Yasal doğum izni kaç gündür

İş kanunlarına göre çalışan kadınların doğum izni ve süt izni kaç gündür?

Kadın çalışanların yasal hakkı olan işverenin kanunen bu hakkı çalışanlarına vermesi gerektiğini bilmelisiniz. Çalıştığınız kurum size bu hakkı tanımıyorsa şikayet edip haklarınızı arayabilirsiniz. Büyük firmalar  çalıştırdığı kişilerin kanuni haklarını verir genelde merdiven altı dediğimiz küçük işyerleri bu hakları işcilerine vermekten kaçınır çoğu küçük işyerleride vermez. İzin süresi ikiz üçüz gibi birden fazla bebek sahibi olan anneler için tek çocuktan farklıdır.

Doğum izni kaç gündür

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Süt izni nedir

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Şuanki yasalara göre emziren bir anne bebeğini emzirmek için belirli saatlerde izin hakkı vardır eğer çalıştığınız işyeri bu hakkınıza müsade etmiyorsa şikayet etme hakkına sahipsiniz.

Yorumlar