Besin Zinciri Nedir? Besin Zinciri Nelerden Oluşur?

Doğa üzerinde yaşayan canlılar açısından bakıldığında büyük bir düzen ile işler. Her canlının yaşayabileceği alandan tüketebileceği besinlere kadar pek çok detay doğa içerisinde büyük bir döngü şeklinde ayarlanmıştır.
Besin Zinciri
Bu döngülerden olan besin zinciri ise canlıların beslenme düzenlerini konu alır. En genel tabiri ile besin zinciri, canlıların birbirlerini yiyerek oluşturdukları sisteme verilen isimdir. Biyolojik açıdan anlatmak gerekirse besin zincirinin en geniş halkasını bitkiler oluşturur.

Daha sonra ise bitkileri yiyen canlılar gelir. Bitkileri yiyen canlıları da yiyen bazı canlılar vardır ve bu sistem en üst tabakadaki etçil olan canlılara kadar uzayarak gider.

Besin Zinciri Nelerden Oluşur?

Besin zincirini oluşturan 3 öge vardır. Bir üçgene benzetilen bu zincirin en alt ve en geniş tabakasında bitkiler yani üreticiler yer alır. Üreticiler dediğimiz topluluk en büyük enerji kaynağıdır. Daha sonra ise besin zincirinde tüketiciler gelmektedir.

Tüketiciler ise en alt kısımda yer alan üreticilerin verdiği enerjiyi alan sınıftır. Son sınıfta ise ayrıştırıcılar dediğimiz canlılar vardır.

Bu canlılar ise tüketiciler ile üreticiler arasında bir geçiş sınıfıdır. Besin zinciri içerisindeki döngüyü ayrıştırıcıların varlığı devam ettirir. Besin zincirinde en aşağı kısım olan üreticilerden itibaren yukarılara doğru gidildikçe enerji miktarı düşer ve otçul yaşam etçil yaşama dönüşür.

Besin Zinciri Neden Önemlidir?

Besin zinciri canlıların birlikte yaşamalarını sağlayan en önemli bağlardan biridir. Bu zincirde meydana gelecek her türlü durum kendisinden bir sonraki canlıyı olumsuz etkileyecektir.

Mesela en alt kısımda yer alan bitkilerin azalması üst kısımda yer alan tüketici grubu için büyük bir açlık sıkıntısı anlamına gelecektir. Besin zinciri bu nedenle çok önemlidir ve hangi canlı olursa olsun bütün canlıların hayatını etkileyen durumlardan biridir.

Yorumlar