Bağlama kısaca nedir, türleri nelerdir

Bu yazımızda bağlama hakkında kısaca bilgiler hazırlanmıştır.
Bağlama nedir
Türk halk müziğinde saz ve başka müzik alletleriyle yaygın kullanılan telli tezeneli çalgı türüdür.

Bağlama türleri

Bağlama sadece sazla yapılmadığından değişik telli çalgı türleride vardır bunlar;
Saz
Kopuz
Çöğür
Dombra
İkitelli
Tambura
Tar
Cura

Gibi isimlerle bilinmekte boyutları ve isimleri yörelere göre değişmektedir.

Kullanılan tekniğe göre mızrap veya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma tekniğine şelpe ve dövme denir.

Genellikle altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir çelik ile bir sırma bam teli olmak üzere toplam 7 tellidir. Tezene ile çalınır.

Bağlama ülkemizde yaygın kullanılan telli çalgı türüdür. Eskiden bu yana gelişmiş ve değişik sistemlerle donatılmış daha modern hale gelmiştir.

Bağlama türlerinden en küçük ve ince sesi veren curadır, tamburada curadan bir oktav kalından ses veren çalgıdır.

Divan Sazı en kalın ses veren telli çalgıdır.

Yorumlar