DÜŞÜNEN ADAM HEYKELİ HİKAYESİ KISACA

Hepimizin bildiği düşünen adam heykeli ilk olarak 1880 senesinde alçı kullanılarak yapılmıştır. Ardından sene 1904 olduğundan Auguste Rodin uzun uğraşlar sonucu heykeli bronzdan yapmıştır. Anavatanı Fransa olan bu heykelin diğer ismi Rodin heykelidir.
DÜŞÜNEN ADAM HEYKELİ HİKAYESİ
Çok derin düşünceler içine dalmış olan bu heykel felsefi ve derinliği olan düşünceleri anlatmaya çalışmaktadır. Son olarak yapılan çalışmalar 1906 tarihinde son bulmuştur.

1922 senesinden itibaren günümüze kadar Paris Rodin Müzesi’nde sergilenen heykel ortalama 1,85 metre boylarındadır. Oturur halde, ayakları düz, sol kolu sol ayağının üzerinde, sağ kolu ise çenesini desteklemektedir. Heykel tamamıyla çıplaktır. Çıplak olmasının sebebi ise Dante’nin yazdığı İlahi Komedya adlı eserindeki bağımsızlık ve sadelikten dolayıdır.

Oturmasının sebebi ise felsefi yaklaşımların ve derin düşüncelerin rahat anlaşılabilmesidir. Heykel, bir komisyonun Fransa’nın başkenti Paris şehrine yeni kapı tasviri yapılması isteğinde bulunmasıyla yapılmıştır. Bu işe hayatının 10 senesini ayıran Rodin, 40’lı yaşlarında en verimli ve ilgi çeken dönemlerini yaşamıştır. 

Heykelin çıplak olması çoğu kişi tarafından tepki alsa da bu heykel ona heykeltıraşlık kariyerinde büyük bir ün kazandırmıştır. Hayatında hem sevilip hem de nefret edilen bir adam olmayı başaran Rodin’in tek heykeli düşünen adam değildir. Aynı zamanda yine çıplak olarak yaptığı, Victor Hugo ve insanlardan üstün olduğu kabul edilen göbekli Honore de Balzac heykelleri vardır. Bu iki heykeli de aynı oranda dikkat çekmiştir. Toplum bu heykeller yüzünden iki ayrı kısma bölünmüştür.

Heykelleri sevenler ve sevmeyenler. Rodin 1917 senesinde ölmüştür. Ölmeden önce vasiyetinde tüm eserlerinin devlete bırakılmasını istemiştir. Bu yüzden Paris’te kendi adına bir müze açılıp tüm eserleri orada sergilenmektedir.

Dünyanın tüm ülkelerinde kopyaları yapılan düşünen adam heykeli başta Japonya Amerika, Vatikan ve Almanya’da revaçtadır. Çok derin anlamları içinde barındıran bu heykel garip bir şekilde İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bahçesinde de bulunmaktadır.

Oraya yapılma sebebi ise bir hastanın sıkılmasıyla başladığı ve en sona sadece birazını bırakmıştır. Bu da sağ koludur. Tamamlaması karşılığında yüksek miktarda para isteyen hastanın tamamlamasına izin verilmeyip başka bir heykeltıraş tarafından tamamlanmıştır.

Yorumlar