DÜNYANIN YEDİ HARİKASI NEDİR? NERELERDE BULUNUR?

Dünya üzerinde geçmişten günümüze yaşamış yüzbinlerce medeniyet ve ırk vardır. Bu medeniyetler çökmüş olmalarına rağmen arkalarında çok değerli eserler bırakmışlardır. Bu eserlerin çoğunun binlerce yıl önceye dayanması, antik çağlardan eserler olması onların en çok dikkat çeken özellikleridir. Günümüz teknolojisi ile birlikte zor yapılacak eserlerin geçmiş dönemlerde yapılması gerçekten hayret verici bir olaydır. Peki Dünyanın 7 Harikası hangileridir? Dünyanın Yedi Harikası nelerdir? Dünyanın yedi harikası nedir? Dünyanın yedi harikası nerede bulunur? Dünyanın Yedi harikası hakkında bilginiz var mı? Eğer tüm bu harikaların özelliklerini merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyunuz.
DÜNYANIN YEDİ HARİKASI NEDİR? NERELERDE BULUNUR?

DÜNYANIN 7 HARİKASI

I.    KEOPS PİRAMİDİ
Keops Piramidi Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunmaktadır. Bu yapı M.Ö 2560 yılında mısır firavunu olan Khufu tarafından yaptırılmıştır ve bu piramide onun ismi verilmiştir. 22 yılda yapılan bu piramit aynı zamanda firavunun mezarıdır. Keops Piramidi 229 metre genişliği sahipken, yüksekliği 145,75 metredir. Çok ilginçtir ki geometrik hata oranı %0,1'den azdır. Araştırmalar gösteriyor ki bu piramidin yapımında 100.000 işçiden fazla kişi çalışmıştır ve toplamda 2.300.000 blok kullanılmıştır. Dünyadaki en yüksek yapı olarak kayıtlarda Keops Piramidi bulunmaktadır.

ll. BABİL'İN ASMA BAHÇELERİ
Babil'in Asma Bahçeleri, M.Ö 605 yılında yapılmıştır ve kurucusu olarak Nebukadnezar olduğu söylenmektedir. Bu bahçenin uzunluğu 80 kilometredir ve yüksekliği 97 metreyi bulmaktadır. Bu bahçenin yapılma amacı bilinmezken birçok iddia ortaya atılmıştır. Bunlardan biri de; Kral Nebukadnezar'ın karısı Samiramis'e hediye etmek istemesidir. Babil'in Asma Bahçeleri'ne dair hiç bir kanıt bulunamamıştır ancak varlığı bilinmektedir.

lll. Artemis Tapınağı
Artemis Tapınağı, M.Ö 550 yılında yapılan Dünyanın 3. harikasıdır. İçerisinde binlerce bronz heykeller olan bu yapı tamamen mermerle yapılmıştır. Bu yapının yüksekliği 90 metreyken genişliği 45 metreyi bulmaktadır. Bu eser yapıldıktan 200 yıl sonra yakılmak istenmiştir ve yakılmıştır. Yakıldığı gece çok ilginçtir ki Büyük İskender doğmuştur ve bu bilgiyi öğrenince tapınağı onarmaya çalışmıştır. Ömrünün sonuna kadar onarım işine devam eden Büyük İskender, daha sonra tapınağın yıkılmasına engel olamamıştır. Tapınaktan geriye sadece sütunları kalmıştır.

lV. ZEUS HEYKELİ
Zeus Heykeli M.Ö 456 yılında yapılmıştır. Bu heykel Tanrıların kralı olarak bilinen Zeus adına yapılmıştır. Olimpiyat oyunları sırasında yapılan bu heykel adını, olimpiyat oyunlarının yapıldığı şehirden yani; Olympia'dan almıştır. Bu heykelin yüksekliği 12 metreyken genişliği 7 metredir. Heykelde bulunan figürün bir elinde asa bulunmaktadır. Tahtta ise mistik hayvanların figürleri bulunmaktadır. Bu heykel Dünyanın 4. harikasıdır.

V. Rodos Heykeli
Dünyanın 5. harikası olan Rodos Heykeli M.Ö 282 yılında yapılmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere Rodoslular tarafından yapılan bu heykel Helios adına yapılmıştır. 32 metre yüksekliği bulunmaktadır. Yapımı da tam olarak 12 sene sürmüştür. Bu heykelin bir parmağının büyüklüğü iki insanın boylarının toplamına eşit olduğu söylenmektedir. Rodoslular için bu heykel barışın, beraberliğin ve dayanışmanın simgesidir.

VI. İskenderiye Feneri
İskenderiye Feneri, M.Ö 290 yılında Büyük İskender tarafından yaptırılmıştır. Günümüze kadar yapılan en yüksek fener olma özelliğine sahiptir. Tam olarak 166 metre yüksekliği bulunmaktadır. Bu fener tamamen beyaz mermerden yaptırılmıştır ve Mısır'ın başkenti olan İskenderiye şehrinin kıyısında bulunan Faros adasında bulunmaktadır. Bu fenerin en önemli özelliği ise gündüzleri bile ışığını denize yansıtmasıdır. Bu fener 1400'lü yıllarda tamamen ne yazık ki yıkılmıştır.

VII. Halikarnas Mozolesi
Dünyanın 7. harikası olan Halikarnas Mozolesi M.Ö 350 yılında yaptırılmıştır. Kral Mausollos için yapılan bir tür mezardır. Bodrum taraflarında bulunmaktadır. 30 metre genişliğe, 45 metre yüksekliğe ve 25 metre uzunluğa sahiptir. Bu mezar 1500'lü yıllarda yıkılmış ve Bodrum Kalesi yapımında taş yardımı olarak kullanılmıştır.

Dünyanın 7 harikası hakkında verdiğimiz bilgiler bu şekildedir. Dünya üzerinde inşa edilmiş en iyi ve en görkemli yapılardan oluşan harikalar ne yazık ki günümüze kadar korunamamıştır.

Yorumlar