TEORİ NEDİR? TEORİ NE DEMEK

Çoğumuzun okuldan veya genellikle araştırmalardan duyduğumuz bir terim olan teori çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Bazı kişiler teori kavramına kesin bir gözle görülen, doğruluğu %100 olan düşünce olarak bakmaktadır. Hatta teorilere inanıp hayatlarını onlara göre düzenleyenler de mevcuttur. Aslında bu durumun yanlış olduğunu ve teorinin henüz kesin olarak kanıtlanmamış olan şeyleri ifade ettiğini söyleyebiliriz. Teori kavramı kendi içerisinde gruplara ayrılan ve her bir bilimin farklı şekilde baktığı bir düşünceyi ifade edebilir. Teori nedir? teori ne demek diye sorulduğunda herkesin kesin ve tam bir cevabı olmayabilir. Bu konuya açıklık getirmek adına oluşturduğumuz bu yazımız teorinin çeşitleri hakkında da bilgi  içermektedir.
TEORİ NEDİR? TEORİ NE DEMEK

TEORİ NEDİR? TEORİNİN ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Teori; olgulardan hareketle, herhangi iki şeyin birbiriyle olan ilişkini kapsayan ve kavrayıp, anlayıp dışa aktarılan görüşe denir. Bu terimin çok farklı kullanım açıklaması da mevcuttur. Bunun devamı; bilimsel bir nitelik çerçevesinde, bölümüyle ilgili olarak tekrar bilimsel bir görüş geliştiren, o görüşü kesin olmamak kaydıyla ifade eden düşüncelerin tamamına denir. Aynı zamanda toplumda var olan fenomenlerin adına yapılan irdelemelerde bulunan sonuçlarla doğru orantılı olarak kesinliği kabul edilen yoruma veya hipoteze denir ancak yorum ve hipotez dendiği için bunlara kesin ve %100 doğru diyememekteyiz.

•    BİLİMSEL TEORİ: Evrim teorisi, İzafiyet teorisi, Kuantum teorisi, Big bang teorisi

•    EKONOMİ

•    FELSEFE

Teori yukarıda saymış olduğumuz ana dalların içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlardan bilimsel teorinin özelliklerini kısaca açıklayalım ve daha kolay kavramanızı sağlayalım.

BİLİMSEL TEORİNİN ÖZELLİKLERİ

Bilimsel teorinin en önemli özelliklerinden bir tanesi güvenilirliği ve geçerliliği tespit edilmiş olmasıdır. Bu teori iç tutarlılığı bulunan bilgiler ve bunlara yapılan açıklamalar olarak kabul edilir.
Bilimsel teorinin asıl amacı bilim olayının nasıl gerçekleştiğine dair açıklamalar getirmektir.
Bilimsel teorinin kesin olarak doğruluğuna inanılmaz. Bunun nedeni ise yeni olguların keşfedilip bir öncekinin geçerliliğinin bozulmasından kaynaklanır. Bilimde hiçbir kavram ve teori kesin olarak doğru kabul edilmemektedir.

Sizlere Anlatmaya çalıştığımız teorinin özellikleriydi. Bunları örnekler vererek açıklamaya çalıştık. Aynı zamanda Bilimsel ve diğer teori çeşitlerini de vermiş olduk. Artık sizler de teorinin ne olduğunu ve kesin yargılardan oluşmadığını biliyorsunuz.

Yorumlar