöneliktir. Fakat bunlar sorundan sadece geçici olarak kurtulmaya yarar.

Obsesyonlarla beraber ortaya çıkan bazı yaygın takıntılar şunlardır:

Kontrol etme

Sayma

Temizleme veya el yıkama

İçini rahatlatma isteği

Düzenlilik

Takıntı işaretlerinin ve belirtilerinin bazı örnekleri şunlardır:

Cildi tahriş edinceye kadar sürekli olarak elleri yıkamak.

Belirli nesneleri sürekli saymak.

Kapıların kilitli olup olmadığından bir türlü emin olamamak ve sürekli kontrol etmek.

Elektrikli eşyaların fişlerinin çekilip çekilmediğini sürekli kontrol etmek.

Bir kelimeyi, cümleyi ya da bir duayı sessizce tekrar etmek.

Raflarda ki malzemeleri hizalamaya çabalamak.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Nedenleri

Obsesif kompulsif bozukluğun nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır. Fakat temel teoriler şunlardır:
Biyoloji, çevre, aile geçmişi, risk faktörleri ve stresli yaşam koşulları gibi etkenlerin neden olduğu düşünülmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Tedavisi

OKB tedavisinde tamamen bir iyileşme görülmeyebilir. Fakat en azından tedavi sonrasında belirtilerin en aza inmesi sağlanarak hastalığın kişinin günlük yaşantısını etki altına alması engellenebilir. Bazı insanların yaşamları boyunca tedavi almaları gerekebilir. OKB’nin psikoterapi ve ilaç tedavisi olmak üzere iki temel tedavisi vardır. Genel anlamda tedavi bu iki yöntemin birlikte uygulanmasıyla devam eder.

Psikoterapi
Maruz Bırakma Terapisi adında bir terapi en etkili tedavi yöntemidir. Hasta BU tedavi yönteminde korktuğu bir eşyaya veya kirlenme gibi takıntıya aşamalı olarak maruz bırakılarak tasalarıyla sağlıklı bir şekilde başa çıkmayı öğrenir. Maruz bırakma terapisi pratik ve gayret gerektirir fakat takıntılarınızla başa çıkmayı öğrendiğiniz an daha iyi bir yaşam kalitesine kavuşabilirsiniz.

İlaç Tedavisi
Birtakım psikiyatrik ilaçlar OKB’yi kontrol altına alma konusunda etki sağlamaktadırlar. Fakat burada uzman kişinin gözetimi altında ilaç almak ve aynı şekilde ilacı bırakmak önemlidir.

Yorumlar