DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Bugün ki yazımda son yıllarda çokça duyduğumuz birçok anne babanın benim çocuğumda da var diye ortaya attığı ve maalesef bazen normal davranışlarında hastalıkla karıştırıldığı dikkat eksikliği,hiperaktivitenin ne olduğunu az çok anlatmaya çalışacağım.

DEHB (DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU) NEDİR?

DEHB: Dikkat ve konsantrasyon bozukluğu ,aşırı hareketlilik,dürtüsellik şeklinde ortaya çıkan psikiyatrik sorunlardan biridir. DEHB, kişiyi hayatı boyunca etkileyebilecek bir hastalık olduğu gibi çocuk yaşlarda daha sık görülmektedir.Yaşın ilerlemesiyle birlikte genel anlamda belirtileri ortadan kalkar.Çocukluk döneminde başlayan hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği çocuğun hayatı boyunca  yaşam kalitesini düşürülebilecek türde bir sorundur.Mutlaka teşhis edilip tedavi edilmesi gerekir.
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
DEHB TÜRLERİ
Dikkatsiz DEHB ,kombine DEHB, Hiperaktif/dürtücü DEHB olmak üzere üç farklı türde DEHB hastalığı gözlemlenir.

•    Dikkatsiz DEHB Nedir?: Hiperaktivite bozukluğu olmayan fakat dikkat bozukluğu ve konsantrasyon eksikliği olan DEHB türüdür.

•    Kombine DEHB Nedir?: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tüm işaretlerini içeren en sık rastlana DEHB türüdür.

•    Hiperaktif/Dürtücü DEHB Nedir?: Dikkat eksikliği ve dikkat bozukluğu görülmeyen DEHB türüdür.

DEHB BELİRTİLERİ
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar bazı davranışlarıyla konunun uzmanlarına  ipucu verirler.Mesela sizi dinliyormuş gibi göründüğü halde çocuğunuzun aslında sizi dinlemediğini,ve başka şeylere dalıp gittiğini gözlemlediğiniz oluyorsa bu dikkat eksikliğinin belirtisi olabilir.Ayrıca bunun dışında bir oyunu veya faaliyeti tamamlamadan diğerine geçmek ve bunu her zaman tekrarlıyor olmak da dikkat eksikliği işaretleri arasında yer alır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

1.    Çevreden veya önemsiz etkenlerden etkilenip  asıl yapılması gereken işten kopmak
2.    Sıklıkla tekrarlana hatalar yapmak ve dalgınlık şeklinde gözlemlenen sakarlıklar yapmak.
3.    Konsantrasyon gerektiren oyunlarda ve aktivitelerde başarı gösterememek.
4.    İş ve oyun arasında hızlı geçişler yaparak birini  bitirmeden diğerine geçmek.
5.    Unutkanlık
6.    Sorumluluklarını ve görevlerini sürekli ertelemek.
7.    Yapılan bir sohbet esnasında anlatılanları akılda tutamamak,karşısındakini dinlememek.

Yukarıda saydığım tarzda davranışlar dikkat eksikliği belirtileri olarak değerlendirilebilir.

HİPERAKTİVİTE BELİRTİLERİ

Hiperaktif Nedir: Aşırı derecede hareketlilik ve dikkatsizlik sonucu öğrenmelerini etkileyen sıkıntılar yaşayan çocuklara hiperaktif denir.

1.    Aşırı konuşma
2.    Aşırı derecede hareketlilik ve oturduğu yerde duramama.
3.    Mobilyalara veya tırmanılmaması gereken eşyalara tırmanma
4.    Bir oda içerisinde dahi olsa sürekli turlama,argo bir tabirle oda içerisinde volta atma tarzında gözlemlenen davranışlar hiperaktivite belirtileri olarak değerlendirilebilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Görme,işitme,koklama,dokunma ve tatma olmak üzere beş duyu organımızdan herhangi biri yeterli oranda çalışmadığı durumlarda dikkat eksikliği gözlemlenmektedir. Bunlarla birlikte dokunma, koklama, tatma, işitme ve görme olmak üzere 5 duyu organından herhangi birinde yetersizlik (sağlıklı çalışmama) durumu olursa dikkat eksikliğine sebep olabilmektedir. Bununla birlikte;sağlıksız beslenme ,iyi dinlenememe,düzensiz uyku gibi sebeplerden de kaynaklanabilir. Hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği (dehb ) tedavisi çok detaylı bir inceleme gerektirir.Yukarıda belirttiğim sebeplerin dışında   genetik faktörler,psikolojik sorunlar ve motivasyon eksikliği de hastalığın görülmesini tetiklemektedir.

DEHB TEDAVİSİ

Öncelikle yukarıda bahsettiğimiz dehb sebep olan faktörler tek tek incelenmelidir. Çocuk da neden dikkat bozukluğu var veya niye hiperaktif sorusuna cevap bulmak için çeşitli nörolojik ve nöropsikiyatrik testlerden geçirmek gereklidir.Bu konuda konunun uzmanı kişiler gerekli testlerin yapılmasını sağlarlar.Bunun neticesinde sorun algısal mı, içgüdüsel mi yoksa yorumsal mı anlayarak en doğru tedaviyi yapmayı amaçlarlar.İlaçlı ve ilaçsız olmak üzere iki farklı türde uygulanan dehb tedavisi vardır.Bunun dışında çocuğunuza oyun oynadığını düşündürtecek şekilde hazırlanmış dikkat ve konsantrasyon egzersizleri de çocuğunuzu zorlamadan dehb tedavisine destek sağlayabilirsiniz.

Yorumlar