Atmaca Kuşu Özellikleri Nelerdir?

Kartalgiller familyasından olan atmacalar, gündüz yırtıcı kuşlar takımının alt familyasına ait olan kuş türlerinin ortak adıdır. Bu cinsin bazı türleri çakır kuşu olarak da adlandırılır. Atmacaların bacakları ve kuyrukları vücuduna göre daha uzun olup, vücutları ise geniş ve kısadır.
Atmaca Kuşu Özellikleri Nelerdir?
Bu özellikleri nedeni ile atmacalar, avlarına kısa sürede büyük hızla yetişirler ve sık ağaçlar arasında bile kolaylıkla manevra yapabilirler. Atmacaları şahin, kartal ve tuygun gibi kuş türlerinden ayıran en önemli özelliği bu kuşların heybetli olmasına rağmen çabuk manevra yapamadıkları için öne geçeler.

Atmacaların Fizyolojik Özellikleri Nelerdir?

Atmacalar, genellikle ormanlarda yaşarlar ve daha çok küçük kuşlarla beslenirler. Atmacalar, dünyadaki tüm ormanlık bölgelerde bulunurlar. Kuzeybatı Afrika, Avrupa'nın ılıman bölgeleri ve de tüm Asya'da çok fazla görülürler. Erkek türleri dişi türlerinden daha küçük olan atmacaların, ağırlıkları 200-300 gr arasında değişir.

Tüyleri üst bölümlerde düzgün, siyahımsı kahverengi olur. Dişilerde ise, daha koyu siyahımsı, alt kısımlarda ise koyu kahverengi enine çizgileri bulunur. Göz üstü çizgilerinin beyaz olması, atmacaların en belirgin özelliklerindendir. Göz, gaga ve ayaküstü bölgelerindeki derileri sarımsı renkte olur. Dişi atmacalar, yumurtalarının üzerinde beş hafta boyunca kuluçkaya yatarlar. Bu süreç genelde Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşir. Yavruları doğduktan beş ya da altı hafta sonra tüylenmeye başlar. Atmacaların ömürleri 11 yıldır.

Atmacaların Avlanma Şekilleri Nasıldır?

Atmacalar, küçük yırtıcı kuşlar gurubunda yer alırlar. Genel olarak kertenkele, kurbağa, fare ve küçük hayvanlarla beslenirler. Erkekleri dişi türlerinden daha küçük olan, atmacalar güçlü ve dayanıklı oldukları için genellikle avda kullanılırlar. Atmacanın erkeğine mamulitsa, bir yaşından büyüklerine ise, tüylek denir. İnsana alışmaları ve eğitilmeleri kolaydır.

Atmacaların Çeşitleri Nelerdir?

Atmacaların vücudunu örten tüylerin rengine göre ve özellikle göğüslerindeki yazılara göre çeşitli isimler alırlar ve bu yazılar aynı zamanda atmacaların hem değeri hem de yaşları hakkında bilgi verir. Tüylerinin rengi ve şekillerine göre üç ana grubu bulunan atmacaların türlerinden biri, karalar türüdür ve kara, karanın ufağı, karanın büyüğü, açık kara, kel boz kara isimlendirilmiş çeşitleri bulunur. Bir diğer atmaca grubu da kızıllardır. Kızıl, kızılın ufağı, Kızılın büyüğü, Boz Kızıl, Çam kızıl gibi farklı çeşitleri bulunur. Son grubu ise, sarılardır. Sarı, Sarının ufağı, Sarının büyüğü, İpek Sarı, Sarı Çam Kızıl, Sarı boz kızıl, Açık sarı, gibi çeşitleri bulunur.

Yorumlar