AMİP NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dünya bir çok canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi içlerinde ekosistemlere ayrılarak gruplar halinde incelenirler. Bu ekosistemlerden birine ait olan amipler gözle görülemeyen, mikroskop yardımıyla algılanabilen canlı türüdür. Peki amip nedir? Özellikleri nelerdir?

Amip gözle görülmesi imkansız olan, mikroskop kullanılarak görülebilen tek hücreli canlıdır. Bu canlılar görev bakımından bizlerin bir çok konuşa işine yaramaktadır.
AMİP NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Dünya üzerinde yaşayan bütün canlılar hücrelerden oluşmaktadır. Bu canlılardan mikroskobik canlılar diye nitelediklerimizin bazıları tek hücreye sahiptirler. Amip de bu canlılar arasında bulunur ve basit yapılı bir canlı olma özelliğine sahiptir. Biz bu canlıları gözümüzle göremediğimiz için mikroskop kullanarak haklarında bir sürü bilgiye ulaşabiliriz. Canlı bir tek hücreden oluşur ve bu hücre içerisinde stoplazma bulunur. Amip yaşamsal faaliyetlerini çekirdekten alır.

Amipler sulak alanlarda yaşamlarını sürdürürler. Ancak bu konuda bilmemiz gereken bir konu ise amiplerin yaşaması için belli bir su sıcaklığı bulunması gerektiğidir. Amip hareketli bir canlıdır ve kesinlikle hiç bir zaman harketsiz durmaz. Bu hareketlere amipsi hareket adı verilir. Bu hareket onun yerinde durmamasına ve yer değiştirmesine olanak sağlar. Amipler bu hareketleri yalancı ayaklar sayesinde gerçekleştirir. Amipin yalancı ayaklar ile yaptığı hareketlere kayma hareketi denir. Bu hareketleri yapabilmesi için şeklini değiştirmesi gerekir. Bu durum da ismine etki etmiştir. Yunanca da amip kelimesi değişme anlamında kullanılır.

Amipler beslenme konusunda kendine has yöntem geliştirmişlerdir. Su içerisinde sürekli olarak hareket eden amip yiyebileceği boyutta bir yiyecek ile karşılaşırsa bu yiyeceği çevreler ve stoplazma içerisine alarak sindirir. Ancak karşılaşılan bir yiyecek veya parça çok büyükse amip bu maddenin çevresini dolanır ve yoluna devam eder. Beslenme yöntemleri kadar solunum ve boşaltım yöntemleri de kendine hastır. Su içerisinde bulunan oksijen hücre zarına alınır ve stoplazmaya ulaştırılır. Böylece solunum yapılmış olunur.

Boşaltım sisteminde ise hücre zarı önemli bir rol oynamaktadır. Boşaltılacak madde hücre zarı ile dışarı atılır. Amip eşeysiz üreyen canlı grupları içerisinde yer alır. Bölünme göstererek üreme yöntemi de denebilir. Bu üremede hücre çekirdeği ikiye bölünür ve oluşacak yeni canlılara eşit miktarda çekirdek dağıtımı olur. Yani her canlıda eşit miktarda hücre çekirdeği olur. Tek bir amip bir çok amip meydana getirebilir.

Genellikle tatlı sularda yaşamlarını sürdüren amipler bazı durumlarda asalak olarak hayvan ve insan vücutlarında yaşamlarına devam edebilirler. Bu hayvan ve insanların vücutlarında bulunan kalın bağırsaklarda yaşarlar. Amipli dizanteri olarak bilinen amip hastalığı tedavi gerektirir.

Yorumlar