Kertenkelelerin Özellikleri Nelerdir?

Kertenkeleler özellikle kırsal kesimlerde ortaya çıkan çok hızlı koşabilen sürüngenler ailesindendir. En ilgi çeken özelliği kendisi için zararlı olabilecek bir durum hissettiğinde kuyruğunu bırakıp kaçar. Özellikle yaz aylarında ortaya çıkarlar. Soğuğa karşı dayanıklı değildir.
Kertenkelelerin Özellikleri Nelerdir?
Ayak sayıları 4'tür. Vücutları uzun yapılı ve yuvarlaktır. Vücutları pullarla kaplıdır ve pürtüklüdür. Kertenkelelerin en önemli özellikleri kopan kuyruklarının yerine yenilerinin çıkmasıdır. Genel olarak küçük böcekler, çok bacaklılar ve akrepler ile beslenirler. Kertenkeleler çok hızlı hareket ederler, yapışkan bir dilleri vardır. Bu yapışkan dil sayesinde avlarını yakalarlar.

Kertenkelelerin Dikkat Çekici Özellikleri

Kertenkeleler en küçük deliklerden bile geçebilir. Çok hızlı hareket ederler, refleksleri çok güçlüdür. Dilleri çok uzundur ve avlarını dilleri ile yakalarlar. En belirgin özellikleri tehlike esnasında kuyruklarını bırakmalarıdır.

Dişi Kertenkeleler

Dişi kertenkeleler hayatları boyunca 1 ya da 2 kez yavrularlar. Üreme zamanlarında dişi kertenkele çiftleşir. Erkek kertenkele için dişi seçici davranır. Kertenkelelerde koku alma duyusu çok gelişmiştir. Erkeklerden aldıkları koku ile çiftleşmeye karar verirler.

Kertenkeleler yumurta ile çoğalırlar. Yaz mevsimlerinde dişi kertenkele yumurtalarını bir çukura bırakır. Kışları da kış uykusuna yatarlar. Yılanlar gibi soğukkanlı hayvanlardır. Renk değiştirme özellikleri olduğundan düşmanlarından korunma yoludur. Kertenkelelerin en büyük düşmanları yılanlar ve yırtıcı kuşlardır.

Kertenkeleler çöllerde ve tropikal kuşaklarda yaşarlar. Sıcağı severler. Vücutları pulludur, göz kapakları hareketlidir, etçildirler, ayakları 5 parmaklı olup tırnaklıdır. 3000'den fazla türü vardır. İleri uzanan dilleri av yakalamada bir silahtır. Dişleri çene içindedir. Kertenkelelerin yaşam süreleri türlerine göre değişkenlik gösterir.

Küçükse 1 sene büyükse 10 sene çok büyükler ise 50 seneye kadar yaşarlar. Kertenkelelerin boyları 15 ya da 20 santimdir. Derisi ince pullardan meydana gelmiştir ve bu pullar büyüdükçe dökülür. Ağızlarında diş vardır ancak avlanmalarını dilleri ile yaparlar. Dilleri çatallıdır. Avı yakalayıp yutar.
Kertenkele çeşitleri arasında en belirgin olanları Cezayir kertenkelesi, yeşilkertenkele, İspanyol kum kertenkele, duvar kertenkelesi, adi kertenkeledir. Mesela yeşilkertenkele Avrupa da yaşar ve yaklaşık 25 santim boya sahiptir. Çok iyi yüzerler, gündüzleri avlanırlar. Kış uykusuna yatıp, böcek ve küçük kuşlarla beslenirler.

Yorumlar