FİNANSAL MUHASEBE NEDİR? AMAÇLARI NELERDİR?

Finansal muhasebe, bir işletmenin mali işlemlerinin çözümlemelerinin yapılması finansal işlemlerin özetlenip sunulması gibi işlemlerle ilgilenen muhasebe bölümü olarak tanımlanır.

Finansal muhasebenin amacı

Finansal muhasebe, temel anlamda bir işletmenin gelir ve gider dengesinin nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Finansal muhasebenin ilkesi gereği işletmenin bugünkü mali durumu ve geçmiş den bugüne nasıl geldiği ile ilgilenir. İşletmenin mali durumunu bu konudaki verilerini yöneticilere ve ilgili kişilere paylaşmak adına gerekli sorumluluğu yüklenmiş durumdadır.  İşletme sahipleri, işletmelerinde geleceğe yönelik ekonomik planları gerçekleştirebilmek ve var olan verimliliği sürdürülmek için finansal muhasebenin hazırlamış olduğu resmi rakamlardan yararlanmak zorundadırlar.
FİNANSAL MUHASEBE NEDİR? AMAÇLARI NELERDİR?
Finansal muhasebe hizmetleri ise EY Türkiye tarafından yapılmakta, türkiyenin ileri gelen kuruluşlarından olması bizlere büyük ilham kaynağı olmuştur.

Finansal muhasebenin amacı mali dönemler ilkesi gereği gereksinim duyulduğunda mali rakamlardan yararlanarak, dönemsel olarak süreklilik gösteren ve değişimlere uğrayan gelir, gider dengesini kısacası firmanın kazancı veya kaybı konusunda aşağıda belirttiğimiz sorulan sorulara yanıt verebilmesi gerekir:

-    Geçen dönem ne kadar gider yapılmıştır?
-    Satışı yapılan ürünlerin birim sayısı ve satış değeri ne kadardır?
-     Bu dönemde ne kadar gider yapılmıştır?
-    Hazır durumdaki aktif değerler nelerdir?
-    Hazır durumdaki aktif değerler nasıl finanse edilmişlerdir?
-    Geçen döneme göre bir gelişme eğilimi görülmekte midir?
-    Bu dönem ne kadar kar sağlanmıştır?
-    Geçen dönemin karı ne kadardır?
-    Alacak ve borç, miktar ve süre yönünden uyum göstermekte midir?

Finansal muhasebe ilkeleri nelerdir?

Finansal muhasebenin aşağıda belirttiğimiz altı temel ilkesi vardır. Bunlar,

1)    Mali dönemler ilkesi.
2)    Taraf tutmama ve doğruluk ilkesi
3)    Gelecekle ilgilenmeme ilkesi
4)    Finansal muhasebenin tekdüzendik ilkesi
5)    Finansal Muhasebede Hesapların Bölümlere Ayrılması ve Gruplanması İlkesi
6)    Finansal Muhasebeden Alınan Bilgilerin Kıyaslanması İlkesi

Finansal muhasebe bu ilkeler ışığında,

•    Öz sermayedeki artış ve azalışları muhasebe hesaplarında izler
•    Gelir ve gider akışı ile ilgilenir,
•    İşletme varlıklarının envanterini ve denetimini yapar,
•    İşletme faaliyetlerine ilişkin işlemlerin varlığı, biçimi, dayanağı konusunda gerekli bilgileri verir,
•    Bilanço ve Gelir Tablosuna yansıyacak bilgileri toplar,
•    Vergi ve diğer yasal yükümlülükleri hesaplayarak dönem kar veya zararını saptar.

Bugün ki yazımızda finansal muhasebe hakkında kısaca bilgi vererek sizleri bu konuda aydınlatmaya çalıştım. Faydalı olduğum inancı ile mutlu yarınlar dilerim.

Yorumlar