CORENA ECZA DEPOSU

Tüm insanlar için sağlık ve hizmet anlayışı ile 1998 yılında yola çıkan CORENA firması uluslar arası alanda uzmanlaşmış tıbbi ürün ve ilaç tedarikçisidir. CORENA firması insanların daha iyi bir hayat sürmesine katkı sağlayarak motive olan bu amaç doğrultusunda insani yardım projelerine destek veren bir firmadır.
CORENA ECZA DEPOSU
Çok sayıda insan sağlık hizmeti almak konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Bunun mevzuatlar, lisans sıkıntıları, tedarik edilememe, fiyat politikaları gibi birçok sebebi vardır. Hatta öyle ki bu farklılıklar ülkeden ülkeye bile değişiklik göstermektedir. Bu durum ihtiyacı olan kişilere ilaç ve tıbbi ürün konusunda tedariğin zorlaşmasına neden olmaktadır.

İşte CORENA firması tam da bu noktada devreye girmektedir. Özellikle 2007 yılında Ecza deposu ruhsatı alarak bu misyonlarını dünyaya taşımayı başarmışlardır. CORENA Ecza Deposu  şu an altı kıtada seksenaltı ülkeye ilaç ve tıbbi ürün tedariği sağlamaktadır. Şu an bu ülkelerde bulunan üçyüzelliden fazla firma ile çalışan, ikibinin üzerinde tıbbi ilaç desteği sağlayan bir firma konumundadır. CORENA Ecza Deposu sürekli artan ürün yelpazesi sayesinde ihtiyacı olan insanlara ulaşmak anlamında kapasitesini gitgide arttırmaktadır.

CORENA firması bugün konumu itibariyle Orta Doğu krizinin tam ortasında kalan ülkemizde bu sebeple insani yardım projelerine çok daha fazla katkı sağlamaya yönelmiştir. Bölgedeki sivil toplum örgütleriyle bağlantı halinde çalışan firma bölgeye sadece ilaç ve tıbbı ürünler değil aynı zamanda sarf malzemeler ve temizlik anlamında destekleyeci ürünler konusunda da destek vermiş ve vermeye de devam etmektedir. Firma bu konuda hem acil yardım taleplerine hemde uzun vadede destek sağlayabilme konusunda geniş bir kapasiteye  sahiptir.

Kurulduğu ilk günden itibaren tüm dünyada sağlık hizmetlerini daha iyi seviyelere çıkarma amacı güden CORENA Ecza Deposu bu anlamda aktif olarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Her geçen gün ağını geliştiren, çalışanların eğitimlerini sürekli yükseltmeyi hedefleyen, tedarik zincirini ve depolama hizmetini arttırmak için çalışmalar yapan firma GDP kurallarına tam uygun olarak faaliyet göstermektedir. CORENA firmasının asıl amacı para kazanmak değil insanlara en uygun koşullarda sağlık hizmeti vermek ve onları sağlığına kavuşturmaktır.

Yorumlar