Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir?

ATOMLAR NEDEN SOYGAZLARA BENZEMEK İSTERLER?; Atomlardaki çekirdekler, atomun kütlesini oluşturmaktadır. Çekirdekteki atomları bir arada tutan şeyler ise kimyasal bağlardır. Atomlar soygazlara benzemek için ve üzerlerindeki fazla enerjiyi atmak için çeşitli yollara başvururlar.
Kimyasal Bağlar
Bunu yapmak için ya elektron alışverişinde bulunur ya da iki atom birbirlerinin elektronlarını ortalaşa kullanırlar. Bu kararlı hale geçme durumu atomun elektriksel bağların cinsine bağlıdır. Eğer kimyasal bağ ne kadar kuvvetli olursa atomun sertliği ve erime noktası da o kadar yüksek olur.

Soygazlar kararlı bir yapıya sahip oldukları için ne elektron alışverişinde bulunurlar ne de elektronu ortaklaşa kullanırlar. Bu atomun son katmanının tamamen dolu olmasıyla alakalıdır. Eğer tamamen doluysa o atom kararlıdır. Periyodik cetvelin en solunda bulunan ve soygazlar kararlı halde olduğu için atomlar ona benzemek isterler.

Bunun için son katmanını duruma göre ya 2’ye ya da 8’e tamamlamak isterler. Kararlı halde olmayan atom, He (Helyum) benzemek isterse son yörüngesini 2’ye tamamlamak isterse dublete, diğer soygazlara benzeyerek 8’e tamamlamak isterse oktede benzemiş olur. Soygazların son katmanları tamamlanmış olduğu için elektron alıp verme veya elektronları ortaklaşa kullanma gibi bağ yapma özelliklerine sahip değillerdir.

İYONİK BAĞ
Metal ile ametal arasında bulunan elektriksel çekim kuvvetlerinden ortaya çıkarak, metallerin elektron verip ametallerin elektron almasıyla oluşan bağ türüdür. Yani elektron alışverişi gerçekleşir. İyonik bağ yapan atomlardan metaller yani elektron verenler artı yüklü olurken, ametaller elektron alarak eksi yüklü olurlar.

Elektron kaybına uğrayan atoma katyon, elektrona kazanan atoma ise anyon denir. İyonik bağlı bileşikler kristal yapıda oldukları için oda sıcaklığında katı haldedirler. Sıvı halde de elektrik akımını iletebilirler. Buna örnek olarak günlük hayatımızda kullanılan tuzlar verilebilir. Bu bağ türünde en kararlı bileşikler iyonlaşma enerjisi düşük  olan ve elektrik enerjisi düşük olan elementlerden oluşur. Örnek verilecek olursa: NaCl, MgS, BaCl2, FeO…. 

KOVALENT BAĞ
Kovalent bağ da elektronları ortaklaşa kullanarak kararlı hale geçen kutuplu olan bağlardır. Elektronlar ametaller arası ortaklaşa kullanıldığından bir uç artı yüklü olurken diğer uç eksi yüklenmektedir. Ayrıca elektronlar eşit kullanılmadığından kutuplaşma oluşmaktadır. Örnek verecek olursak HCl, H2O, CO2…

METALİK BAĞ
Metal atomları arasında metalik bağ oluşturarak atomları katı ve sıvı halde tutan bağdır. Bu metalik bağ valensleri  bir elektron grubuna vererek onların hareketli olmasını sağlar ve bu sayede atomların yüksek ısı ve iletkenliğini sağlar. İyonlaşma enerjisi ile metalik bağın kuvveti ters orantılı iken valensler doğru orantılıdır.

Yorumlar

  1. Kararlı yapıya sahip olmak her zaman bütün elementlerin temel amacı olmuştur. Ve bu bağlar doğa da olağanüstü görüntülere yol açmakta

    YanıtlaSil

Yorum Gönder