RÖPORTAJ NASIL YAPILIR?

Röportaj denildiğinde sanırım ülkemizde duymayan yoktur. Oldukça popüler olan röportaj kavramı bu nedenle gazeteler de dergilerde, internet sitelerinde oldukça fazla yer almaktadır.

Gazetecilik mesleğini yapan ve kendisini gazeteci olarak tanımlayan her kişi “Röportaj nasıl yapılır?” sorusunun cevabını en iyi şekilde bilmek zorundadır. Gazetecilik bir bakıma doğru soruyu sorma mesleğidir. Bu yüzden gazeteci yaptığı işin her basamağında doğru olan soruları bulmalı ve doğru olan cevapların araştırmasını yapmak ve bulmak zorundadır.
RÖPORTAJ NASIL YAPILIR?
Bizde bugün ki yazımızda ülkemizde yaygınlıkla yer bulan röportajın nasıl yapıldığına dair sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız.

Öncelikle röportaj nedir diye soracak olursak. Röportaj, gazetecinin kendi duygu ve düşüncelerini de okuyucuya aktarması işidir. Bu nedenle gazeteci röportajda oldukça aktif bir durumdadır. Röportaj yapılan mekân, kişi ve konu hakkında duygu ve düşüncelerini okuyucuya aktarır. Ve dilediği bir şekilde röportajı yaptığı kişinin görüşlerine yer verir.

Röportaj nasıl yapılır?

Röportaj yapmanın üç aşaması olduğu söylenebilir. Bunları “röportaja hazırlık”, “röportaj” ve “röportaj sonrası” olarak sıralayabiliriz. Bir gazeteci röportaj yapmadan önce hazırlık yapmalı soracağı soruları önceden taslak halinde de olsa hazırlamalı, röportajı yapacağı yeri ve tarihi belirlemelidir. Tüm bu hazırlıklar bittikten sonra röportaj, belirlenen mekân ve zamanda yapılır. Röportaja başlamadan önce gazetecinin dikkat etmesi gereken birtakım konular vardır.

Öncelikle röportajın bir ses veya görüntü kaydının alınması gerekir. Bu sayede hem gazeteci hem de röportaj yapılan kişinin bir nevi daha sonra herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmasında konuşulanların inkâr edilememesi açısından bir güvenlik tedbiri alınmış olur. Fakat gazetecinin bu kaydı almadan önce röportaj yaptığı kişiye bu konuda bilgi verip ondan sonra kayıt alınması ahlaki açıdan doğru olandır.

RÖPORTAJ ÖRNEKLERI İÇİN BU YAZIMIZI ZİYARET EDİNİZ.

Bu işlemin ardından röportaja daha önce hazırlanan soru taslakları sorularak başlanır. Fakat sorular sadece bunlarla sınırlı kalmaz. İyi bir gazeteci röportaj esnasında verilen cevaplardan yola çıkarak yeni sorular sorarak röportajın akışını sağlamaktadır. Röportaj sırasında dikkat edilmesi gereken diğer bir noktada soruların peş peşe sıralanmaması soruların cevapları alındıktan sonra ikinci bir soruya geçilmesi gerektiğidir. Aksi takdirde sorular unutulup cevapsız kalabilir. Veya tekrar tekrar sorulmak zorunda kalınabilir.

Son olarak röportajda gazeteci hem mekân hakkında hem de röportaj yapacağı kişiyle ilgili görüşlerini de belirteceğinden hem mekânı hem de kişiyi iyi şekilde gözlemlemek durumundadır.
Röportaj bittikten sonra gazeteci kendi duygu ve düşüncelerine de yer vererek röportajı yayına hazırlar ve yayınlar.

Yorumlar