MEDYUMLUK NEDİR? MEDYUM NE DEMEKTİR?

Neredeyse tüm insanları heyecanlandıran ve korkutan bir yapıları olan medyumlar çoğu insanda olumsuz duygular uyandırmaktadır. Aslında durum bunlardan ibaret değildir ve medyumluğun korkulacak bir yanı yoktur. Medyumluk nedir sorusuna cevap vereceğimiz bu yazımızda bu tür düşüncelerin ne kadar yanlış olduğunu açıklayacağız. Medyumluk hakkında detaylı bilgileri bulabileceğiniz bu yazımız medyum nasıl olunur sorusuna da cevap vermektedir.

Medyum kelimesi Latince kökenlidir ve altıncı hisler doğrultusunda insanların veya nesnelerin bilinmeyen yönlerini bir nevi aktarma aracıdır. Tüm insanların sahip olduğu özelliklerden biri de altıncı his dediğimiz kavramdır. Bu duygu bazı olaylar ve olgular üzerine yoğunlaşılarak gelecek ile ilgili tahmin yürütmeye dayanır. Medyumluk bu duyguların en fazla kullanılan halidir.
MEDYUMLUK NEDİR? MEDYUM NE DEMEKTİR?
Medyumluğu ruhçuluk bilimi şöyle açıklamaktadır: Medyumluk geleceği görme ve onu insanlara aktarma işi değildir. Medyumluk, eterik dünya ile gerçek dünya arasında kurulan bağlar sonucu edinilen bilgiler ve olgulardır. Bu kişi tüm varlığı ile istediği ve yapmayı düşündüğü işe yoğunlaşır. Kendisini vererek beyin enerjisini kullanarak bazı durumlarda bedenlerinden ayrılabilirler. Bu durum yoğunlaşma ile doğru orantılıdır. İstenilen bir konuya bu sayede tam anlamıyla odaklanma gerçekleşir ve amaç son raddeye ulaşır.

MEDYUM NEDİR?

Medyum kime denir sorusu biraz ilginç bir hal alabilir. Öyle ki medyum olan olan kişi ruhlar alemi ile iletişime geçer. Bu iletişim herhangi bir nesne yardımı ile olmaz. İletişim sırasında ne tarot falı, ne su, ne kağıt gibi hiçbir şey kullanılmaz. Bu durum bazı durumlarda kişinin isteğine bağlıyken bazı durumlarda ise istemsizce olabilmektedir. Yani medyumluk aslında kişinin isteğine bağlı olarak gelişmeyebilir.

Ruhçuluk bilimi medyumluğa çok fazla değer vermektedir ve bu kavram hakkında detaylı incelemeler yapmaktadır. Verdikleri son bilgilerde medyumluğun hiçbir zaman kişinin isteklerine alet edilmemesi gerektiğinin altını çizmektedirler. Yani medyumluk kişiye hizmet eden ve sahip olan hünerleri kendi isteğine göre kullanan kişilerde çok tehlikeli olabilmektedir.

Medyumluk üzerine ruhçuluk bilimi bir kavram ortaya atmıştır: Abes irtibat. Bu terim medyumluğun gelecekten bilgi alma işi olmadığını inandırmak için ortaya çıkarılmıştır. Öyle ki medyumluk bir eğlence ve para kazanmak adına yapılan bir aktivitedir. Ruhçuluk bilimi durumu böyle açıklamaktadır. Bu nedenle kurulan irtibata abes irtibat adını vermişlerdir.

Medyumluğu sınıflandırmaya kalktığımızda karşımıza beş ana madde çıkmaktadır. Bunlar; 1) Fiziksel Medyumluk, 2) Zihinsel Medyumluk, 3) Sezgisel Medyumluk, 4) Mekanik Medyumluk ve 5) Otomatik  Medyumluk'tur.

    1) Fiziksel Medyumluk: Bu medyumluk çeşidi tamamen özel yeteneğe bağlıdır ve hiçbir ruhsal irtibat içermemektedir. Paranormalfenomenler ortaya koyabilen kişiler meteryalizasyon, demateryalizasyon ve telekinezi gibi fiziksel olaylar yardımıyla bunları yapabilmektedir.

    2) Zihinsel Medyumluk: İsminden de anlaşılacağı gibi zihinsel medyumluk bilgi aktarımı olan türdür. Ruhlar ile iletişimde elde edilen bilgiler bu tür medyumluğa girer. Yani zihinsel medyumluk bir çeşit ruhlar ile iletişimi simgeler.

    3) Sezgisel Medyumluk: Medyum bu türde yaptığı ve iletişim sonucunda anladığı bilgileri bilinci açık bir şekilde bilmektedir yani yaptıklarını hatırlamakta ve özgür iradesini kullanmaktadır. Bu tür medyumluğa sezgisel adı verilmektedir.

    4) Mekanik Medyumluk: Medyum aktardığı bilgilerde ve bilgi aktarım aşamasında kendi iradesini kullanır ancak görüntüsü gelişigüzel oluyormuşçasınadır. Bu türe mekanik medyumluk adı verilir.

    5) Otomatik Medyumluk: Medyum bu türde kendi iradesine sahip çıkamaz. Edindiği bilgileri ve yaptığı hareketleri anlayabilir ancak kendi hür iradesi ile yapamaz. Bu türe otomatik medyumluk adı verilmektedir.

Medyumlar iletişimler ve sezgiler sonucunda insanlara edindikleri bilgileri aktarırlar. Peki bu bilgileri hangi şekillerde ve neye dayanarak bizlere aktarırlar?

Medyumlar karşısında olan bir kişinin sorununu dinler ve daha sonrasında kulağına gelen sesleri beyninde tecrübeleriyle harmanlayarak bu kişiye aktarır. Buna altıncı his kullanılarak aktarma diyoruz.

Bazı medyumlar karşılarında bulunan insanları dinlerler ve sonrasında derin bir sessizliğe bürünürler. Sanki başkaları onun kulağına bir şeyler fısıldıyormuş da oda sesleri anlamaya çalışıyormuş gibi bir durum ortaya çıkabilir. Hatta bu aşamada sigara jelatini gibi maddeler gelen sesleri daha iyi aktardığı için medyumlar tarafından sıklıkla kullanılır.

Bazı medyumlar ise karşısında olan kişi sorununu anlatırken o kişinin tırnaklarına bakalar. Bu tırnaklar el baş parmaklarınındır. Bu esnada anlatılan olayları sanki oraya nakış gibi işlerler ve gelecekte olacakları bir film şeridi gibi oynatıp izlerler. Filmin sonunda ise olacakları kişilere aktarırlar. İşte buna tırnağa bakılarak aktarma yöntemi diyoruz.

Yorumlar