SÜRÜNGENLER VE SÜRÜNGENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Yeryüzünde insanlar, hayvanlar, bitkiler başta olmak üzere daha gözle görülemeyen birçok canlı da yaşamaktadır.
SÜRÜNGENLER VE SÜRÜNGENLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Bir canlı sınıfı olan hayvanlar, kendi içerisinde son derece geniş bir alan kaplamaktadır dolayısıyla da bilim adamları bir çok bilimsel araştırma ve çalışma neticesinde hayvanları; özelliklerine ve mensup olduğu alemlere göre gruplara ve sınıflara ayrılmıştır.

Hayvanlar aleminde bulunan canlı sınıflarından birisi de sürüngenler olmaktadır. Her canlı türü hatta her hayvan türünde olduğu gibi elbette sürüngenlerin de kendilerine özgür bir takım genel özellikleri gözlemlenmektedir.

Sürüngenlerin Genel Özellikleri Nelerdir?

Sürüngenler olarak bilinen hayvanlar öncelikle omurgalı hayvanlar sınıfına giren canlılar olmaktadır. Yumurtlama yöntemi ile üreme ve çoğalma yoluna giden sürüngenlerin sıcaklık değerleri de oldukça değişken olmaktadır. Sürüngenlerin bu özellikleri aynı zamanda sabit sıcaklığa sahip olan insanlar ile hayvanlar sınıfı arasındaki geçiş sürecini göstermektedir.

Sürüngenlerin vücut yapıları oldukça değişkendir. Sürünerek yaşadıkları için bu ismi alan sürüngenlerin vücutları keratin ve pul ile kaplı olmaktadır. Sürüngenlerin en önemli özelliklerinin başında kuraklığa karşı dayanıklı olmaları gelmektedir. Vücutlarının pul ve keratin ile kaplı olması aynı zamanda sürüngenlerin vücut dışarısına sıvı geçirmesini de engellemektedir. Dolayısıyla da dışa salınım az olduğundan dolayı sürüngenler çok fazla sıvıya ihtiyaç duymamaktadırlar.

Diğer bir yandan kaslarıyla büyük oranda enerji tasarrufu sağlayan sürüngenler, memeli hayvanlara göre 4 kat daha fazla güç oranı sergilemektedir. Ayrıca son derece soğukkanlı canlılar olan sürüngenlerin kalp yapısı da diğer canlılara göre farklılık göstermektedir. Öyle ki; sürüngenlerin kalpleri 3 gözlüdür ve karıncık bölgesi yarım perde ile iki bölüme ayrılmaktadır.

Hangi Hayvanlar Sürüngenler Sınıfına Girmektedir?

Hayvan türleri, sahip oldukları özelliklere göre hayvan gruplarında ve sınıflamalarda yer almaktadır. Bu bağlamda yılan, timsah, kertenkele, kaplumbağa ve tuatara gibi hayvanlar sürüngenler sınıfına girmektedir. Bu hayvanların sürüngenler sınıfına dahil olması da yine bilimsel çalışmalar neticesinde saptanan özelliklerinin sürüngenler sınıfına ait olduğunun görülmesidir.

Bu hayvanlar da diğer tüm sürüngenler gibi akciğer solunumu yapmaktadır ve vücutlar pul ve keratin ile kaplı olmaktadır. Dolayısıyla da bu vücut özellikleri sayesinde tüm sürüngenler kurak iklimlerde suya ihtiyaç duymadan uzun süre yaşayabilmektedir. Bu nedenden ötürü sürüngenler yaşam süreleri uzun olan hayvanlar olmaktadır.

Yorumlar