Karıncaların Hayatı Ve Özellikleri Nelerdir?

Dünyada her alanda fazla bulunan canlı türlerinden karıncalar küçük gezgin hareketleri ile bilinir. Günümüzde bilinen olarak 12 bin tür karınca vardır. Karıncalar canlı türlere göre insanlardan daha fazladır. Kendi vücut ağırlıklarının 20 katını üstlenirler. Vücutları 3 bölümden oluşur. (Kafa, karın, göğüs.)35 bine yakın karınca çeşidi vardır.
Karıncaların Hayatı Ve Özellikleri Nelerdir?
Bunların çoğu yaz mevsimi ortamları sevdikleri için sıcak iklimlerde yaşarlar. Bazıları günde yedi saat uyur bazıları ise belli olmaz. Böcek diye adlandırılan ısırmayan bir tür böcek çeşididir. Yaşayış tarzları diğer böceklere göre çok ilginçtir. Sürekli birbirleri ile dayanışma içerisinde olup örgüt halinde toplu olarak gezer. İhtiyacı olan besinleri üretip depolama görevinde bulunurlar.

Yavrularını dış tehlikelere karşı daima korurlar. Her yerde bulunmasının sebebi ise vücut yapılarının ekosisteme uygun olmasıdır. Baş kısımlarında antenleri sayesinde diğer böceklerle ayırt etme özellikleri bulunur. En çalışkan sürü şeklinde olarak hareket eden canlı türlerindendir.

Karıncaların Kast Sistemi Ve Görevleri

Kendi aralarında sürekli dayanışma içerisinde oldukları için kast sistemine bağlılık gösterirler. Birlik sayesinde görevleri çeşitlerine göre değişir. Koloni denen gruplar halinde gezerler. Gezdikleri ortamda en çok ihtiyaç duydukları besin gruplarına yönelirler.  Bunların çoğunluğu dişi olarak oluşur. Görevlerini sayacak olursak:

•    İşçi görevinde bulunan karıncalar, yuvadan çöpleri toplayıp dışarıya taşımakla yükümlüdür. Çoğunlukla dişi türden oluşurlar.

•    Köle görevinde bulunan karıncalar, başka yuvada olan karıncaların yuvalarına saldırır ve oradaki yumurtaları çalar. Yumurtalar kırılıp yavru karıncalar çoğaldığında köle olarak çalışırlar.

•    Kraliçe görevinde bulunan karıncalar, doğdukları andan itibaren kanatları vardır. Başka grup kurmak (koloni) için uçarlar, sonra düşüp kanatları kırılır. Bunlar tahminen 15 yıla kadar yaşar ve bir kez çiftleşirler.

•    Ahşap görevinde bulunan karıncalar ise yırtıcı böcek gruplarındandır. Geniş gruplar halindeyken birçok böcek toplayabilir.

Evrimcilerin Karıncalara Yönelik Görüşleri

 Karıncalar bilindiği gibi sosyal varlık oldukları için bu tür ortamları çok sever. Evrimciler bu yönde karıncaların toplu halde olmasına anlam verememektedir. Dayanışma birlik içerisinde oldukları için evrimciler bu olaya hayretle bakar. Çünkü onların görüşlerine göre; canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için sürekli birbirleri ile mücadele içindedirler. Diğer canlılara göre mücadele içinde olup yaşam savaşı verirler. İşte bu yüzden evrimcilerin görüşleri bu açıklama üzerinde yetersiz kalmıştır.

Karıncaların Hayatı ve Özellikleri Nelerdir?

Hayvan türlerinden birisi olan karıncalar, oldukça küçük olmalarının yanı sıra yeryüzünde son derece çalışkan olmalarıyla bilinen hayvanlardır. Hikayelere dahi çalışkanlıklarıyla konu olan karıncalar, farklı bir hayat biçimine sahip olmakla birlikte aynı zamanda ilginç özelliklere de sahip olmaktadırlar.

Yaşam biçimleriyle insan yaşamına en yakın olan canlılar olarak bilinen karıncaların yeryüzünde ortalama 35 bin civarında türü yaşamını sürdürmektedir. Karınca türleri arasında çok fazla bilinen marangoz karıncalar, karınca türleri arasında en fazla yırtıcı ve güçlü bilinen karıncalardır. Öyle ki; yırtıcı yapıları sayesinde bir günde onlarca böcek toplama özelliğine sahiptirler.

Karıncaların Hayat Biçimi

Karıncalar, hayat biçimleri yönünden insanlara çok benzeyen canlılardır. Tıpkı insanlar gibi sosyal canlılar olan karıncalar, aynı zamanda sosyal olma özelliklerinden dolayı koloni kurarak toplu şekilde yaşamayı tercih etmektedirler. Karıncalar kurdukları koloniler içinde üreme karıncası, işçi karıncası ve asker karıncası gibi sınıflamalar yapmaktadırlar.

Karıncaların insanlara benzeyen ve şaşırtıcı olan hayat şekillerinden birisi de tarımla uğraşmalarıdır. Karıncalar, toplu halde yaşadıkları için güçlerini birleştirerek daha güçlü hale gelmektedirler. Yuvalarının bir kısmını boş bırakarak bu alanları tarım alanı olarak ayırmaktadırlar ve bu alanlarda mantar yetiştirerek besin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamaktadırlar. Böylece dışarıdan besin bulamayan karıncalar, bu mantarları tüketerek yaşamlarını devam ettirirler. Karıncalar yuvalarında mantar yetiştirirken bu işten görevli olan işçi karıncaları yuvadan çıkartmamaktadırlar.

Karıncaların İlginç Özellikleri

Karıncalar küçük bir bedene sahip olmalarına rağmen kendi ağırlıklarının 10 kat daha fazla ağırlığı kaldırabilecek kapasitede olmaktadırlar. Güçlerinin yanı sıra karıncaların, kendilerinden büyük ve ağır birçok şeyi kesme ve kırma gibi özellikleri de bulunmaktadır. Ortalama karınca boyları 2 ile 7 mm arasındadır. Ancak karınca türü olan marangoz karıncanın doğada 2,5 santimetre boyunda görülmüştür. Bununla birlikte karıncalar besinlerini katı olarak tüketememektedirler. Dolayısıyla da karıncalar tüm besinleri suyla ıslatarak tüketirler.

Karıncalar koloni hainde yaşarlar ve yuva içerisinde iş bölümü yaparlar. Dışarıdan besin arayan karıncalar arasında herhangi bir tanesi besin bulduğu takdirde diğer karıncalara haber vermek için özel bir koku salmaktadır. Bu koku, kolonideki diğer karıncalar tarafından kısa sürede duyularak o bölgeye gelmelerini sağlamaktadır. Bu denli küçük ve bir o kadar da çalışkan olan karıncalar, ortalama olarak 45 ile 60 gün yaşama süresine sahiptir.

Yorumlar