Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler ve İklim Tipleri

Türkiye’de iklimi etkileyen faktörler 2’ye ayrılır. Bunlar matematik konumu ve özel konumudur.

- Matematik Konumu (Enlemin Etkileri)
Türkiye Cumhuriyeti 36-42 Kuzey paralelleri içinde bulunan, ılıman bir iklim kuşağına sahip olan bir ülkedir. Türkiye’nin matematik konumu sonucu tüm mevsimler aynı anda yaşanabilme imkanı vardır. 
Aynı zamanda mevsimlerin hepsi belirgin olarak yaşanabilir. Yazın çoğunlukla güneyimizden gelen sıcak rüzgarların ve hava kütlelerinin, kış mevsiminde ise çoğunlukla kuzeyimizden gelen soğuk rüzgar ve soğuk hava kütlelerinin etkisi altından kalmaktadır.

Türkiye orta kuşakta bulunduğundan dolayı dört mevsimi çok belirgin bir şekilde yaşayabilme kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda Yengeç Dönencesi’nin kuzey kısmında bulunduğu için yıl içinde güneş ışınlarını maalesef dik bir şekilde alamamaktadır. Bu olaylar matematik konumunun etkisiyle açıklanır.

-Özel Konum

Türkiye’nin iklimini etkileyen faktör sadece matematik konumu değildir. Buna ek olarak özel konumu da etkilemektedir. Eğer matematik konumu etkili olsaydı güneyden kuzeye gidildikçe düzenli bir şekilde sıcaklık değişimlerini görebilirdik.

Aynı enlemlerdeki illerde aynı sıcaklıklar görülmesi gerekirdi. Fakat böyle olmadığı için işin içine yeni bir kavram giriyor. Özel konum aşağıdaki durumlara bağlıdır. 

•    Kara ve Deniz Dağılışı
Denizler çok geç ısınıp çok geç soğuma evresine geçtiği için kıyılarda bulunan bölgelerimiz içlere oranla daha ılımandır.

•    Yükselti
Türkiye ortalama yükselti oranı fazla olan bir ülkedir. Yükseltiler batı kısımlardan doğu kısma doğru arttığı için sıcaklıklar düşmektedir.

•    Dağların Uzanış Biçimi ve Bakı Durumu
Toros dağları kuzey kısımlardan gelen soğuk rüzgarları Akdeniz çevresine sokmaz. Aynı zamanda Güney kısımdan gelen sıcak rüzgarları da İç Anadolu’ya sokmaz.

•    Basınç Merkezlerinin Etkisi ve Rüzgarlar
Ülkemiz matematik konumunun etkisi ile kuzeyimizden gelen soğuk rüzgarlar ile güneyimizden gelen sıcak rüzgarlar arasında kalır. Kışları Sibirya Yüksek Basınç Merkezi ve İzlanda Alçak Basınç Merkezi etkisinde kalmaktadır.

Ülkemizde İklim Tipleri

Üç ana iklim tipi ülkemizde belirgin olarak görülür.

o    Akdeniz İklimi
En belirgin olarak Akdeniz kıyılarında hissedilmektedir. Yazlar sıcak, kışlar yağışlıdır.

o    Karasal İklim
İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerin belirgin hissedilir. Yazlar kurak, kışlar soğuktur.

o    Karadeniz İklimi
Her mevsim yağış yağmaktadır. Doğu Karadeniz’de en fazla yağış alan mevsim sonbahar, en az yağış alan mevsim ilkbahardır. Orta Karadeniz’e ise en fazla yağış alan mevsim kış, en az yağış ise yazındır.

Yorumlar