MAKALE NEDİR? ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ NELERDİR?

Herhangi bir konu üzerinden bilgi vermek, olan bir gerçeği ortaya koymak, bir teniz kanıtlayabilmek veya bir düşünceyi savunmak amacı ile kaleme alınan ve temel öğesi fikir olan yazılara makale adı verilmektedir. Makale yazmak kolay gibi görünsede aslında kolay değildir yazar düşüncelerini aktarmadan önce yazacağı konu hakkında gerekli bilgileri araştırır ve yeterinci bilgi sahibi olduktan sonra makale yazımına başlar. Makale yazarken bir çok unsura dikkat edilir isterseniz makale nasıl yazılır? özellikleri ve türleri hakkında bilgi edinerek sizde kendi makaleninizi yazabilirsiniz.
MAKALE NEDİR? ÖZELLİKLERİ VE TÜRLERİ NELERDİR?

Makalenin Özellikleri

●    Temel unsur makalede düşüncedir.
●    Herhangi bir konu üzerindeki düşüncelerini yazar, belli kanıtlar ile belgelerle, inandırıcı veriler elde ederek anlatmaya çalışır. Böylelikle okuyucuyu bilgilendirme amaçlanır.
●    Makalenin asıl amacı, açıklama, eleştiri, bilgilendirme şeklinde de olabilmektedir. ama genel olarak eleştirel düşünce ön plandadır.
●    Makale, yazıldıktan sonra bir araya toplanır ve makale kitapları şeklinde yayımlanır.
●    Makalede açık, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılmaktadır.
●    Makaleler öğretici yazıların arasına girmektedir. Bundan dolayı yazar, tutarlı, tarafsız ve bilimsel bir üslup ile anlatması gerekmektedir.

Makale Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anlatımda sadece ve belirli formata uygun yazılır.
Somut özellikler ön plana çıkarılır.
Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlamak amaçlıdır.
Belirli bir konu yoktur.
Gazete, dergi ve internet sitelerinde yayımlanabilmektedir.

Makale Türleri

Makaleler seçildikleri konulara göre uzun veya kısa olabilmektedirler. Makale her konuda yazılabilmektedir. Makalenin yazılacağı konu güncel olacağından, felsefi,, sanatsal yada bilimsel konular da olabilir. Ancak edebi makale sanat ile ilgili konuları işlemektedir. Makaleler niteliklerine göre temel olarak edebi makale ve mesleki makale olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Edebi Makale

Dil, edebiyat ve sanat ile ilgili konuları işleyen makale türleridir.

Mesleki Makale

Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilimlerin ve bilime dayalı mesleklerin değişik dallarıyla ilgili olan konuları ele almaktadır.

Türk Edebiyatın Makale

Türk edebiyatında makale türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde ortaya çıkmıştır. İlk makale, Şinasi tarafından çıkarılmış ve ilk özel gazete kabul edilmiştir. 1860 yılında Tercüman-ı Ahval de yayımlanmıştır. Türk edebiyatındaki bu ilk makale Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi olmuştur. Namık Kemal, Ziya Paşa, Muallim Naci, Beşir Fuad, Şemsettin Sami gibi sanatçılar gelişmede yardımcı olmuşlardır. Servet-i Fünun döneminde makale türü iyice yayılmış, gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Türk edebiyatında makale türü Hüseyin Cahit, Fuat Köprülü, Cenap Şahabettin, Nurettin Topçu tarafından eserler vermişlerdir.

Yorumlar