MÜREKKEBİN İCADI KISACA

Tarihi devirlerin başlamasında etkisi olan yazı, bir çok medeniyetin, uygarlığın kanıtı olmuştur. Yazı sayesinde geçmişten günümüze bir çok bilgi, eser ve kalıntı kalmıştır. Bilinen en eski yazı Sümerler'e aittir. O zamanlarda çivi yazısı gibi bir çok değişik türde yazı mevcuttu. Ne zaman ki mürekkep icat edildi işte o zaman bir çok dalda eserler verilmeye, iletişim daha düzgün kurulmaya, yaz yaygınlaşmaya başladı. Peki mürekkebin icadı ne zaman gerçekleşmiştir? Mürekkebi kim icat etmiştir? İşte bu soruların cevapları...
MÜREKKEBİN İCADI KISACA
Mürekkebin tarihi tarih öncesi zamanlara kadar dayanmaktadır. Tarihte bilindiğine göre mürekkep Milattan Önce 2697 yıllarında Çin hükümdarlığı sınırları altında Tien-Lcheu tarafından bulunmuştur. Mürekkebin bulunduğu tarihlerde Mısır Medeniyeti de mürekkebi kullanmaya başlamıştır. Önceleri papirüslere yazılan bu yazılar mürekkep yardımıyla yazılmaya başlanmıştır. Papirüs üzerine yazılar tüy kalemler sayesinde yazılmıştır.

Mürekkep sayesinde insanoğlu kağıdı da bulmuştur. Hatta kağıda alternatif yöntemler de eklemişlerdir; Parşömen, papirüs gibi. Parşömen kağıdını ilk defa Bergamalılar kullanmışlardır. 


Mürekkebi elde etmek önceden oldukça zordu. Mürekkep yapılması için bir bir türlü işlem yapılması gerekiyordu. Bu işlemlerden bazıları, çam ağaçlarının yakılması, bu alevlerden çıkan isler sayesinde elde edilen gaz yağları, misk elde edilmesidir. Çinliler mürekkebi sundu ve bazı medeniyetler de geliştirdi. Boyaların mürekkep içine eklenmesi mürekkebi gerçek haline getirdi. Mürekkebe temiz tozu ve meşe palamudu da eklenince mürekkep tam anlamıyla hayat buldu.

Eski dönemlerde genellikle siyah renkli mürekkep kullanılıyordu. Sonralarda renk çeşitleri çıkarılmaya başlandı. Geçmişten günümüze kalan bazı parşömenler  buna kanıttır. Öyle ki baş harflerin farklı bir renkte mürekkep ile yazıldığı görülmektedir.

Çin'den Mısır'a, Mısır'dan Bizans'a kadar uzanan mürekkebin yolculuğu çok farklı biçimlerde olmuştur. Örneğin; Çinliler Avrupa'ya kağıt satışını keserken Bizanslılar da kırmızı mürekkep kullanımı yasaklamışlardır. Bunlar hep mürekkep ile birlikte gerçekleşmiştir.

Günümüzde ise bir çok türde ve renkte mürekkep ortaya çıktı. Seçeneklerin bol olduğu günümüzde dolma kalem mürekkebi, bilgisayar mürekkebi, matbaa mürekkebi, kopya mürekkebi gibi çeşitleri türedi. Ancak şu bir gerçek ki, mürekkep geçmişten geleceğe değişmeyecek buluşların başında yer alır. Tarihimizi öğrenmemiz adına önemi oldukça büyüktür.

Yorumlar