GUT HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat zamanından beri adı duyulan bilinen bir rahatsızlıklardır. Benjamin Franklin gibi tarihi önem arz eden kişinin de bu hastalıktan şikâyetçi olduğu bilinenler arasındadır. Ama sıkça telaffuzu yapılmasına rağmen tam olarak nasıl bir hastalık olduğunu da çoğu kişi bilmemektedir. Bu nedenle bugün ki yazımızda herkesin adını mutlaka duyduğu ama tam olarak bilmediği gut hastalığını az çok sizlerle paylaşmak istedim.
GUT HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?
Gut hastalığı ürik asidin kanda birikip eklemlerde kristalleşerek şişlik ve ağrıya neden olmasıdır. Genetik nedenler, beslenme, aşırı alkol tüketimi gibi bir takım nedenler bu hastalığa yakalanma riskini arttırır. Hastalık genel anlamda hiçbir uyarı vermeden ortaya çıkar. Daha çok ayak başparmağı eklemini, el ve ayak bileklerini, etkilemekle birlikte başka eklemlerde görülme olasılığı da vardır.

Hastalığa sebep olan ürik asitlerin daha çok soğuk noktaları tercih etmesi hastalığın ilk olarak bu bölgelerde görülmesine neden olur. Sinsi bir hastalık olduğunu belirttiğimiz gut hiçbir uyarı vermez, aniden ve çoğunlukla geceleri ortaya çıkar. Gut hastalığının etkisi altında olan bölgede şişkinlik, katılaşma ve ağrı görülür. Hatta bazen ağrı o kadar çok şiddetlenir ki üzerimize aldığımız herhangi bir örtü bile canımızı acıtır.

Hastalıktan etkilenen bölgede diğer gözlemlenen unsur ise hastalığa sahip olan eklemlerin hareketlerinin kısıtlanması, eklem çevrelerin kızarması hatta mora benzer bir renk almasıdır.
Bazı kişilerde gut hastalığının sebep olduğu şikâyetler bir veya iki hafta içerisinde kendiliğinden yatışabilir. Hatta ağrılar dinebilir. Bu durum hastanın tedaviyi gecikmesine sebep olabilir. Çünkü hastalık hiçbir şekilde kendiliğinden iyileşmez tedavi olmak şarttır. Tedavi olunmadığı takdirde hastalığın verdiği ağrı daha da artacaktır.

Belirtilerin şiddetine göre gut hastalığının dört aşamadan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

1. aşama – Asemptomatik hiperürisemi: İlk aşama olarak belirlenen bu aşamada sadece kanda ürik asit seviyesi artmaya başlar. Başka herhangi bir belirtisi yoktur.

2. aşama – akut gut artriti: Bu aşamada fiziksel belirtiler ortaya çıkmaya başlar.

3. aşama – interkritik gut: Bu aşama atakların yaşanma sıklığı belirtisiz olan dönemdir.

4. aşama – kronik gut: Hastalığın son aşamasıdır. Bu dönemde ataklar sıklaşmakla birlikte ağrılar gitgide şiddetlenir. Hastalık oluşmasına sebep olan ürük asit derinin altında toplanmaya başlar.

Gut Hastalığında Beslenme ve tedavi

Gut hastalığı diyetle tedavi edilebilen bir hastalık olmamakla birlikte sağlıklı ve dengeli beslenerek ağrılı atakların daha az olması sağlanabilir. Hatta eklem hasarının ilerleme hızı düşürülebilir. Gut hastalığına sebep olan ürik asit seviyesini düşürmek için ilaçla tedavi şarttır.

Bunun dışında gut hastaları atak sırasında ayakta durmaz ya da yürümezler ise ayak eklemini dinlendirmeleri gerekir. Ayrıca ayağı kalp hizasında ya da daha yukarıda tutarak şişliği en aza indirmeye çalışmak da atağın daha az acılı olması sağlanabilir.

Yorumlar