AŞIRI DUYGUSALLIĞIN GETİRDİĞİ RUHSAL SORUNLAR NELERDİR?

Birçok ruhsal sorun yaşayan bireylerimiz, cinayetten tutunda kendi canlarına bile gözlerini kırpmadan, kıymaya kalkışıyor. Peki, sizce bunun sebebi nedir? Tabi ki ruhsal problemler yaşıyordur. Ama asıl cevaba muhtaç soru şudur;

•    Bu problemleri yaşayan bireylerimiz, bu seviyeye getiren asıl neden nedir?

 Bu sorunun cevabı net değildir, değişkendir. Çünkü kimi insanımız daha sağlam bir yapıya sahiptir ve her olumsuzlukta yıkılmak yerine, yaşama azmini artır. Kimi insanımız ise en ufak bir olumsuzlukta kendi kendini depresyona sokar ve bilinçsiz davranışlar sergiler. O halde şöyle diyebilir miyiz? “ insan sayısı kadar, ruhsal problem vardır ve ruhsal problem kadar da tedavi yöntemi vardır.”
AŞIRI DUYGUSALLIĞIN GETİRDİĞİ RUHSAL SORUNLAR NELERDİR?
Psikologlar bir ortalamaya indirmek için bu sayıyı, belli bir çalışmaya göre iki ayrı başlığa ayırmışlardır. Bu başlıklar ise şunlardır;

•    İlki duygusal düşüncenin olumsuz getirisidir.

•    İkincisi ise sağlam yapının düşünce ile bağlantısıdır.

Bu size sunduğum iki başlığında ortak tek önemli bağlantısı, “düşüncedir.” Düşünce yoluyla insanımız, hayata dair başarı üstüne başarıda elde edebilir. Başarsızlıkları ile çöküşte yaşayabilir. Uzmanlarımızın da söylediği gibi, “her şey insan evladının, özgür düşünme yeteneğine bağlıdır.” 

Aşırı duygusal olan bireylerimiz bu yüzden ruhsal bakımdan çöküş yaşarlar. Bu soru yüzünden de hem kendilerine hem de çevrelerine ciddi zarar verirler. Dikkatinizi çekerim, duygusallık insanımızın elindedir. Ayrıca duymasallıkta, düşünme yeteneğinden geçer. Aşırı duygusallığın getirdiği birçok “ruhsal problem” vardır. Bu problemlerden bazıları sırasıyla şunlardır;

•    Kendini, küçük görmektir.

•    Kendinden, intikam alırcasına en kötü anılarını tazeleme arzusuyla beslenmektir.

•    Kişinin acıdan beslenmekten zevk almasıdır. Örneğin; kişinin, okuduğu kitaplardan tutunda izlediği filmlere kadar içine girerek oradaki en dram kişi yerine, kendisini koyarak acı bir hayalde, kendisini acıyla beslemesidir. Buradaki ruhsal sorun nerede diye soracak olursanız eğer, size verebileceği cevap şu “acıdan zevk almak ruhsal bir problemdir.” olacaktır. Çünkü fiziğine rahatsızlık veren bir insanımızdan daha tehlikelisi ruhuna zarar verendir.

Duygusallığın getirdiği, ruhsal problemler günümüzün sıklıkla yaşandığı bir problemdir. Ayrıca henüz her bireyimizin, çözüme ulaştıramadığı bir problemdir. O halde çözüme muhtaç bu problemi, aşmanın yolu olduğu bildiğimize göre kullanmayı da bulmamız gerekiyor. Onu da başta söylediğim gibi “düşünce” yoluyla bulup haz metliyiz. Örneğin, filmdeki dramı yaşayan başoyuncu olup acı çekmek yerine, o filmdeki bir manav olmayı hayal edin. İnanan ki mutluluğu, tadınca vazgeçemeyeceksiniz.

Yorumlar